Tajne związki w Królestwie co to jest
Jak było Tajne związki w Królestwie Polskim przed wybuchem powstania listopadowego. Definicja.

Czy przydatne?

Co to znaczy Tajne związki w Królestwie Polskim przed wybuchem powstania listopadowego definicja

Słownik TAJNE ZWIĄZKI W KRÓLESTWIE POLSKIM PRZED WYBUCHEM POWSTANIA LISTOPADOWEGO: Przypadki łamania regulaminów konstytucji poprzez administrację carską powodowały, iż zaczęto zakładać sekretne związki, w bliższej albo dalszej perspektywie przewidujące konieczność walki o pełną suwerenność Polski. Najczęściej powoływano je w środowisku uczniowskimi studenckim, a również pośród wojskowych. W pierwszej z tych grup przeważały organizacje, których kluczowym celem była robota oświatowa, dokształcanie się, poznawanie własnej historii, co w odległej dopiero przyszłości miało dać podstawę do skutecznej walki o niepodległość. Taki był program na przykład „Związku Przyjaciół pod godłem Panta Koina” (z greckiego panta koina – wszystko wspólne). Założycielem tej organizacji był w 1817 roku Ludwik Mauersberger, a istniała ona do 1822 roku. W 1819 roku powstał Związek Wolnych Braci Polaków (Tadeusz Krępowiecki, Wiktor Heltman, Józef Kozłowski), rozbity poprzez policję carską w 1823 roku. Inne organizacje studenckie to: Towarzystwo Filomatów (założone w 1817 roku– Józef Jeżewski, Tomasz Zan, Adam Mickiewicz), Związek Filadelfijski, Związek Promienistych i inne. Natomiast w środowisku wojskowym działało Wolnomularstwo Narodowe utworzone w 1819 roku poprzez majora wojsk Królestwa Polskiego Waleriana Łukasińskiego. Na bazie tej organizacji w 1821 roku powołano Towarzystwo Patriotyczne, lecz już w roku kolejnym lider tej organizacji został aresztowany i skazany na 9-letni pobyt w twierdzy. W rzeczywistości spędził w więzieniu resztę życia. Zmarł w 1868 roku. Po uwięzieniu W. Łukasińskiego organizacją kierował Seweryn Krzyżanowski, lecz Towarzystwo Patriotyczne nie odgrywało już większej roli. sekretne związki działające w środowisku wojskowych jednoznacznie stawiały postulat walki o niepodległość. Tak było także z powołanym do życia w 1828 roku w warszawskiej Szkole Podchorążych Piechoty sprzysiężeniem, na którego czele stał Piotr Wysocki. Tym łatwiej było mu znaleźć zwolenników, iż wojskowa polityka księcia Konstantego spotykała się z mocną krytyką środowisk polskich. Dbał on gdyż, aby wszystkie wyższe stanowiska wojskowe znajdowały się w rękach rosyjskich. Budziło to zrozumiałe niezadowolenie podoficerów polskiego pochodzenia i ten fakt wykorzystał P. Wysocki do popularyzowania swojej organizacji. Sprzysiężenie (1829 rok) Podchorążych było związkiem szczególnym. Nim władze carskie wpadły na jego ślad, powiodło się mu doprowadzić do wybuchu stworzenia. Rozpoczęło się ono w nocy z 29 na 30 XI 1830 roku, stąd wywodzi się jego nazwa <stworzenie listopadowe>.(na fot. Walerian Łukasiński) Warto pamiętać sekretne organizacje zauważyły, iż przed 1830 rokiem nastąpił pewien przyrost zainteresowania sprawami polskimi u wielkiego księcia Konstantego. Miało to być powiązane z tym, iż jego żoną była Polka Joanna Grudzińska, tytularna księżna łowicka. Poezja T. Łepkowski: Piotr Wysocki. Warszawa 1972. Daty 1817 rok - ;stworzenie Towarzystwa Filomatów 1819 rok - ;stworzenie Wolnomularstwa Narodowego 1829 rok - ;stworzenie Sprzysiężenia Podchorążych Oś czasu 1830 - proklamowanie niepodległości Belgii 1837 - budowa pierwszej linii kolejowej w Rosji 1846-1848 - wojna Hiszpanii ze Stanami Zjednoczonymi.

Słownik Tajne Związki Na Ziemiach Polskich Po Upadku Powstania Listopadowego:
Informacje klęsce stworzenia listopadowego zaczęły powstawać na ziemiach polskich organizacje konspiracyjne, stawiające sobie za cel odzyskanie niepodległości. Sporą rolę w tym procesie odegrali emisariusze tajne związki w królestwie polskim przed wybuchem powstania listopadowego co znaczy.

Kim był, co zrobił Tajne związki w Królestwie z historii w Słownik historia T .

  • Dodano:
  • Autor: