Walka o seniorat co to jest
Jak było Walka o seniorat. Definicja okazały się nadzwyczajnie trudne do utrzymania. Już ok. 1141.

Czy przydatne?

Co to znaczy Seniorat O Walka definicja

Jak to było: Postanowienia statutu sukcesyjnego Bolesława Krzywoustego okazały się nadzwyczajnie trudne do utrzymania. Już ok. 1141 roku między seniorem dynastii Władysławem II a jego młodszymi braćmi doszło do konfliktu, który w latach kolejnych przerodził się w otwarte wystąpienie zbrojne młodszych książąt przeciwko władzy seniora i zakończył wygnaniem Władysława II z państwie (1146). Władzę w dzielnicy krakowskiej objął drugi w kolejności starszeństwa syn Bolesława Krzywoustego – Bolesław Kędzierzawy, a następnie od 1173 roku – Mieszko Stary. Król ten został jednak w konsekwencji buntu w 1177 roku usunięty z dzielnicy senioralnej, a władzę w niej objął Kazimierz Sprawiedliwy. Przewarzająca część historyków twierdzi, że właśnie panowanie tego władcy stanowi moment ostatecznego złamania zasady senioratu. W 1180 roku w momencie zjazdu w Łęczycy król ten w zamian za przywileje wydane dla możnych i duchowieństwa uzyskał zapewnienie, że dzielnica krakowska po jego śmierci przypadnie jego potomkom. Za upadek zasady pryncypatu należy uznać 1227 rok, gdzie w czasie zjazdu książąt w Gąsawie Leszek Biały, rządzący dzielnicą senioralną, został zabity w konsekwencji spisku innych książąt. Od tego wydarzenia król ziemi krakowskiej nie był już traktowany jako zwierzchnik wszystkich książąt polskich. Definicje oprawa wdowia – zasada funkcjonująca w średniowiecznej i nowożytnej Polsce polegająca na zawarciu w testamencie finansowego i majątkowego zabezpieczenia dla żony po zmarłym mężu.Z pierwszymi informacjami o takim zapisie mamy do czynienia w razie ostatniej woli Bolesława Krzywoustego, w relacji do wdowy po nim – hrabianki Salomei z Bergu Poezja S. Smolka: Mieszko Stary i jego wiek. Warszawa 1959. Zobacz temat: Statut Bolesława Krzywoustego. Daty 1146 rok - wygnanie poprzez młodszych braci pierwszego seniora Władysława II 1180 rok - zjazd w Łęczycy– złamanie zasady senioratu 1227 rok - zabójstwo księcia Leszka Białego w Gąsawie, upadek zasady pryncypatu.

Kim był, co zrobił Walka o seniorat z historii w Słownik historia W .