Wojna z Rosją w II połowie co to jest
Jak było Wojna z Rosją w II połowie XVII wieku. Definicja Perejasławiu uznali zwierzchnictwo cara.

Czy przydatne?

Co to znaczy Wojna z Rosją w II połowie XVII wieku definicja

Jak to było: Powody wybuchu wojny:– 1654 rok – Kozacy na mocy ugody w Perejasławiu uznali zwierzchnictwo cara Aleksego Michajłowicza. Przebieg działań wojennych:– 1654-1655 rok – dwie armie rosyjskie wkraczają na tereny Ukrainy i Litwy – Rosjanie zdobywają Smoleńsk, Grodno i Wilno;– 1655 rok – zwycięstwo wojsk polskich pod Ochmatowem,– 1656-1660 rok – rozejm polsko-rosyjski;– 1660 rok – wznowienie walk – polskie zwycięstwa pod Połonką i Cudnowem. Konsekwencje wojny:– 1667 rok – rozejm w Andruszowie – podłączenie lewobrzeżnej Ukrainy, ziemi smoleńskiej, czernichowskiej i Kijowa do Rosji;– 1686 rok – pokój polsko-rosyjski w Moskwie (tak zwany pokój Grzymułtowskiego) – powtórzenie warunków rozejmu andruszowskiego. Warto pamiętać Jeden z najwybitniejszych historyków zajmujących się okresem XVII wieku Zbigniew Wójcik twierdzi, że układ w Andruszowie był „ostatecznym załamaniem się polskiej ekspansji wschodniej” i wspólnie z układami welawsko-bydgoskimi stanowił „decydujące załamanie się pozycji Rzeczpospolitej na arenie międzynarodowej” (cyt. za: J.A. Gierowski: Historia Polski 1505-1764. Warszawa1985, s. 239). Poezja J.A. Gierowski: Historia Polski 1505-1764. Warszawa 1985. Daty 1654 rok - start wojen polsko-rosyjskich w II połowie XVII wieku 1686 rok - pokój z Rosją w Moskwie.

Kim był, co zrobił Wojna z Rosją w II połowie XVII wieku z historii w Słownik historia W .