ABC method (metoda ABC co to jest
Co znaczy ABC method (metoda ABC)? Co to jest: znaczy: A - Attention - uwaga B - Benefit - korzyść.

Czy przydatne?

Co to jest ABC method (metoda ABC)

Definicja Sposób ABC wzięła własną nazwę z j. z angielskiego: Skrót znaczy:
A - Attention - uwaga
B - Benefit - korzyść
C - Close - zamknięcie
Sposób bazuje na przyciągnięciu uwagi Klienta, zaprezentowaniu mu korzyści płynących z używania produktu/korzystania z usługi i doprowadzenie do transakcji