Adverting clutter co to jest
Co znaczy Advertising clutter? Co to jest: Szum reklamowy, a więc nasycenie środków przekazu innymi.

Czy przydatne?

Co to jest Advertising clutter

Definicja ADVERTISING CLUTTER: Szum reklamowy, a więc nasycenie środków przekazu innymi, konkurencyjnymi reklamami (przekazami)

Słownik ATL:
Co oznacza Zobacz Above the line (ATL advertising clutter.
Słownik Advertorial:
Co oznacza To jest płatna tekstowa reklama prasowa. Zwykle taka forma reklamy, w naglówku albo stopce strony jest wyraźnie opisana. Np., iż to jest artykuł promocyjny albo artykuł reklamowy advertising clutter.
Słownik ABC Method (Metoda ABC):
Co oznacza własną nazwę z j. z angielskiego: Skrót znaczy: A - Attention - uwaga B - Benefit - korzyść C - Close - zamknięcie Sposób bazuje na przyciągnięciu uwagi Klienta, zaprezentowaniu mu korzyści płynących advertising clutter.
Słownik Airboard:
Co oznacza Nadmuchiwana powietrzem dwustronna ściana reklamowa advertising clutter.
Słownik Abandoned Calls:
Co oznacza Termin służący w telemarketingu i oznaczający porzucone połączenia. To są próby połączenia z numerem, który bądź jest zajęty, bądź nie odpowiada. Zawiera w sobie także rozmowy z osobą, która advertising clutter.
  • Dodano:
  • Autor: