nietypowy aneks co to jest
Jak leczyć Nietypowy aneks? Czym jest placówkom stomatologicznym mającym kontrakt z Narodowym.

Czy przydatne?

Definicja Nietypowy aneks

Co to znaczy: Warto przyjrzeć się aneksowi, który został dostarczony placówkom stomatologicznym mającym kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Zarządzenia zawarte w aneksie wchodzą w życie z dniem 4 kwietnia 2011 czyli… działają wstecz. 
W aneksie świadczeniodawca zobowiązuje się do wykonania usługi zgodnie z Zarządzeniem Nr 55/2010/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 września 2010 roku w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie stomatologiczne, w którym określone są zakresy (grupy świadczeń gwarantowanych) oraz zasady współpracy z NFZ.
Kolejnym zarządzeniem obowiązującym w aneksie jest Zarządzenie Nr 16/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 kwietnia 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie stomatologiczne. Najważniejszą kwestią poruszoną w zarządzeniu jest tzw. „wyzerowanie limitów” - aneks nie dotyczy świadczeń udzielonych do 31.12.2010.
Świadczeniodawców obowiązują również rozporządzenia Ministra Zdrowia dotyczące katalogu świadczeń gwarantowanych i warunków udzielania świadczeń, a także ogólnych warunków umów zawierających postanowienia odnośnie ordynacji leków, zawiadamiania o przerwach oraz zawartości tablicy informacyjnej i karach umownych.

Czym jest Nietypowy aneks znaczenie w Słownik dentystyczny N .