pojęcie interpretacja podatek co to jest
Portal dla przedsiębiorców. Definicje, pojęcia, terminy finansowe dla ludzi biznesu. Co to znaczy.

Definicja podatkowe, ustawy podatkowe dla przedsiębiorców

Pojęcia prawne, podatkowe. Definicje z zakresu opodatkowania. Interpretacje podatkowe, prawne zagadnienia.

 • Co znaczy Security Worthless bezwartościowe w ciągu roku, można ubiegać się o utratę kapitału, jak gdyby ci sprzedał akcje za 0 dolarów na 31 grudnia tego roku stało się bezwartościowe zasobów
 • Co znaczy Long-term gain or loss Zobacz Capital zysk lub strata
 • Co znaczy Income Gross Wszystkie dochodów podlegających opodatkowaniu od źródeł, przed odjęcie żadnych korekt odliczeń lub zwolnień
 • Co znaczy Tax Medicare pracowników i 2,9 procent dla osób pracujących na własny rachunek-podatników, że płaci za Medicare. Chociaż część podatku, którą płaci za świadczenia emerytalne zatrzymuje się na

Słownik analizy, badanie biznesowe rynku

Badania rynku, przygotowanie raportów i analiz dla biznesu. Pojęcie z analizy biznesowej. Projekty, prowadzenie projektów w opraciu o przeprowadzone badania analityczne rynków zagranicznych.

 • Co znaczy Wskaźnik zmienności źródła R Pojęcie wydajności źródła wyrażone stosunkiem wydajności maksymalnej Qmax do minimalnej Qmin w danym okresie. Maillet wprowadził definicja parametru zmienności wieloletniej i
 • Co znaczy Filtr szkieletowy; szkielet filtrowy Pojęcie prętowy z sporymi otworami, pracujący samodzielnie w spękanych skałach litych albo luźnych gruboziarnistych, a zazwyczaj stanowiący szkielet, na który nakłada się siatkę pokładową
 • Co znaczy Podziemnych Wód Systematyka Pojęcie na kryteriach uwzględniających całokształt warunków hydrogeologicznych, gdzie te wody występują, czyli: głębokość występowania wód, ich relacja do powierzchni ziemi i procesu
 • Co znaczy D Darcy Pojęcie zdefiniowana w stanach zjednoczonych ameryki i służąca w hydrodynamice naftowej (płyny niejednorodne): „darcy jest przepuszczalnością warstwy, poprzez którą płyn mający lepkość 1

Wydarzenia historyczne, postacie i bohaterowie

Kim byli? Czym zasłużyli sobie bohaterowie polscy w historii narodu? Definicje i pojęcia historyczne. Najważniejsze wydarzenia historyczne.

 • Co znaczy Kultura polska (XIV wiek) Definicja panowania Kazimierza Wielkiego i Ludwika Węgierskiego, zaowocował także rozkwitem polskiej kultury materialnej i duchowej. Na niespotykaną skalę rozwinęło się budownictwo. Sam
 • Co znaczy Kryzys państwa polskiego za Mieszka II Definicja głęboki kryzys, którego powodami były raczej niezadowolenie różnych grup społeczeństwa wywołane wzrostem ciężarów feudalnych i zagrożenie zewnętrzne ze strony sąsiadów Polski. W
 • Co znaczy Egiptu Starożytnego Społeczeństwo Definicja despotyczną, tzn. władzę nieograniczoną nad swym państwem i swymi poddanymi. Faraon był nie tylko dowódcą wojskowym, lecz również pełnił funkcje religijne, uchodząc początkowo za
 • Co znaczy Trzynastoletnia Wojna Definicja postanowień pierwszego pokoju toruńskiego i zawartych potem traktatów. Równocześnie pogarszająca się przypadek gospodarcza państwa zakonnego (wysokie podatki i cła) powodowały

Definicje prawne, pojęcia dla prawinika

Zagadnienia i interpretacje dla prawnika zajmującego się biznesem. Prawo dla biznesu. Aspekty prawne i interpretacje prawa dla przedsiębiorców.

 • Co to jest Celna Procedura Definicja uszlachetnianie czynne, przetwarzanie pod kontrolą celną, odprawę czasową, uszlachetnianie bierne, wywóz; Art. 4 pkt 16 Rozporządzenia Porady (EWG) NR 2913/92 z dnia 12
 • Co to jest Nieumyślna Wina Definicja nie mając zamiaru jego popełnienia, popełnia go jednak w konsekwencji niezachowania ostrożności wymaganej w danych okolicznościach, mimo iż sposobność popełnienia tego czynu
 • Co to jest Inwestycyjna Firma Definicja zagraniczną firmę inwestycyjną prowadzącą działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i zagraniczną osobę prawną z siedzibą na terytorium państwa należącego do
 • Co to jest Zbywanie albo nabywanie nieruchomości (wg ustawy o gospodarce nieruchomościami - przyp.red.) Definicja następuje przeniesienie własności nieruchomości albo przeniesienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej lub oddanie jej w użytkowanie wieczyste art. 4 pkt 3b