pojęcie interpretacja podatek co to jest
Portal dla przedsiębiorców. Definicje, pojęcia, terminy finansowe dla ludzi biznesu. Co to znaczy.

Definicja podatkowe, ustawy podatkowe dla przedsiębiorców

Pojęcia prawne, podatkowe. Definicje z zakresu opodatkowania. Interpretacje podatkowe, prawne zagadnienia.

 • Co znaczy Debt Cancelled odpuszczone, kredytobiorcy, którzy korzyści uznaje się za otrzymane dochodu podlegającego opodatkowaniu w wysokości równej unieważnioną długu. Istnieją wyjątki. Na przykład
 • Co znaczy Automobile, driving for charity charytatywnej odliczeniu. Można odliczyć 14 centa za mile was pojechaliśmy podczas wykonywania usług dla miłości. Stawka wynosi 41 groszy mila charytatywne jazdy, jeśli jest w
 • Co znaczy Interest Imputed jeśli poniżej rynkowej stopy procentowej kredytu. Termin ten jest również stosowany w odniesieniu do przychodów odsetkowych musisz sprawozdanie podatnika zerokuponowe obligacje
 • Co znaczy Automobile, donating to charity pojazdu. W większości przypadków, swoje odliczenia jest ograniczone do kwoty, którą otrzyma miłości do samochodu, gdy sprzedaje go. W miłości powinien dać ci te informacje w ciągu

Słownik analizy, badanie biznesowe rynku

Badania rynku, przygotowanie raportów i analiz dla biznesu. Pojęcie z analizy biznesowej. Projekty, prowadzenie projektów w opraciu o przeprowadzone badania analityczne rynków zagranicznych.

 • Co znaczy Ług resztkowy; ług pokrystalizacyjny Pojęcie Ług resztkowy; ług pokrystalizacyjny Roztwór nasycony pozostały w zbiorniku ewaporacyjnym po wytrąceniu się soli. [JD
 • Co znaczy Haloformy Thm Trójhalometany Pojęcie czasie uzdatniania wód zawierających substancję organiczną, poddanych dezynfekcji. Część THM wykazuje właściwości kancerogenne.[AM
 • Co znaczy Ultrasłodka Woda Pojęcie nieprzekraczającej 0,2 g/dm3. Niektórzy autorzy do w.u. zaliczają wody o mineralizacji mniejszej niż 0,1 g/dm3. Tak niski stopień mineralizacji wód wynika z odporności skał na
 • Co znaczy Hydrogeologiczne Opróbowanie Pojęcie metodycznym pobieraniem → próbek wody, gazu albo utworów skalnych z punktu opróbowania hydrogeologicznego: źródła, wycieku i tym podobne W czasie opróbowania wykonuje się także

Wydarzenia historyczne, postacie i bohaterowie

Kim byli? Czym zasłużyli sobie bohaterowie polscy w historii narodu? Definicje i pojęcia historyczne. Najważniejsze wydarzenia historyczne.

 • Co znaczy Mongołowie Definicja wieku liczne plemiona koczownicze żyjące na tych terenach zostały zjednoczone poprzez Czyngis-Chana. Powodem zwycięstw Mongołów w licznych wojnach była nie ich przewaga liczebna
 • Co znaczy Sztuka i kultura odrodzenia Definicja który zaczął epokę zwaną renesansem albo odrodzeniem. Przemiany owe dotarły do państw Europy Zachodniej w II połowie XV wieku, do Polski zaś na przełomie XV i XVI wieku. Jednym z
 • Co znaczy Atenach W Demokracja Definicja mechanizm polityczny. Nie wytworzyło się tam jedno spore kraj, ale powstało szereg krajów-miast, tak zwany polis. Największe z nich to Ateny i Sparta. W konsekwencji ewolucji
 • Co znaczy Państwo polskie za Bolesława Chrobrego Definicja centralizacji państwa polskiego, jego rozwoju gospodarczego i demograficznego i aktywnej polityki zagranicznej. Najwyższą władzę w kraju sprawował władca, który posiadał

Definicje prawne, pojęcia dla prawinika

Zagadnienia i interpretacje dla prawnika zajmującego się biznesem. Prawo dla biznesu. Aspekty prawne i interpretacje prawa dla przedsiębiorców.

 • Co to jest Dostawy Umowa Definicja wytworzenia rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku i do ich dostarczenia częściami lub periodycznie, a odbiorca zobowiązuje się do odebrania tych rzeczy i do zapłacenia ceny. Art
 • Co to jest Certyfikat kompetencji zawodowych (według ustawy o transporcie drogowym - przyp. red.) Definicja niezbędnych do podjęcia i wykonywania działalności gospodarczej w dziedzinie transportu drogowego art. 4 pkt 20 Ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym
 • Co to jest Przedawnienia Biegu Przerwanie Definicja przed sądem albo innym organem powołanym do rozpoznawania spraw albo egzekwowania roszczeń danego rodzaju lub przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu
 • Co to jest Immisje Definicja prawa powstrzymywać się od działań, które aby zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich powyżej przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia