pojęcie interpretacja podatek co to jest
Portal dla przedsiębiorców. Definicje, pojęcia, terminy finansowe dla ludzi biznesu. Co to znaczy.

Definicja podatkowe, ustawy podatkowe dla przedsiębiorców

Pojęcia prawne, podatkowe. Definicje z zakresu opodatkowania. Interpretacje podatkowe, prawne zagadnienia.

 • Co znaczy Exchange Kind Like nieruchomości nieruchomości. Podatek od zysków naliczonych w pierwszym własności jest odroczone do czasu kolejnego nieruchomość jest sprzedawana
 • Co znaczy Plan Qualified Pracownik świadczeń, takich jak emerytury lub zysku, który spełnia wymagania IRS zaprojektowane, aby chronić interesy pracowników
 • Co znaczy Fica Social Security i Medicare jest podzielona 50/50 między pracodawcami a pracownikami. W 2008 r. każdy płaci 7,65 procent w pierwszym 102.000 dolarów płac. Stawka spadnie do 1,45
 • Co znaczy Contributions Noncash charytatywne mogą być odliczone, jeśli właścicielem aktywów ponad rok. Odliczanie do aktywów posiadanych jeden rok lub mniej, jest ograniczona do podatku, co jest generalnie to

Słownik analizy, badanie biznesowe rynku

Badania rynku, przygotowanie raportów i analiz dla biznesu. Pojęcie z analizy biznesowej. Projekty, prowadzenie projektów w opraciu o przeprowadzone badania analityczne rynków zagranicznych.

 • Co znaczy Kopalni Zawodnienia Wskaźniki Pojęcie kopalni do innej wielkości charakterystycznej dla tej kopalni. Najczęściej jest stosowany parametr wodoprodukcyjny, będący stosunkiem dopływu wody do wydobycia kopaliny, albo
 • Co znaczy Hydrodynamiczne Warunki Pojęcie ruchu wód podziemnych, jego rodzaju i formie i strukturze → strumienia wód podziemnych. O w.h. decydują trzy kluczowe ekipy czynników:– budowa litologiczno-facjalna i warunki
 • Co znaczy Nienasycony Roztwór Pojęcie mineralizacji (→ mineralizacja wód, → woda niskozmineralizowana), a więc są zdolne rozpuścić w istniejących warunkach termodynamicznych pewną liczba minerałów, regularnie także
 • Co znaczy Górn Wodonośny Uskok Pojęcie wskutek przemieszczenia dwóch części ośrodka skalnego względem siebie wzdłuż dzielącej je powierzchni albo strefa nieciągłości prowadząca wody podziemne. Szczególnie

Wydarzenia historyczne, postacie i bohaterowie

Kim byli? Czym zasłużyli sobie bohaterowie polscy w historii narodu? Definicje i pojęcia historyczne. Najważniejsze wydarzenia historyczne.

 • Co znaczy Sprawa polska podczas I wojny światowej Definicja szansę na zmianę dotychczasowej sytuacji politycznej. Po raz pierwszy w poważnym konflikcie zaborcy rozpoczęli walkę przeciw sobie. Rosja wspólnie z Anglią i Francją utworzyła tak
 • Co znaczy Maja 3 Konstytucja Definicja Ustawa Rządowa 3 Maja, zwana Konstytucją 3 Maja. Była to pierwsza konstytucja europejska, a druga na świecie (po amerykańskiej, uchwalonej w 1787 roku). Wprowadzała ona w
 • Co znaczy Chrześcijaństwa Początki Definicja ruchów społeczno-religijnych. Działały w tym okresie trzy spore stronnictwa polityczno-religijne: saduceusze (konserwatyści, zwolennicy ugody z Rzymianami), faryzeusze
 • Co znaczy Religia w starożytnym Rzymie Definicja cechowała się praktycznością. Rzymianie wierzyli, że każda najmniejsza czynność ma swego boskiego opiekuna. Wszystkie owe bóstwa były bezosobowe i nie miały określonej płci

Definicje prawne, pojęcia dla prawinika

Zagadnienia i interpretacje dla prawnika zajmującego się biznesem. Prawo dla biznesu. Aspekty prawne i interpretacje prawa dla przedsiębiorców.

 • Co to jest Poręczenie Definicja względem wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek, gdyby dłużnik zobowiązania nie wykonał. Oświadczenie poręczyciela powinno być pod rygorem nieważności złożone na piśmie. Art
 • Co to jest Wzajemna Umowa Definicja Umowa jest wzajemna, gdy obie strony zobowiązują się w taki sposób, iż świadczenie jednej z nich ma być przykładem świadczenia drugiej. Art. 487 § 2 kodeksu cywilnego
 • Co to jest Kombinowany Transport Definicja naczepa z jednostką ciągnącą albo bez jednostki ciągnącej, nadwozie wymienne albo kontener 20-stopowy albo większy korzysta z drogi w startowym albo końcowym odcinku przewozu, a
 • Co to jest Teleinformatyczny System Definicja oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a również wysyłanie i odbieranie danych przez sieci telekomunikacyjne dzięki właściwego dla danego rodzaju sieci