pojęcie interpretacja podatek co to jest
Portal dla przedsiębiorców. Definicje, pojęcia, terminy finansowe dla ludzi biznesu. Co to znaczy.

Definicja podatkowe, ustawy podatkowe dla przedsiębiorców

Pojęcia prawne, podatkowe. Definicje z zakresu opodatkowania. Interpretacje podatkowe, prawne zagadnienia.

 • Co znaczy Rebate Tax Zobacz Ekonomiczno bodźca płatności
 • Co znaczy K 401 Roth k), aby umożliwić pracownikom planuje zainwestować pieniądze po opodatkowaniu z obietnicy wycofania zwolnienia podatkowe na emeryturę. Z regularną 401 (k), to przed
 • Co znaczy Original Issue Discount (OID) jej ceny emisyjnej. Część dyskonta obligacji podatnika musi być podany jako podatnika odsetkowych każdego roku, że jesteś właścicielem papierów wartościowych
 • Co znaczy Drugs Imported Koszt receptę leków importowanych z Kanady lub jakiegokolwiek innego obcego kraju, nie podlega odliczeniu

Słownik analizy, badanie biznesowe rynku

Badania rynku, przygotowanie raportów i analiz dla biznesu. Pojęcie z analizy biznesowej. Projekty, prowadzenie projektów w opraciu o przeprowadzone badania analityczne rynków zagranicznych.

 • Co znaczy Pseudokurzawka Pozorna Kurzawka Pojęcie z gruntów luźnych, pozbawionych spójności rzeczywistej i plastyczności (tak zwany grunty dilatantne), charakteryzujących się sporym tarciem wewnętrznym.[MR
 • Co znaczy Warstwa elektryczna podwójna; dyfuzyjna warstwa podwójna Pojęcie Struktura jonowa na granicy między fazą mineralną stałą a roztworem elektrolitów (na przykład → wodą podziemną). Etap stała o ładunku ujemnym gromadzi kationy z roztworu. Tworzą
 • Co znaczy Denitryfikacja Pojęcie przyrodzie, opierający na przeprowadzaniu, najczęściej na drodze mikrobiologicznej, redukcji utlenionych form azotu do azotu cząsteczkowego (d. częściowa) albo do amoniaku (d
 • Co znaczy Hydrodynamiczna Strefowość Pojęcie zmienności parametrów ruchu wód podziemnych i intensywności ich odnawiania się w ośrodku skalnym. Miernikami wydzielania stref hydrodynamicznych są: prawidłowości w rozkładzie

Wydarzenia historyczne, postacie i bohaterowie

Kim byli? Czym zasłużyli sobie bohaterowie polscy w historii narodu? Definicje i pojęcia historyczne. Najważniejsze wydarzenia historyczne.

 • Co znaczy Straty terytorialne Polski w okresie rozbicia dzielnicowego Definicja odpadnięcia od państwa polskiego PomorzeZachodnie koniec XII wieku Pomorze Zachodnie zostało podporządkowane kolejno: państwu niemieckiemu, Danii i Brandenburgii Ziemia chełmińska
 • Co znaczy Polskie Legiony Definicja działaczy narodowych szukało możliwości odzyskania poprzez Polskę własnej państwowości. Jedna z koncepcji przewidywała walkę z zaborcami u boku Napoleona Bonapartego, który w tym
 • Co znaczy Saska Polsko Unia Definicja personalna. Na tron Rzeczpospolitej w wolnej elekcji zostali wybrani władcy Saksonii: August II (1696-1733) i August III (1733-1763). Moment panowania tych władców uważany jest
 • Co znaczy Konflikt Bolesława Śmiałego ze św. Stanisławem Definicja pozycji Polski na arenie międzynarodowej, a również do wzmocnienia wewnętrznego państwa. Mimo to król ten w gwałtownych okolicznościach został pozbawiony tronu i zmuszony do

Definicje prawne, pojęcia dla prawinika

Zagadnienia i interpretacje dla prawnika zajmującego się biznesem. Prawo dla biznesu. Aspekty prawne i interpretacje prawa dla przedsiębiorców.

 • Co to jest Spadkowe Długi Definicja odpowiedzialność za długi spadkowe tylko ze spadku. Od chwili przyjęcia spadku ponosi odpowiedzialność za te długi z całego swego majątku. Art. 1030 kodeksu cywilnego W przypadku
 • Co to jest Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane Definicja wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego lub relacji zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych art. 3 pkt 11 Ustawy z dnia 7 lipca
 • Co to jest Grupy Reprezentanta Zmiana Definicja dokonać zmiany reprezentanta ekipy. Wniosek powinien wskazywać proponowanego reprezentanta ekipy i zawierać jego oświadczenie o wyrażeniu zgody na bycie reprezentantem. Sąd wydaje
 • Co to jest Socjalna Praca Definicja we wzmacnianiu albo odzyskiwaniu umiejętności do funkcjonowania w społeczeństwie przez pełnienie odpowiednich ról socjalnych i tworzenie warunków sprzyjających temu celowi. Art