pojęcie interpretacja podatek co to jest
Portal dla przedsiębiorców. Definicje, pojęcia, terminy finansowe dla ludzi biznesu. Co to znaczy.

Definicja podatkowe, ustawy podatkowe dla przedsiębiorców

Pojęcia prawne, podatkowe. Definicje z zakresu opodatkowania. Interpretacje podatkowe, prawne zagadnienia.

 • Co znaczy Dependent zwolnienie z zależnościami w swoim zeznaniu podatkowym. Dla każdego utrzymaniu Państwa zdaniem, zwolnienie puka 3.500 dolarów wyłączyć swój dochód do opodatkowania w roku 2008
 • Co znaczy Tax Estimated inwestycje lub pracy na własny rachunek dochodów, może mieć do kwartalnych płatności szacowana kwota potrzebna do pokrycia oczekiwanych zobowiązań podatkowych za dany rok. Możesz
 • Co znaczy Loss Casualty Po obniżona o 100 dolarów, takie straty są osobowych odliczeniu w zakresie, w jakim przekracza 10 procent swojego dochodu brutto dostosowane. (Ograniczenia te nie mają
 • Co znaczy Payment Stimulus Economic pojedynczy podatników i 600 dolarów do 1200 dolarów dla pary zgłoszenia wspólnych powrotów plus 300 dolarów dla każdego kwalifikują dziecka twierdził w 2007 zeznań podatkowych

Słownik analizy, badanie biznesowe rynku

Badania rynku, przygotowanie raportów i analiz dla biznesu. Pojęcie z analizy biznesowej. Projekty, prowadzenie projektów w opraciu o przeprowadzone badania analityczne rynków zagranicznych.

 • Co znaczy Wód Jonowy Skład Pojęcie występujących w wodzie anionów i kationów. Niekiedy uwzględniane są jedynie → jony kluczowe i wówczas s.j.w. może być przedstawiany w formie skróconych zapisów → klasyfikacji
 • Co znaczy Cieplnego Przewodnictwa Równanie Pojęcie cząstkowe drugiego rzędu, paraboliczne, w formie: gdzie: H – wysokość hydrauliczna [L], Q – zasilanie [LT–1], S – współczynnik pojemności wodnej [1], T–przewodność wodna [L2T–1
 • Co znaczy Wody Skład Izotopowy Pojęcie cząsteczki wody mają po trzy izotopy: 1H, 2H(→ deuter), 3H(→ tryt) i 16O, 17O, 18O. Spośród izotopów trwałych znaczenie dla badań hydrogeologicznych mają: wodór (1H = H), deuter
 • Co znaczy Otwór próżniowy; filtr próżniowy Pojęcie do którego w części wylotowej do wyrobiska podziemnego jest przykręcona rura albo wąż gumowy z zaworem służącym do wytworzenia w otworze podciśnienia. Powiększenie przez

Wydarzenia historyczne, postacie i bohaterowie

Kim byli? Czym zasłużyli sobie bohaterowie polscy w historii narodu? Definicje i pojęcia historyczne. Najważniejsze wydarzenia historyczne.

 • Co znaczy Kryzys państwa polskiego za Mieszka II Definicja głęboki kryzys, którego powodami były raczej niezadowolenie różnych grup społeczeństwa wywołane wzrostem ciężarów feudalnych i zagrożenie zewnętrzne ze strony sąsiadów Polski. W
 • Co znaczy Szlacheckich Folwarków Rozwój Definicja zapotrzebowania na zboże w Europie Zachodniej i intensyfikacja handlu dzięki odzyskaniu Pomorza Gdańskiego wywołały ukształtowanie się i rozwój w XV i XVI wieku mechanizmu
 • Co znaczy Polsce W Odrodzenie Definicja częścią procesu zachodzącego w całej Europie (nowy typ szkół – gimnazja humanistyczne). Przyrost liczby osób wykształconych powodował między innymi przyrost liczby drukowanych w
 • Co znaczy Reforma walutowa Władysława Grabskiego Definicja powstała tak zwany koalicja Chjeno-Piasta i utworzono rząd z Wincentym Witosem na czele. Jego funkcjonowanie zbiegło się z wystąpieniem zjawiska hiperinflacji (gwałtownego spadku

Definicje prawne, pojęcia dla prawinika

Zagadnienia i interpretacje dla prawnika zajmującego się biznesem. Prawo dla biznesu. Aspekty prawne i interpretacje prawa dla przedsiębiorców.

 • Co to jest Terminy do załatwiania spraw administracyjnych Definicja kwestie bez zbędnej zwłoki. Niezwłocznie powinny być załatwiane kwestie, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione poprzez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia
 • Co to jest Współwłasność Definicja kilku osobom.Współwłasność jest lub współwłasnością w częściach ułamkowych, lub współwłasnością łączną. Art. 195 kodeksu cywilnego
 • Co to jest Dywidenda Definicja część albo całość zysku netto przeznaczona do wypłaty dla akcjonariuszy albo udziałowców. Dochód akcjonariusza albo udziałowca z posiadanych poprzez niego udziałów albo akcji
 • Co to jest Publicznej Administracji Organy Definicja działające w ich albo we własnym imieniu inne terenowe organy administracji rządowej (zespolonej i niezespolonej), organy jednostek samorządu terytorialnego i inne organy i