pojęcie interpretacja podatek co to jest
Portal dla przedsiębiorców. Definicje, pojęcia, terminy finansowe dla ludzi biznesu. Co to znaczy.

Definicja podatkowe, ustawy podatkowe dla przedsiębiorców

Pojęcia prawne, podatkowe. Definicje z zakresu opodatkowania. Interpretacje podatkowe, prawne zagadnienia.

 • Co znaczy K 401 Roth k), aby umożliwić pracownikom planuje zainwestować pieniądze po opodatkowaniu z obietnicy wycofania zwolnienia podatkowe na emeryturę. Z regularną 401 (k), to przed
 • Co znaczy Credit Tuition Zobacz Kolegium punktów
 • Co znaczy Base Wage Społecznego podatku porady. W 2008 r., pełnego 15,30 procent podatku (połączone stawki płacone przez pracodawców i pracowników) ma zastosowanie do pierwszego 102.000 dolarów płac
 • Co znaczy Automobile, donating to charity pojazdu. W większości przypadków, swoje odliczenia jest ograniczone do kwoty, którą otrzyma miłości do samochodu, gdy sprzedaje go. W miłości powinien dać ci te informacje w ciągu

Słownik analizy, badanie biznesowe rynku

Badania rynku, przygotowanie raportów i analiz dla biznesu. Pojęcie z analizy biznesowej. Projekty, prowadzenie projektów w opraciu o przeprowadzone badania analityczne rynków zagranicznych.

 • Co znaczy Eksploatacyjna Studnia Pojęcie Studnia eksploatacyjna Studnia przeznaczona i przystosowana do trwałego poboru wody dla celów zaopatrzenia i nawodnień rolniczych.[AK
 • Co znaczy Naturalne Środowisko Pojęcie łącznie z organizmami żywymi) znajdujących się w stanie naturalnym albo przekształconych antropogenicznie (→ antropopresja). Środowisko naturalne obejmuje skały, grunty, gleby
 • Co znaczy Wodnoprawne Pozwolenie Pojęcie administracyjnym wydawanym poprzez organy gospodarki wodnej na szczególne korzystanie z wód w dziedzinie: eksploatacji → urządzeń wodnych, urządzeń wykorzystywanych do ujmowania
 • Co znaczy Wzorcowa Krzywa Pojęcie wykreślone na przezroczystej kalce do zastosowania jako → krzywe nomograficzne w przybliżonych graficznych metodach obliczeń parametrów hydrogeologicznych na podstawie wyników

Wydarzenia historyczne, postacie i bohaterowie

Kim byli? Czym zasłużyli sobie bohaterowie polscy w historii narodu? Definicje i pojęcia historyczne. Najważniejsze wydarzenia historyczne.

 • Co znaczy Państwo polskie za Bolesława Chrobrego Definicja centralizacji państwa polskiego, jego rozwoju gospodarczego i demograficznego i aktywnej polityki zagranicznej. Najwyższą władzę w kraju sprawował władca, który posiadał
 • Co znaczy Wojna na Dalekim Wschodzie Definicja Japonia. Wg umowy z III Rzeszą strefa wpływów tego państwa miała obejmować tereny leżące za 70° długości geograficznej wschodniej (umowa ze stycznia 1942 roku). Oznaczało to, iż
 • Co znaczy Wikingowie Definicja Waregami) wywodzili się z południowej Skandynawii i Półwyspu Jutlandzkiego. W VIII i IX wieku w konsekwencji walk wewnętrznych i przeludnienia tych terenów rozpoczęli oni wyprawy
 • Co znaczy Egipcjan Starożytnych Wierzenia Definicja czcić swe bóstwa pod postacią zwierząt, a następnie ludzi mających głowy zwierząt. Przed powstaniem jednego zjednoczonego państwa egipskiego każdy lokalny ośrodek władzy posiadał

Definicje prawne, pojęcia dla prawinika

Zagadnienia i interpretacje dla prawnika zajmującego się biznesem. Prawo dla biznesu. Aspekty prawne i interpretacje prawa dla przedsiębiorców.

 • Co to jest Nieruchomości Wartości Określanie Definicja Określanie wartości nieruchomości jako przedmiotu prawa własności i innych praw do nieruchomości art. 4 pkt 6a Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
 • Co to jest Działy specjalne produkcji rolnej Definicja szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin "in vitro", fermowa hodowla i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie
 • Co to jest Roczna Opłata Definicja na cele nierolnicze albo nieleśne gruntów wyłączonych z produkcji, w wysokości 10 % należności wyrażonej w tonach ziarna żyta albo w m3 drewna, uiszczaną: w przypadku trwałego
 • Co to jest Roszczeń Ujednolicenie Definicja jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy wysokość roszczenia każdego członka ekipy została ujednolicona przy uwzględnieniu wspólnych okoliczności kwestie. Ujednolicenie wysokości