pojęcie interpretacja podatek co to jest
Portal dla przedsiębiorców. Definicje, pojęcia, terminy finansowe dla ludzi biznesu. Co to znaczy.

Definicja podatkowe, ustawy podatkowe dla przedsiębiorców

Pojęcia prawne, podatkowe. Definicje z zakresu opodatkowania. Interpretacje podatkowe, prawne zagadnienia.

 • Co znaczy Audit IRS, w którym użytkownik jest proszony o udowodnienie, że masz prawidłowo zgłoszonych dochodów i odliczeń. Najczęściej kontrole są wykonywane przez pocztę i obejmować konkretnych
 • Co znaczy Taxes Estate Real państwowych i lokalnych, podatku od nieruchomości zapłaconego na dowolnej liczbie domów osobowych lub innych nieruchomości własnych. Nie ma ograniczeń co jest z odsetek
 • Co znaczy Retirement saver's credit IRA, 401 (k) lub innego planu emerytalnego. Ma ona na celu zachęcenie pracowników o niższych dochodach, aby zapisać na swoje emerytury. To jest warte 50 procent do 2.000 dolarów
 • Co znaczy Education Related Job korzystania w pracy, albo że jest zobowiązany do utrzymania miejsc pracy jest odliczany Edukacji, które kwalifikuje się za nową handlowych lub biznesowych, takich jak szkoły

Słownik analizy, badanie biznesowe rynku

Badania rynku, przygotowanie raportów i analiz dla biznesu. Pojęcie z analizy biznesowej. Projekty, prowadzenie projektów w opraciu o przeprowadzone badania analityczne rynków zagranicznych.

 • Co znaczy Czynna Powierzchniowo Substancja Pojęcie wykazujący aktywność powierzchniową, po rozpuszczeniu w wodzie obniża napięcie powierzchniowe. Wyróżniamy → s.p.c. anionowe, → s.p.c. kationowe i → s.p.c. niejonowe. S.p.c
 • Co znaczy Wtłaczanie wody do górotworu Pojęcie środowiska pozbywania się → ścieków, w tym także słonych wód kopalnianych i zużytych wód termalnych, opierający na ich wtłaczaniu otworami wiertniczymi do warstw porowatych i
 • Co znaczy Zubożenie wód podziemnych; degradacja ilościowa; zagrożenie zasobowe Pojęcie zasobowe Pomniejszenie naturalnych zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych wskutek nadmiernej ich eksploatacji, prowadzonego odwodnienia górniczego albo budowlanego, pomniejszenia
 • Co znaczy Kras Pojęcie rozpuszczalnych poprzez wody powierzchniowe i podziemne wspólnie z procesami towarzyszącymi, składające się na → krasowienie, a również produkowana poprzez nie charakterystyczna

Wydarzenia historyczne, postacie i bohaterowie

Kim byli? Czym zasłużyli sobie bohaterowie polscy w historii narodu? Definicje i pojęcia historyczne. Najważniejsze wydarzenia historyczne.

 • Co znaczy Zjednoczenie ziem polskich prez Władysława Łokietka Definicja łęczyckim. Od 1288 roku zaczął walkę o rządy w Małopolsce i Wielkopolsce, jednak z obu tych dzielnic został usunięty, a w 1300 roku musiał opuścić państwo. Powróciwszy, wpierany
 • Co znaczy Rzymskiego Cesarstwa Podział Definicja imperium rzymskiego ze strony najeźdźców zewnętrznych doszło do podziału cesarstwa rzymskiego na dwie części: wschodnią i zachodnią. Podział polityczny zapoczątkował cesarz
 • Co znaczy Rewolucja 1905 roku na ziemiach polskich Definicja docierały do ziem polskich, aktywizując działające tu partie polityczne. Brakowało jednak pośród nich jednolitego poglądu na temat strategii, jaką powinni przyjąć Polacy wobec
 • Co znaczy Niewolnictwo w starożytnym Rzymie Definicja instytucji, na przykład państwa. W starożytnym Rzymie rozwój niewolnictwa nastąpił w okresie ogromnych podbojów w III wieku przed naszą erą Nikt nie miał prawa ingerować w relacje

Definicje prawne, pojęcia dla prawinika

Zagadnienia i interpretacje dla prawnika zajmującego się biznesem. Prawo dla biznesu. Aspekty prawne i interpretacje prawa dla przedsiębiorców.

 • Co to jest Błąd Definicja uchylić się od skutków prawnych swego oświadczenia woli. Jeśli jednak oświadczenie woli było złożone innej osobie, uchylenie się od jego skutków prawnych dopuszczalne jest tylko
 • Co to jest Spedycji Umowa Definicja wynagrodzeniem w dziedzinie działalności swego przedsiębiorstwa do wysyłania albo odbioru przesyłki lub do dokonania innych usług związanych z jej przewozem. Spedytor może
 • Co to jest Udostępnienie stronom akt postepowania administracyjnego Definicja publicznej obowiązany jest umożliwić stronie przeglądanie akt kwestie i sporządzanie z nich notatek i odpisów. Strona może żądać uwierzytelnienia sporządzonych poprzez siebie
 • Co to jest Przestępstwa Sprawca Młodociany Definicja Młodocianym jest sprawca, który w momencie popełnienia czynu zabronionego nie ukończył 21 lat i w momencie orzekania w pierwszej instancji 24 lat. Art. 115 § 10 kodeksu karnego