pojęcie interpretacja podatek co to jest
Portal dla przedsiębiorców. Definicje, pojęcia, terminy finansowe dla ludzi biznesu. Co to znaczy.

Definicja podatkowe, ustawy podatkowe dla przedsiębiorców

Pojęcia prawne, podatkowe. Definicje z zakresu opodatkowania. Interpretacje podatkowe, prawne zagadnienia.

 • Co znaczy Expenses Educator przypadku przedszkola przez nauczycieli do 12 stopni, co oni spędzić w klasie dostaw. Jest to "korekta dochodu", co oznacza uzyskanie tego świadczenia, nawet jeśli
 • Co znaczy Withholding Voluntary podatki od świadczeń socjalnych. Może to mieć sens, jeśli u pozwala unikać szacuje kwartalnych płatności podatkowych. Aby wniosek dobrowolne wstrzymanie plików formularza W-4v z
 • Co znaczy Damages obejmuje pieniędzy w przyszłości koszty leczenia, kwota nie jest opodatkowane. Jednak nie można odliczać tych przyszłych kosztów leczenia objętych kwotę odszkodowania przyznane
 • Co znaczy Plan Reduction Salary Zobacz Zwrot konto

Słownik analizy, badanie biznesowe rynku

Badania rynku, przygotowanie raportów i analiz dla biznesu. Pojęcie z analizy biznesowej. Projekty, prowadzenie projektów w opraciu o przeprowadzone badania analityczne rynków zagranicznych.

Wydarzenia historyczne, postacie i bohaterowie

Kim byli? Czym zasłużyli sobie bohaterowie polscy w historii narodu? Definicje i pojęcia historyczne. Najważniejsze wydarzenia historyczne.

 • Co znaczy Reforma walutowa Władysława Grabskiego Definicja powstała tak zwany koalicja Chjeno-Piasta i utworzono rząd z Wincentym Witosem na czele. Jego funkcjonowanie zbiegło się z wystąpieniem zjawiska hiperinflacji (gwałtownego spadku
 • Co znaczy Narodów Liga Definicja pierwszych 26 artykułów) powołano do życia Ligę Narodów – organizację międzynarodową skupiającą 45 krajów, powołaną dla zapewnienia pokoju w Europie. W Lidze Narodów, co
 • Co znaczy Niewolnictwo w starożytnym Rzymie Definicja instytucji, na przykład państwa. W starożytnym Rzymie rozwój niewolnictwa nastąpił w okresie ogromnych podbojów w III wieku przed naszą erą Nikt nie miał prawa ingerować w relacje
 • Co znaczy Centrolew i wybory brzeskie Definicja ostrzejszej walki politycznej między obozem sanacyjnym, zmierzającym do ugruntowania autorytarnego modelu państwa, a opozycją broniącą dotychczasowych zasad funkcjonowania

Definicje prawne, pojęcia dla prawinika

Zagadnienia i interpretacje dla prawnika zajmującego się biznesem. Prawo dla biznesu. Aspekty prawne i interpretacje prawa dla przedsiębiorców.

 • Co to jest Rolne Gospodarstwo Definicja gruntami leśnymi, budynkami albo ich częściami, urządzeniami i inwentarzem, jeśli stanowią albo mogą stanowić zorganizowaną całość gospodarczą, i prawami związanymi z prowadzeniem
 • Co to jest Oporowa Konstrukcja Definicja Budowla przeznaczona do utrzymywania w stanie stateczności nasypu albo wykopu. Art. 4 punkt 1 ustawy o drogach publicznych
 • Co to jest Czynny żal przy popełnieniu przestępstwa Definicja od dokonania albo zapobiegł skutkowi stanowiącemu znamię czynu zabronionego. Sąd może wykorzystać nadzwyczajne złagodzenie kary w relacji do sprawcy, który dobrowolnie starał się
 • Co to jest Raty Na Sprzedaż Definicja przedsiębiorstwa sprzedaż rzeczy ruchomej osobie fizycznej za cenę płatną w ustalonych ratach, jeśli wg umowy rzecz ma być kupującemu wydana przed całkowitym zapłaceniem ceny. Art