pojęcie interpretacja podatek co to jest
Portal dla przedsiębiorców. Definicje, pojęcia, terminy finansowe dla ludzi biznesu. Co to znaczy.

Definicja podatkowe, ustawy podatkowe dla przedsiębiorców

Pojęcia prawne, podatkowe. Definicje z zakresu opodatkowania. Interpretacje podatkowe, prawne zagadnienia.

 • Co znaczy Sale Short spadnie. Jeśli tak, to inwestor zysków spłatę pożyczki z akcji nabytych w niższej cenie. Jeżeli wzrost cen akcji, inwestor straci i na spłatę pożyczki z akcji, które kosztują
 • Co znaczy Advocate Zobacz Taxpayer Adwokat
 • Co znaczy Alternative Minimum Tax (AMT) zamożnych z wykorzystaniem wielu ulg podatkowych, prawnych, które ich regularne suma podatku jest obniżona do niewiele lub zgoła nic. W ostatnich latach, to jest hit coraz więcej
 • Co znaczy Plan Keogh dla osób pracujących na własny rachunek. Aż 20 procent swoich dochodów netto z pracy na własny rachunek dochodów (do 46000 dolarów w 2008 r. i 49.000 dolarów w 2009) może być

Słownik analizy, badanie biznesowe rynku

Badania rynku, przygotowanie raportów i analiz dla biznesu. Pojęcie z analizy biznesowej. Projekty, prowadzenie projektów w opraciu o przeprowadzone badania analityczne rynków zagranicznych.

 • Co znaczy Fizyczny Model Pojęcie przepływu wód podziemnych w systemie, gwarantujący zgodność działania z systemem rzeczywistym poprzez fakt, iż badaniu poddany jest ten sam mechanizm co w naturze (na przykład
 • Co znaczy Ci Kiur Pojęcie odpowiadająca w przybliżeniu natężeniu promieniowania 1 gradu, jest to 3,7 ∙ 1010 przemian promieniotwórczych na sekundę. 1 kiur (Ci) = 3,7 ∙ 1010 → bekereli (Bq). Natężenie
 • Co znaczy Naporowe Podziemne Wody Pojęcie zwierciadle), Wody podziemne w warstwach wodonośnych przykrytych utworami słabo przepuszczalnymi albo nieprzepuszczalnymi, z ciśnieniem hydrostatycznym w stropie powyżej ciśnienia
 • Co znaczy Metoda różnicowa; metoda różnic skończonych Pojęcie modelowania numerycznego, między innymi filtracji wód podziemnych, polegająca na zastąpieniu równania różniczkowego (opisującego na przykład filtrację) w zadanym obszarze i czasie

Wydarzenia historyczne, postacie i bohaterowie

Kim byli? Czym zasłużyli sobie bohaterowie polscy w historii narodu? Definicje i pojęcia historyczne. Najważniejsze wydarzenia historyczne.

 • Co znaczy Arabów Podboje Definicja tytułujący się kalifami (Abu Bekr, Omar, Osman, Ali), zjednoczywszy plemiona arabskie, rozpoczęli moment podbojów. W ich wyniku Arabowie zajęli Syrię i Palestynę, Egipt, północną
 • Co znaczy Atenach W Demokracja Definicja mechanizm polityczny. Nie wytworzyło się tam jedno spore kraj, ale powstało szereg krajów-miast, tak zwany polis. Największe z nich to Ateny i Sparta. W konsekwencji ewolucji
 • Co znaczy Rewolucja francuska – główne etapy Definicja ludowa – VII-VIII 1789 – stworzenie chłopskie– VIII 1789 – Zebranie Narodowe znosi przywileje stanowe (między innymi poddaństwo i pańszczyznę)– VIII 1789 – ogłoszenie Deklaracji
 • Co znaczy Walny Sejm Definicja szlachty. Za datę ostatecznego ukształtowania się sejmu walnego uważany jest rok 1493, kiedy to Jan Olbracht zwołał sejm składający się z trzech stanów sejmujących – izby

Definicje prawne, pojęcia dla prawinika

Zagadnienia i interpretacje dla prawnika zajmującego się biznesem. Prawo dla biznesu. Aspekty prawne i interpretacje prawa dla przedsiębiorców.

 • Co to jest Przyjęcie lub odrzucenie spadku Definicja odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), bądź przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), bądź także spadek odrzucić. Art
 • Co to jest Budowla Definicja przedmiotem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale
 • Co to jest Oferta złożona w postaci elektronicznej Definicja jeśli druga strona niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie. Przedsiębiorca składający ofertę w formie elektronicznej jest obowiązany przed zawarciem umowy poinformować drugą stronę
 • Co to jest Odszkodowawcza Odpowiedzialność Definicja Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia. Art. 415 kodeksu cywilnego