pojęcie interpretacja podatek co to jest
Portal dla przedsiębiorców. Definicje, pojęcia, terminy finansowe dla ludzi biznesu. Co to znaczy.

Definicja podatkowe, ustawy podatkowe dla przedsiębiorców

Pojęcia prawne, podatkowe. Definicje z zakresu opodatkowania. Interpretacje podatkowe, prawne zagadnienia.

 • Co znaczy Exchange Kind Like nieruchomości nieruchomości. Podatek od zysków naliczonych w pierwszym własności jest odroczone do czasu kolejnego nieruchomość jest sprzedawana
 • Co znaczy Return Amended w celu skorygowania błędu powrotu złożony w ciągu poprzednich trzech lat. Zmieniony powrotu może spowodować powodu dodatkowych podatków lub uzyskania refundacji, w zależności od
 • Co znaczy Blind Osoba jest uznawana prawnie niewidomych do celów kwalifikujących się do większego standardowego odliczenia, jeżeli
 • Co znaczy Declaration Control Number (DCN) A 14-cyfrowym numerem przypisanym do elektronicznej deklaracji podatkowej przez pośrednie usługodawcy i / lub nadajnik

Słownik analizy, badanie biznesowe rynku

Badania rynku, przygotowanie raportów i analiz dla biznesu. Pojęcie z analizy biznesowej. Projekty, prowadzenie projektów w opraciu o przeprowadzone badania analityczne rynków zagranicznych.

 • Co znaczy Studzien Głębienie Pojęcie Głębienie studzien Ustalenie zbiorcze na ręczne albo maszynowe wykonywanie studzien (kopanie, wiercenie i inne metody).[AK
 • Co znaczy Obszar zasobowy (ujęcia wód podziemnych) Pojęcie zbiornika wód podziemnych (→ struktury hydrogeologicznej) określony zasięgiem spływu wód podziemnych do ujęcia, w obrębie którego formuje się zasadnicza część zasobów
 • Co znaczy Woda użytkowa; woda do celów gospodarczych Pojęcie się do celów konsumpcyjnych i gospodarczych, na przykład na potrzeby komunalne (→ woda pitna), zaopatrzenia przemysłu, hodowli albo do nawodnień rolniczych. Użytkowane mogąbyć
 • Co znaczy Naft Złożowe Ciśnienie Pojęcie w głębokich poziomach zbiornikowych, zbliżone do → ciśnienia hydrostatycznego ps; ono jest równe ciśnieniu wywieranemu poprzez słup wody słonej o wysokości mierzonej od

Wydarzenia historyczne, postacie i bohaterowie

Kim byli? Czym zasłużyli sobie bohaterowie polscy w historii narodu? Definicje i pojęcia historyczne. Najważniejsze wydarzenia historyczne.

Definicje prawne, pojęcia dla prawinika

Zagadnienia i interpretacje dla prawnika zajmującego się biznesem. Prawo dla biznesu. Aspekty prawne i interpretacje prawa dla przedsiębiorców.

 • Co to jest Użyczenia Umowa Definicja biorącemu, poprzez czas oznaczony albo nie oznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy. Art. 710 kodeksu cywilnego
 • Co to jest Nieruchomości Taksacja Powszechna Definicja Wycena nieruchomości, wskutek której następuje określenie wartości katastralnej nieruchomości. art. 4 pkt 7 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
 • Co to jest Akcja Definicja charakterze majątkowym i niemajątkowym wynikające z uczestnictwa akcjonariusza w spółce akcyjnej. Inaczej, akcja to ogół praw i obowiązków akcjonariusza w spółce lub także część
 • Co to jest Akcji Umarzanie Definicja umorzenie. Akcje mogą być umorzone w razie, gdy statut tak stanowi. Akcja może być umorzona lub za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia poprzez spółkę (umorzenie dobrowolne