rehabilitacja metoda vojty co to jest
Rehabilitacja, Metoda Vojty, Zwichnięcie (Łac. Luxatio), Metoda Mckenziego, Państwowy Fundusz.

Definicje z rehabilitacji

 • Co znaczy Galwanoterapia Definicja leczniczych opierających na działaniu na organizm człowieka stałym prądem elektrycznym dzięki przyłożonych do ciała elektrod metalowych.Dwa w najwyższym
 • Co znaczy Ogólnopolski Konkurs Medyczny PERŁY MEDYCYNY Definicja które na stałe wpisało się w kalendarz głownych wydarzeń branży medycznej. Celem konkursu jest promocja tych placówek medycznych i spółek działających na
 • Co znaczy Fizjoterapia Definicja nierozerwalnie związanym z "rehabilitacją medyczną". Poprzez fizjoterapię rozumie się zespół metod leczniczych wykorzystujących zdarzenie
 • Co znaczy Rehabilitacja po przebytym udarze mózgu Definicja następowa rehabilitacja mająca na celu przywrócenie utraconych funkcji. Rehabilitację należy podjąć najszybciej jak tj. możliwe, po ustabilizowaniu stanu
 • Co znaczy Ergoterapia Definicja robię) - rodzaj psychoterapii, forma terapii wykorzystująca różne rodzaje pracy i rekreacji jako środki terapeutyczne. Ergoterapia towarzyszy, wspiera
 • Co znaczy Fizjoterapeuta Definicja średniej szkoły medycznej, studiów licencjackich albo magisterskich, o kierunku rehabilitacja albo fizjoterapia. Aktualnie w Europie, w tym w Polsce, nie
 • Co znaczy Uzdrowiskowego Lecznictwa Zakład Definicja zdrowotnej działający na obszarze uzdrowiska, utworzony w celu udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego, w ramach kierunków
 • Co znaczy Endoprotezoplastyka Definicja chirurgiczny opierający na wycięciu zmienionego chorobowo segmentu organizmu (na przykład stawu) i wszczepieniu elementu sztucznego, przejmującego funkcję
 • Co znaczy Laseroterapia Definicja terapeutycznych, gdzie stosuje się lasery medyczne. Służące bywają zarówno lasery pracujące w sposób ciągły (z jednakową mocą od włączenia do wyłączenia lasera
 • Co znaczy Endoproteza Definicja biomateriałów obiekt, wszczepiany operacyjnie do organizmu (implant), zastępujący albo wspomagający utraconą funkcję narządu albo narządów. Termin ten odnosi
 • Co znaczy Krioterapia Definicja zimnolecznictwa z zastosowaniem temperatur poniżej 0 °C. Odznacza się krioterapię miejscową (zwana odmiennie kriodestrukcją) i krioterapię ogólną. Czynnikiem
 • Co znaczy Kinezyterapia Definicja leczenie ruchem, gimnastyka lecznicza. Fundamentem tej dziedziny fizjoterapii są ćwiczenia ruchowe. Ruch staje się środkiem leczniczym, mającym wpływ na
 • Co znaczy Hydroterapia Definicja odmiennie wodolecznictwo, akwaterapia (z łaciny aqua = woda) – sposób leczenia bodźcowego polegająca na zewnętrznym stosowaniu wody o różnych postaciach
 • Co znaczy Fizykoterapia Definicja fizjoterapii i część medycyny fizykalnej, gdzie na organizm oddziałuje się rozmaitymi bodźcami fizycznymi, pobieranymi z natury (Słońce, borowina) albo
 • Co znaczy Masaż Definicja fizjoterapeutyczny opierający na sprężystym (nie plastycznym) odkształcaniu tkanek. Masaż może mieć cele lecznicze, relaksacyjne albo przygotowywać mięśnie do
 • Co znaczy Borowina Definicja torfu o sporym stopniu przetworzenia poprzez bakterie humifikujące. Zdania na temat jej właściwości leczniczych są podzielone. Jak mówi prof. Kazimierz
 • Co znaczy Uzdrowisko Definicja dysponująca naturalnymi czynnikami leczniczymi, do których zalicza się wody mineralne i właściwości klimatyczne. Warunkiem stworzenia miejscowości
 • Co znaczy Balneoterapia Definicja fizjoterapii zajmujący się zabiegami rehabilitacyjnymi wykorzystującymi wodę, w różnych temperaturach, w celu leczenia schorzeń pacjenta. Służący pomiędzy
 • Co znaczy Korekcyjna Gimnastyka Definicja na celu skorygowanie stwierdzonych wad postawy. Inicjalne wykrycie odchyleń od normy w postawie dziecka to gwarancja skutecznego leczenia. Wybór sposoby
 • Co znaczy Wziewanie Inhalacja Definicja opierający na wdychaniu par wód mineralnych, roztworów leków albo ich aerozoli. Realizowany dzięki specjalnego aparatu (inhalatora) albo nebulizatora albo
 • Co znaczy Artroskopia Definicja wziernikowanie wnętrza stawów na przykład stawów kolanowych. Artroskopię wykonuje się w warunkach sali operacyjnej w znieczuleniu miejscowym albo ogólnym
 • Co znaczy Pulmonologiczna Rehabilitacja Definicja postępowanie medyczne opierające na stosowaniu indywidualnego, wielospecjalistycznego programu obejmującego rozpoznanie, leczenie, wsparcie psychologiczne i
 • Co znaczy Fototerapia Definicja światłolecznictwo, helioterapia to nazwa określająca różne działania mające u podstawy leczenie światłem.W zależności od długości fali rozróżniamy
 • Co znaczy Tens Definicja stymulacja nerwów (z angielskiego: transcutaneous electrical nerve stimulation, TENS) sposób leczenia przewlekłych choroby bólowych. Może być ona służąca także
 • Co znaczy Traumatologia Urazowa Chirurgia Definicja medycyny (związana ściśle z ortopedią) zajmująca się leczeniem operacyjnym kości, stawów, więzadeł, a pośrednio również mięśni i ścięgien dotkniętych urazami
 • Co znaczy Akupunktura Definicja igła, punctura – (u)kłucie) – metoda leczenia wywodząca się ze Wschodu (Chiny, Japonia, Mongolia). Jest aktualnie uznawana w wielu państwach jako uzupełnienie
 • Co znaczy Klimatoterapia Definicja rodzaj terapii stosowanej w leczeniu uzdrowiskowym, wykorzystujący działanie naturalnych czynników klimatu lokalnego, jest to czystość powietrza, temperatura
 • Co znaczy Akupresura Definicja sposób leczenia wywodząca się z chińskiej medycyny naturalnej. sposób ta znana była w Chinach już kilka tys. lat temu. Bazuje ona na dotykaniu, głaskaniu
 • Co znaczy Jontoforeza Definicja jonoforeza) - sposób lecznicza, forma elektroterapii polegająca na wprowadzeniu cząstek obdarzonych ładunkiem elektrycznym - jonów - do organizmu poprzez skórę
 • Co znaczy Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) Definicja administracji państwowej wspierający rehabilitację i zatrudnienie osób niepełnosprawnych. PFRON tworzy także swoje programy pomocowe. Aktualnie wykonywanych
 • Co znaczy Mckenziego Metoda Definicja Diagnosis and Therapy - MDT. Sposób fizjoterapeutyczna stworzona poprzez fizjoterapeutę Robina McKenzie, przeznaczona do badania, leczenia i profilaktyki bólów
 • Co znaczy Luxatio Łac Zwichnięcie Definicja gdzie dochodzi do chwilowej bądź trwałej straty kontaktu powierzchni stawowych, przemieszczenie kości w torebce stawowej albo całkowite wyciągnięcie z niej
 • Co znaczy Vojty Metoda Definicja leczenie służąca przy rehabilitacji dzieci i dorosłych ze schorzeniami neurologicznymi. Jej nazwa pochodzi od nazwiska jej twórcy, Václava Vojty (1917-2000
 • Co znaczy Rehabilitacja Definicja kompleksowe i zespołowe działanie na rzecz osoby niepełnosprawnej fizycznie albo psychicznie, które ma na celu przywrócenie tej osobie pełnej albo maksymalnej

Na czym polega zabieg w rehabilitacji.

Krok po kroku zabieg. Metoda leczenia w rehabilitacji.

Definicja Rehabilitacja, Metoda Vojty, Zwichnięcie (Łac. Luxatio), Metoda Mckenziego, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Pfron), Jontoforeza badanie.

Co to jest Rehabilitacja, Metoda Vojty, Zwichnięcie (Łac. Luxatio leczenie.