Urząd Rejestracji Produktów co to jest
Co to jest, że Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych: nie trzeba wprowadzać nowych strzykawek.

Czy przydatne?

Definicja Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych: nie trzeba wprowadzać nowych strzykawek! w słowniku

Co to jest: − Poznańscy lekarze, którzy złożyli petycję do Parlamentu Europejskiego, domagając się wycofania istniejących i wprowadzenia nowych strzykawek jednorazowych mogą swoje pomysły opatentować w odpowiednim urzędzie − dodaje Wojciech Łuszczyna.
Jak już pisaliśmy, wg poznańskich lekarzy, stosowane strzykawki jednorazowe są tak skonstruowane, iż w trakcie zabiegu, gdzie jednorazówka jest napełniana podwójnie, może dojść do zakażenia u pacjenta.
− Zabezpieczenie przed skażeniem wnętrza strzykawki jest jednym z elementarnych zasad higieny, które z całą pewnością są znane fachowemu personelowi, a tylko taki wykonuje iniekcje leków− wyjaśnia Łuszczyna.

Zdaniem konsultanta krajowego w zakresie pielęgniarstwa onkologicznego Anny Koper, jeżeli stosuje się do zaleceń producenta, to nie można zainfekować tłoka strzykawki.
− Doświadczenie poznańskich lekarzy jest pewną metodą nauki dla personelu. Uświadamia wszystkim, jak istotna jest każda czynność realizowana przy zabiegach i czym może skutkować zaniedbanie drobnego elementu − uważa Koper.
Grażyna Kruk-Kupiec, krajowy konsultant w zakresie pielęgniarstwa stwierdza: – Badanie, na jakie powołują się lekarze, którzy wystąpili z petycją do Parlamentu Europejskiego, nie jest fundamentem do zakwestionowania bezpieczeństwa używania strzykawki jednorazowej.
− To badanie nie jest wiarygodne. Oczywiście, zawsze może być wątpliwość, lecz ona może być tylko impulsem do podjęcia prawidłowo skonstruowanego badania naukowego − uważa Kupiec.
Zakażenie wywoływane przeniesieniem drobnoustrojów chorobotwórczych przez strzykawki jednorazowe jest zagrożeniem znanym i rozpatrywanym od końca lat 70., tj. od czasu, kiedy taki sprzęt stał się powszechnie popularny.
Jak powiedział prof. Stefan Tyski, kierownik Zakładu Antybiotyków i Mikrobiologii z Narodowego Instytutu Leków, badania przeprowadzone z użyciem strzykawek o różnej konstrukcji tłoczyska jednoznacznie wskazują, iż jego kształt może odpowiadać za przeniesienie drobnoustrojów z jego powierzchni na wewnętrzne ścianki cylindra strzykawki.– Ryzyko takie istnieje jednak jedynie w wypadku, kiedy dojdzie do zanieczyszczenia tłoczyska rękami na skutek nieprzestrzegania procedur higienicznych i niewłaściwego postępowania w trakcie podawania leku – przypomina prof.. wg danych epidemiologicznych URPL, nigdy nie zgłoszono zakażenia na skutek złej budowy strzykawki.
− Odnotowane zakażenia w trakcie iniekcji wywołane były niewłaściwym użyciem sprzętu, rażącymi błędami personelu i niestosowaniem odpowiednich zabezpieczeń higienicznych− informuje Łuszczyna

Czym jest Urząd Rejestracji Produktów znaczenie w Słownik medycyny U .