punkt rosy co to jest
Co to jest punkt rosy. Wyjaśnienie temperaturą, przy której para wodna w powietrzu osiąga stan.

Czy przydatne?

Co to jest Rosy Punkt

Definicja PUNKT ROSY: pkt. rosy
Okres wyrażany temperaturą, przy której para wodna w powietrzu osiąga stan nasycenia. Powstają wówczas mgły, chmury, opady (deszcz, śnieg) i opady utajone, zwane →osadami atmosferycznymi (rosa, szron, sadź).[SK].

Słownik Próbka (Wody Podziemnej):
Znaczenie podziemnej) Określona, zazwyczaj niewielka, liczba wody podziemnej, pobrana z określonej warstwy wodonośnej (struktury hydrogeologicznej), reprezentatywna w określonym momencie czasowym dla jakości punkt rosy.
Słownik Próbka Bakteriologiczna (Wody Podziemnej); Próbka (Wody Podziemnej) Do Badań Bakte Riologicznych:
Znaczenie bakteriologiczna (wody podziemnej); próbka (wody podziemnej) do badań bakte riologicznych → Próbka wody podziemnej pobrana do badań bakteriologicznych. Należy ją pobrać sterylnie do wyjałowionego punkt rosy.
Słownik Parametry Hydrodynamiczne; Parametry Hydrogeodynamiczne:
Znaczenie hydrodynamiczne; parametry hydrogeodynamiczne P.h. odzwierciedlają mechanizmy i ich efekty zachodzące w środowisku skalnym w czasie ruchu w nim wód podziemnych (tab. 2). W różniczkowych liniowych punkt rosy.
Słownik Przesączanie:
Znaczenie Przepływ, → ruch wody pionowy poprzez strefę aeracji związany z → wsiąkaniem i infiltracją. Terminy → przesiąkanie i przeciekanie zachowuje się dla ruchu wody w strefie saturacji. →Wody podziemne (w punkt rosy.
Słownik Próba Chłonności:
Znaczenie Próba chłonności Zabieg realizowany w otworze hydrogeologicznym w celu ustalenia chłonności. → Zalewanie badawcze, → Wtłaczanie badawcze wody.[AK punkt rosy.

Czym jest punkt rosy znaczenie w Słownik definicje P

  • Dodano:
  • Autor: