duża amortyzacja co to jest
Jak leczyć Duża amortyzacja? Czym jest przedsiębiorcom (a więc znaczniej większości Indywidualnych.

Czy przydatne?

Definicja Duża amortyzacja

Co to znaczy: Zmiana regulaminów od 1 stycznia 2007 r. umożliwia małym przedsiębiorcom (a więc znaczniej większości Indywidualnych Praktyk Stomatologicznych, a nawet NZOZ-om) i spółkom rozpoczynającym dopiero działalność jednorazowe zaliczenie przychodu odpisów amortyzacyjnych z tytułu zakupionych środków trwałych do wydatków uzyskania.
>> więcej w NGS 2/2007
Zmiana regulaminów od 1 stycznia 2007 r. umożliwia małym przedsiębiorcom ((a więc znaczniej większości Indywidualnych Praktyk Stomatologicznych, a nawet NZOZ-om) i spółkom rozpoczynającym dopiero działalność jednorazowe zaliczenie przychodu odpisów amortyzacyjnych z tytułu zakupionych środków trwałych do wydatków uzyskania. Za małe przedsiębiorstwo uznaje się firmę, która w 2006 r. miała obrót nie większy niż 3.180.000 zł. Odpisy mogą objąć wszelkiego typu maszyny, urządzenia i środki transportu (z wyjątkiem samochodów osobowych) do stawki? 50 tys. euro. Dzięki tym regulacjom prawnym, nowi i mali przedsiębiorcy jednokrotnie do wydatków uzyskania przychodu wliczą opłaty inwestycyjne w łącznej stawce nieprzekraczającej 50 tys. euro w roku podatkowym, jako jednorazową ich amortyzację. Będzie to dla nich duża ulga, która w wyraĽny sposób wpłynie na obniżenie płaconych podatków.
 
>> więcej w NGS 2/2007

Czym jest Duża amortyzacja znaczenie w Słownik dentystyczny D .