zweryfikować prawo wglądu co to jest
Jak leczyć Jak zweryfikować prawo wglądu do dokumentacji medycznej dziecka?? Czym jest gdzie pod.

Czy przydatne?

Definicja Jak zweryfikować prawo wglądu do dokumentacji medycznej dziecka?

Co oznacza JAK ZWERYFIKOWAĆ PRAWO WGLĄDU DO DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ DZIECKA?: Lekarze, także lekarze dentyści, mogą napotykać na sytuacje, gdzie pod znakiem zapytania stoi tożsamość osób żądających udostępnienia dokumentacji medycznej dziecka. W tych sytuacjach lepiej chuchać na zimne i sprawdzić, jakie są regulaminy prawne i obostrzenia.
Art. 26 ust. 1 ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417 ze zm.) jasno stwierdza, iż podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu bądź osobie upoważnionej poprzez pacjenta. W razie żadnych wątpliwości, lepiej wylegitymować taką osobę niż zbyt pochopnie udostępnić wiadomości na temat zdrowia dziecka potencjalnie obcej osobie. Jeżeli nie ma żadnego dowodu na to, iż to jest na przykład tata dziecka i iż jego prawa rodzicielskie nie są w żaden sposób ograniczone, to lepiej skorzystać z prawa do sprawdzenia, kim jest osoba, która domaga się informacji o stanie zdrowia (być może?) cudzego dziecka. Doktor może zażądać okazania aktu urodzenia dziecka.
Lecz – jeżeli nadal coś budzi jego wątpliwości – może poprosić również o inne dokumenty. Przecież sama zbieżność nazwisk nie znaczy automatycznego pokrewieństwa. Dlatego lepiej w przypadkach wątpliwych odmówić niż udzielić informacji osobie nieuprawnionej i poprzez to narazić się na późniejsze nieprzyjemności. Wg art. 27 ustawy dokumentacja medyczna jest udostępniana: • do wglądu w siedzibie podmiotu, który udziela świadczeń zdrowotnych; • przez sporządzenie jej wyciągów, odpisów bądź kopii; • przez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po użyciu, jeżeli uprawniony organ albo podmiot zażąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji. Wedle zasadami prawa cywilnego udowodnić daną okoliczność powinna osoba, która uzyskuje z niej jakąś korzyść. W tym przypadku to rodzic zatem musi wykazać, iż posiada władzę rodzicielską – przecież może istnieć prawdopodobieństwo, iż rodzic jest jej pozbawiony. (IN)

Stomatolog Jeszcze O Agencji Taryfikacji:
Dentysta Agencji Taryfikacji Świadczeń Opieki Zdrowotnej pisaliśmy w poprzednim dentoletterze. Aktualnie projekt jest w fazie konsultacji socjalnych. Kluczowym zadaniem Agencji będzie zbieranie danych o jak zweryfikować prawo wglądu do dokumentacji medycznej dziecka?.
Stomatolog Jak Sejm Widzi Służbę Zdrowia?:
Dentysta optują za państwową służbą zdrowia, a to może oznaczać, iż w przeciągu najbliższych kilku lat nie będzie ogromnych zmian dotyczących promowania prywatnej służby zdrowia. Takie wnioski wyciąga jak zweryfikować prawo wglądu do dokumentacji medycznej dziecka?.
Stomatolog Jubileuszowy Kongres Warszawski:
Dentysta paĽdziernika 2008 r w Warszawie, już po raz piąty; z inicjatywy spółki S&M Dental Spółek odbędzie się "V Kongres Warszawski " pt.: "Endodoncja-Periodontologia-Protetyka-Implantologia jak zweryfikować prawo wglądu do dokumentacji medycznej dziecka?.
Stomatolog Jeszcze Rok Bez Kas Fiskalnych:
Dentysta przedłużył do końca 2010 roku zwolnienie usług medycznych z obowiązku rejestrowania przychodów. Znaczy to, iż do 31 grudnia 2010 roku z pewnością nie będzie obowiązku instalowania kas fiskalnych w jak zweryfikować prawo wglądu do dokumentacji medycznej dziecka?.
Stomatolog Jeśli Pacjenci Płacą Kartą - Nie Trzeba Mieć Kasy Fiskalnej!:
Dentysta pojawią się w systemie ochrony zdrowia już w maju przyszłego roku. Czy można nie instalować tego urządzenia? Okazuje się, iż jest kilka sposobów na uniknięcie tego kłopotliwego obowiązku. Wyjść z jak zweryfikować prawo wglądu do dokumentacji medycznej dziecka?.

Czym jest Jak zweryfikować prawo wglądu znaczenie w Słownik dentystyczny J .

  • Dodano:
  • Autor: