numery receptach stycznia co to jest
Jak leczyć Numery na receptach od 4 stycznia? Czym jest Zarządzenie Nr 1/2012/DGL) dotyczące zasad.

Czy przydatne?

Definicja Numery na receptach od 4 stycznia

Co to znaczy:   


Od nowego roku weszło w życie zarządzenie Prezesa NFZ  (Zarządzenie Nr 1/2012/DGL) dotyczące zasad stawiania odpowiednich numerów na receptach w odpowiednich miejscach.
 
Na podstawie § 3 ust. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2011r. w sprawie recept lekarskich (Dz. U. Nr 294, poz. 1739),  prezes NFZ wprowadził nowe zasady. Rzecz dotyczy numeracji recept od cyfry piątej do dwudziestej. Według tego, co zapisane jest w zarządzeniu:

Cyfra piąta - wartość stała domyślna "0".
Cyfra szósta - przyjmuje wartość:

"0" - dla recepty wystawianej na podstawie umów indywidualnych oraz umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, z wyjątkiem umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe,
"9" - dla recepty wystawianej na podstawie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe.


Cyfry siódma i ósma - wartości stałe domyślne "00".
Cyfry od dziewiątej do dwudziestej stanowią kolejny numer recepty w ramach danego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Oby tylko się teraz nie pomylić, bo dodatkowe zmiany w obliczu zawieruchy wokół ustawy refundacyjnej na pewno nie sprzyjają spokojnej i wnikliwej wobec pacjenta pracy lekarza.
 
KJ

Czym jest Numery na receptach od 4 znaczenie w Słownik dentystyczny N .