ubezpiecz swój kontrakt co to jest
Jak leczyć Ubezpiecz swój kontrakt? Czym jest umowę cywilno-prawną, zwaną kolokwialnie kontraktem.

Czy przydatne?

Definicja Ubezpiecz swój kontrakt

Co oznacza UBEZPIECZ SWÓJ KONTRAKT: Wzrasta liczba lekarzy i pielęgniarek zatrudnionych na umowę cywilno-prawną, zwaną kolokwialnie kontraktem. To jest rozwiązanie dość korzystne finansowo, lecz także jest powiązane ze dużym ryzykiem. Na szczęście towarzystwa ubezpieczeniowe przygotowały specjalną polisę dla kontraktowych lekarzy. Jedną z spółek która przygotowała taki program jest INTER Polska.
Towarzystwo to wyszło naprzeciw sytuacji pracowników służby zdrowia związanej z wzrastającą popularnością kontraktów. Tym samym spółka odpowiedziała na zapotrzebowanie zgłoszone poprzez Naczelną Izbę Lekarską. Robota na umowę cywilno-prawną jest korzystna z racji na wyższe dochody. Zatrudniający nie jest wówczas zobligowany do odprowadzania świadczeń socjalnych, może więc zaoferować wyższe płace. Regularnie inicjatywa przejścia na kontrakt wychodzi więc z jego strony. Wspólnie z stratą umowy o pracę lekarze i pielęgniarki tracą jednak powiązane z nią przywileje. Biorą na siebie ryzyko straty przychodów w chwili, gdy nie są w stanie wypełniać przedmiotu kontraktu z uwagi na niedyspozycję zdrowotną albo nieszczęśliwy wypadek. Świadczenie chorobowe wypłacane poprzez ZUS z reguły nie zapewnia pokrycia utraconych korzyści.
Dlatego zaproponowano lekarzom nowy wytwór ubezpieczeniowy, który zapewnia bezpieczeństwo finansowe w trakcie trwania kontraktu. Ubezpieczenie Inter Kontrakt jest uzupełnieniem świadczeń oferowanych poprzez ubezpieczenie socjalne. Gdy doktor pracuje na kontrakcie, zatrudniający nie wypłaca mu pensji, gdy doktor jest na zwolnieniu chorobowym. W razie tej polisy wypłacanie „chorobowego” przejmuje na siebie ubezpieczyciel. Towarzystwo wypłaca dzienne świadczenia za każdy dzień pobytu na zwolnieniu lekarskim w wysokości zależnej od zadeklarowanej stawki średniego miesięcznego przychodu (od tej stawki naliczana jest kwota ubezpieczenia) ze wszystkich posiadanych kontraktów. Dodatkowo Inter Kontrakt zapewnia między innymi pokrycie wydatków stałych ponoszonych poprzez lekarza kontraktowego (na przykład wydatków wynajmu powierzchni albo leasingu sprzętu medycznego). Wypłata świadczenia pieniężnego następuje już od 15 dnia niezdolności do realizacji kontraktu. Stawka świadczenia może wynosić nawet 12 tys. zł za miesiąc, a moment jego wypłacania trwa do 180 dni.
Oferta ubezpieczenia Inter Kontrakt skierowana jest do osób posiadających prawo wykonywania zawodu medycznego w Polsce i uzyskujących przychody z jednego bądź z kilku kontraktów. Jedną z zalet oferty jest bezproblemowy system zawarcia umowy ubezpieczenia. w chwili podpisywania umowy ubezpieczyciel nie wymaga jakichkolwiek dokumentów potwierdzających wysokość przychodów. Ochrona finansowa gwarantowana poprzez Inter Kontrakt zapewnia zachowanie płynności finansowej i sposobność regulacji rachunków, rat leasingu, kredytów i innych zobowiązań w trakcie czasowej niezdolności do pracy

Stomatolog Umiejętności Miękkie Lekarza:
Dentysta także stomatologa jest w pierwszej kolejności robotą z człowiekiem. Potrzebne jest nie tylko wiedza merytoryczna, lecz kompetencje socjalne, potrzebne w pracy z ludźmi, podobnie jak w zawodach ubezpiecz swój kontrakt.
Stomatolog Uczelnie Prywatne Walczą O Otwarcie Kierunków Lekarskich:
Dentysta uczelnie prywatne – niemedyczne ubiegają się o otwieranie kierunku lekarskiego w Ministerstwie Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, czego przeciwnikiem jest Narada Rektorów Akademickich Uczelni ubezpiecz swój kontrakt.
Stomatolog Uciec Przed VATem:
Dentysta podatku VAT pisaliśmy w ostatnim Dentoleterze. Wskazaliśmy na konieczność płacenia podatku VAT na przykład przy zabiegach wybielania zębów czy chirurgii plastycznej. Ustawa o podatku VAT ustala ubezpiecz swój kontrakt.
Stomatolog Umowa Na Leki Refundowane:
Dentysta iż Naczelna Porada Lekarska będzie pracować nad umową o leki refundowane z delegacją Narodowego Funduszu Zdrowia. Prezes NFZ wyraził nadzieję, iż reprezentanci NRL nie tylko będą pracować nad umową ubezpiecz swój kontrakt.
Stomatolog Uświadomiona Zgoda:
Dentysta dokonaniem zabiegu musi udzielić wszelkich danych, tak by pacjent znał jego wszystkie skutki. To doktor ma wymóg udzielenia informacji o zabiegu, a pacjent musi wyrazić zgodę tak zwany uświadomioną ubezpiecz swój kontrakt.

Czym jest Ubezpiecz swój kontrakt znaczenie w Słownik dentystyczny U .

  • Dodano:
  • Autor: