ubezpiecz swój kontrakt co to jest
Jak leczyć Ubezpiecz swój kontrakt? Czym jest umowę cywilno-prawną, zwaną kolokwialnie kontraktem.

Czy przydatne?

Definicja Ubezpiecz swój kontrakt

Co oznacza UBEZPIECZ SWÓJ KONTRAKT: Wzrasta liczba lekarzy i pielęgniarek zatrudnionych na umowę cywilno-prawną, zwaną kolokwialnie kontraktem. To jest rozwiązanie dość korzystne finansowo, lecz także jest powiązane ze dużym ryzykiem. Na szczęście towarzystwa ubezpieczeniowe przygotowały specjalną polisę dla kontraktowych lekarzy. Jedną z spółek która przygotowała taki program jest INTER Polska.
Towarzystwo to wyszło naprzeciw sytuacji pracowników służby zdrowia związanej z wzrastającą popularnością kontraktów. Tym samym spółka odpowiedziała na zapotrzebowanie zgłoszone poprzez Naczelną Izbę Lekarską. Robota na umowę cywilno-prawną jest korzystna z racji na wyższe dochody. Zatrudniający nie jest wówczas zobligowany do odprowadzania świadczeń socjalnych, może więc zaoferować wyższe płace. Regularnie inicjatywa przejścia na kontrakt wychodzi więc z jego strony. Wspólnie z stratą umowy o pracę lekarze i pielęgniarki tracą jednak powiązane z nią przywileje. Biorą na siebie ryzyko straty przychodów w chwili, gdy nie są w stanie wypełniać przedmiotu kontraktu z uwagi na niedyspozycję zdrowotną albo nieszczęśliwy wypadek. Świadczenie chorobowe wypłacane poprzez ZUS z reguły nie zapewnia pokrycia utraconych korzyści.
Dlatego zaproponowano lekarzom nowy wytwór ubezpieczeniowy, który zapewnia bezpieczeństwo finansowe w trakcie trwania kontraktu. Ubezpieczenie Inter Kontrakt jest uzupełnieniem świadczeń oferowanych poprzez ubezpieczenie socjalne. Gdy doktor pracuje na kontrakcie, zatrudniający nie wypłaca mu pensji, gdy doktor jest na zwolnieniu chorobowym. W razie tej polisy wypłacanie „chorobowego” przejmuje na siebie ubezpieczyciel. Towarzystwo wypłaca dzienne świadczenia za każdy dzień pobytu na zwolnieniu lekarskim w wysokości zależnej od zadeklarowanej stawki średniego miesięcznego przychodu (od tej stawki naliczana jest kwota ubezpieczenia) ze wszystkich posiadanych kontraktów. Dodatkowo Inter Kontrakt zapewnia między innymi pokrycie wydatków stałych ponoszonych poprzez lekarza kontraktowego (na przykład wydatków wynajmu powierzchni albo leasingu sprzętu medycznego). Wypłata świadczenia pieniężnego następuje już od 15 dnia niezdolności do realizacji kontraktu. Stawka świadczenia może wynosić nawet 12 tys. zł za miesiąc, a moment jego wypłacania trwa do 180 dni.
Oferta ubezpieczenia Inter Kontrakt skierowana jest do osób posiadających prawo wykonywania zawodu medycznego w Polsce i uzyskujących przychody z jednego bądź z kilku kontraktów. Jedną z zalet oferty jest bezproblemowy system zawarcia umowy ubezpieczenia. w chwili podpisywania umowy ubezpieczyciel nie wymaga jakichkolwiek dokumentów potwierdzających wysokość przychodów. Ochrona finansowa gwarantowana poprzez Inter Kontrakt zapewnia zachowanie płynności finansowej i sposobność regulacji rachunków, rat leasingu, kredytów i innych zobowiązań w trakcie czasowej niezdolności do pracy

Stomatolog Urosną Nowe Zęby:
Dentysta powiodło się wyhodować zupełnie nowe zęby. Na razie tylko u myszy, lecz jak sami zapowiadają, to rewolucyjne odkrycie ma szansę powodzenia także w razie ludzi - donosi portal supermozg.gazeta.pl ubezpiecz swój kontrakt.
Stomatolog Ustawa O Zawodach Pielęgniarki I Położnej:
Dentysta Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 sierpnia 2009 r. w kwestii ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 151, poz. 1217). Chcesz wiedzieć ubezpiecz swój kontrakt.
Stomatolog Utrudnienia Dla Refundacji Leków:
Dentysta specjalnej umowy jest koniecznym warunkiem uzyskiwania prawa poprzez apteki do sprzedaży leków refundowanych. Nakazuje to wchodząca w życie 1 stycznia 2012 roku nowa ustawa. Problem w tym, iż na ubezpiecz swój kontrakt.
Stomatolog Uświadomiona Zgoda:
Dentysta dokonaniem zabiegu musi udzielić wszelkich danych, tak by pacjent znał jego wszystkie skutki. To doktor ma wymóg udzielenia informacji o zabiegu, a pacjent musi wyrazić zgodę tak zwany uświadomioną ubezpiecz swój kontrakt.
Stomatolog Umieść W Gabinecie Tablicę O Zakazie Palenia:
Dentysta palenie wyrobów tytoniowych jest zakazane na terenie zakładów opieki zdrowotnej i w pomieszczeniach innych obiektów, gdzie są udzielane świadczenia zdrowotne (gabinety funkcjonujące jako praktyki ubezpiecz swój kontrakt.

Czym jest Ubezpiecz swój kontrakt znaczenie w Słownik dentystyczny U .

  • Dodano:
  • Autor: