Akademia Gerber inauguruje co to jest
Leczenie Akademia Gerber inauguruje działalność edukacyjną. Definicja: W dniu 20 lutego 2002 roku.

Czy przydatne?

Definicja Akademia Gerber inauguruje działalność edukacyjną

Co to jest: W dniu 20 lutego 2002 roku oficjalnie rozpoczęła działalność Akademia Gerber. Jest to niezależna Fundacja, która została powołana w celu rozwoju i upowszechniania wiedzy o prawidłowym żywieniu i pielęgnacji niemowląt i dzieci i kobiet ciężarnych i karmiących piersią.Opiekę merytoryczną nad pracami Akademii Gerber sprawuje Porada Naukowa, złożona z znakomitych polskich specjalistów w zakresie pediatrii i żywienia. Przewodniczącym Porady Naukowej jest prof. Jerzy Socha, funkcję Wiceprzewodniczącego pełni dr Hanna Szajewska. W skład Porady Naukowej Akademii Gerber wchodzą także: prof. Wanda Szotowa, doc. Janusz Książyk i doc. Janina Danuta Piotrowska-Jastrzębska.Środowisko medyczne podkreśla nieustanną potrzebę poszukiwania i prezentowania rodzicom i przyszłym rodzicom pozytywnych wzorców żywieniowych i pielęgnacyjnych. „W codziennej pracy ciągle udzielamy wielu, zdawałoby się, najprostszych i w najwyższym stopniu oczywistych porad z zakresu pediatrii i żywienia" – mówi prof. Jerzy Socha, Przewodniczący Porady Naukowej Akademii Gerber.Podobne doświadczenia ma fundator Akademii Gerber – spółka Alima-Gerber Spółka akcyjna, obchodząca w tym roku 10-lecie działalności w Polsce. Jej eksperci od wielu lat wyjaśniają różnorodne wątpliwości rodziców, powiązane ze metodami odżywiania się matki i dziecka i sposobami prawidłowej pielęgnacji najmłodszych. „Z tych właśnie doświadczeń wyrosła idea powołania Akademii Gerber jako niezależnego forum specjalistów." – mówi Iwonna Niegowska, Prezes Zarządu Akademii Gerber.Akademia Gerber będzie realizowała misję edukacyjną przez szerzenie kompletnej i obiektywnej informacji na temat zasad prawidłowego odżywiania się i pielęgnacji matki i dziecka zarówno w środowiskach medycznych, jak i w szerokich kręgach socjalnych. „Pragniemy zwłaszcza upowszechniać wiedzę z tego zakresu wśród lekarzy rodzinnych, pediatrów, rodziców i przyszłych rodziców, a również wśród innych osób mających kontakt z małymi dziećmi i ich matkami" – mówi prof. Jerzy Socha.Działalność edukacyjna Akademii Gerber będzie wspierana poprzez działania naukowe, obejmujące prowadzenie i koordynację projektów badawczych w zakresie żywienia i pielęgnacji niemowląt, dzieci, kobiet w ciąży i karmiących piersią. Organizacja będzie na bieżąco informować o rezultatach prowadzonych prac w trakcie konferencji i seminariów naukowych, a również we własnych publikacjach. Tematem przewodnim prac Akademii Gerber w 2002 roku będzie „Żywienie a postęp dziecka". W ramach działań edukacyjnych organizacja planuje opracowanie i realizację programu szkoły żywieniowej dla lekarzy rodzinnych i pediatrów. Wykłady szkoły żywieniowej Akademii Gerber będą się odbywały w różnych regionach państwie, we współpracy z lokalnymi ośrodkami naukowo-badawczymi, a również zostaną przygotowane w formie odrębnych publikacji. Ponadto Członkowie Porady Naukowej Akademii Gerber będą opracowywać materiały dotyczące wybranych problemów żywienia i pielęgnacji dzieci, kobiet w ciąży i matek karmiących piersią.W ramach działań naukowych zostanie rozpisany konkurs na projekt badawczy, finansowany z funduszy Akademii Gerber. Problematyka projektów badawczych będzie dotyczyć tematu „Żywienie a postęp dziecka". „Jako Członkowie Porady Naukowej wnikliwie określimy warunki przyznawania grantu, termin przedstawienia propozycji pracy badawczej i dokonamy wyboru jednego albo kilku najlepszych programów naukowych" – mówi prof. Jerzy Socha. Porada Naukowa będzie także koordynować realizację wybranych projektów

Czym jest Akademia Gerber inauguruje znaczenie Słownik leczenie A .