Alkohol a neurosteroidy co to jest
Leczenie Alkohol a neurosteroidy. Definicja: Ostatnie doniesienia zespołu badawczego z University.

Czy przydatne?

Definicja Alkohol a neurosteroidy

Co to jest: Ostatnie doniesienia zespołu badawczego z University of North Carolina School of Medicine nt. neurosteroidów mogą stać się przełomem w leczeniu alkoholizmu. Allopregnanolon- tym mianem określany jest neurosteroid, który odkrył zespół naukowców pod kierownictwem prof. psychiatrii i neurologii- Leslie Morrow, odgrywa najważniejszą rolę w relaksującym wpływie alkoholu na organizm. Dotychczas wiadomo było, iż alkohol oddziaływuje na receptory wychwytujące neurotransmiter GABA i wywiera aktywujący wpływ na oś podwzgórze- przysadka- nadnercza, wywołując sekrecję ustalonych hormonów. Odkrycie neurotransmitera- allopregnanolonu ma doniosłe znaczenie z uwagi na jego silnie modulujący wpływ na receptory GABA. Jak wynika z przeprowadzonych badań allopregnanolon powiększa wpływ GABA na receptory, wywołując tym samym redukcja pobudzenia i wewnętrzne wyciszenie. Badacze sposobem eksperymentalną sprawdzili na szczurach jaki skutek wywołuje spożywanie alkoholu przy jednoczesnym zablokowaniu podnoszenia poziomu allopregnanolonu w mózgu o 50%.Wykazano, iż w takich warunkach nie następuje pomniejszenie spontanicznej aktywności neuronalnej w obszarze, gdzie pod wpływem alkoholu dochodzi do uspokajających efektów. Jeśli wyniki uzyskane w badaniach na zwierzętach zostaną potwierdzone, być może stanie się to przełomem w leczeniu osób uzależnionych od alkoholu

Czym jest Alkohol a neurosteroidy znaczenie Słownik leczenie A .