Astma - fakty i liczby co to jest
Leczenie Astma - fakty i liczby. Definicja: Czym jest astma? Astma oskrzelowa jest przewlekłą.

Czy przydatne?

Definicja Astma - fakty i liczby

Co to jest: Czym jest astma? Astma oskrzelowa jest przewlekłą chorobą zapalną dróg oddechowych, która charakteryzuje się zmiennym przebiegiem. Objawia się ona nawracającymi epizodami świszczącego oddechu, dusznościami, uciskiem w klatce piersiowej i kaszlem. Uciążliwe symptomy astmy występują w szczególności w nocy albo we inicjalnych godzinach porannych. Przyjęło się uważać, iż z astmą możemy mieć do czynienia wtedy, kiedy występują napady duszności wydechowej ze świszczącym oddechem. Jednak u wielu pacjentów, szczególnie u dzieci, choroby mogą być łagodniejsze i mniej charakterystyczne. choroby te to napady suchego męczącego kaszlu, występującego regularnie po wysiłku, po ekspozycji na alergeny wziewne, czynniki drażniące, zimne powietrze i duszność występująca szczególnie w nocy i nad ranem. Charakterystyczne dla astmy jest także to, iż po podaniu krótko działającego leku rozszerzającego oskrzela, dochodzi do poprawy albo ustąpienia objawów (odwracalność obturacji oskrzeli). Napady astmy mogą być spowodowane poprzez: alergeny (roztocze, pyłki, zarodniki grzybów); wirusowe zakażenia dróg oddechowych; czynniki drażniące (dym tytoniowy, zanieczyszczenia, zapachy); czynniki fizyczne (zimne powietrze, wysiłek, hiperwentylacja, zmiany pogody); leki (niesteroidowe leki przeciwzapalne); czynniki emocjonalne (stres); czynniki hormonalne (cykl miesięczny, ciąża, dolegliwości tarczycy). Astma cechuje się długoletnim przebiegiem i skłonnością do nawrotów choroby, które z różnym nasileniem utrzymują się przeważnie poprzez całe życie. Chorzy na astmę wymagają stałej opieki medycznej. Pewnym wyjątkiem jest sposobność remisji astmy dziecięcej w momencie dojrzewania. Pacjent może wręcz zapomnieć o swojej chorobie, normalnie pracować, uczestniczyć w zajęciach sportowych. Rozpoznanie astmy nie jest wyrokiem - dzięki osiągnięciom współczesnej medycyny chory może prowadzić normalne życie, jak jego zdrowi rówieśnicy: uczyć się, pracować czy uprawiać sport. Astma na świecie i w Polsce Astma jest jedną z w najwyższym stopniu rozpowszechnionych chorób na świecie. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) szacuje, iż cierpi na nią 100-150 mln osób. Astma jest również powodem powyżej 180 tys. zgonów i jedną z niewielu chorób przewlekłych, której parametr umieralności stale wzrasta. Na astmę choruje ok. 6% dorosłej populacji świata, a liczba chorych wzrasta przeciętnie o 50% pośrodku dekady. Na świecie istnieje bardzo spore zróżnicowanie, jeśli chodzi o częstość występowania astmy oskrzelowej. Są państwa, gdzie dolegliwość jest bardzo rzadka, a więc dotyczy poniżej 1% mieszkańców. Astma występuje w miarę rzadko np. u dzieci Eskimosów i dzieci urodzonych w Japonii. Z kolei najwyższą częstość występowania astmy notuje się w Australii. W tym państwie dolegliwość dotyczy ponad 30% dzieci i ponad 16% dorosłych. Do 25% chorych dzieci "wyrasta z astmy", lecz po 10-15 latach mogą mieć nawroty dolegliwości. W Europie astma jest przypadłością 4,5% dorosłych i powyżej 10% dzieci. W państwach Europy Zachodniej, zachorowalność na astmę podwoiła się pośrodku ostatnich 10 lat. W Europie na astmę najczęściej chorują mieszkańcy Wielkiej Brytanii. W Szkocji częstość występowania astmy oskrzelowej u dzieci wynosi także ponad 30%. Od roku 2000 dysponujemy rezultatami badań, z których wynika, iż w Polsce częstość występowania astmy u dorosłych wynosi około 5,4%, z kolei u dzieci - powyżej 8,6%. Na astmę choruje więc prawie 2 miliony dorosłych i powyżej mln dzieci. Badania te nie objęły dzieci między 1-3 rokiem życia. Gdyż połowa przypadków astmy ma start przed trzecim rokiem życia, można przypuszczać, iż liczba chorych w Polsce jest większa. Wśród chorych zdiagnozowanych 90% cierpi na astmę łagodną i umiarkowaną, 10% na astmę ciężką. Częstość występowania astmy i innych chorób alergicznych w naszym państwie stale wzrasta, w szczególności u dzieci mieszkających w ogromnych aglomeracjach miejskich. Jeden z najwyższych wyznaczników zachorowalności na astmę notuje się w dawnym woj. łódzkim (u dzieci mieszkających w centrum miasta dochodzi on do 18%). Wydatki ekonomiczne i socjalne Zarówno na świecie, jak i w Polsce astma wiąże się ze znacznymi kosztami społecznymi i ekonomicznymi. Wydatki astmy można podzielić na: bezpośrednie (na przykład pobyty w szpitalu, wizyty w doraźnej pomocy lekarskiej, płace personelu medycznego, transport chorych, leki, urządzenia do podawania leków, testy diagnostyczne, edukacja i nauka), pośrednie (((na przykład niezdolność do pracy i dni opuszczone w szkole, wypłaty zasiłków chorobowych, przejazdy do lekarza, zgony) i niewymierne (((((na przykład cierpienie pacjentów). W państwach rozwiniętych na leczenie astmy przeznacza się 1%-2% kosztów na opiekę zdrowotną. Światowe wydatki powiązane z leczeniem astmy przewyższają łączne wydatki gruźlicy i HIV/AIDS. Astma jest czwartą natomiast powodem nieobecności w pracy. Co trzeci astmatyk był pośrodku ostatnich 3 miesięcy na zwolnieniu na skutek tej dolegliwości. Dwóch na trzech chorych na astmę odczuwa symptomy dolegliwości co najmniej 2-3 razy w tygodniu. Dwóch na pięciu - odczuwa je każdego dnia. Problemy powiązane z astmą u dzieci w wieku szkolnym Astma skutkuje więcej nieobecności dzieci i młodzieży w szkole niż jakakolwiek inna przewlekła dolegliwość. Nieobecności te są regularnie powodem problemów z opanowaniem i zaliczeniem materiału, lęku przed niedobrymi ocenami, poczucia niższości. Astma ma również wpływ na pogorszenie sprawności fizycznej dziecka. dolegliwość wpływa na jakość życia chorego dziecka i jego rodziny, może także istotnie zmienić status ekonomiczny rodziny. Rodzice dzieci z astmą regularnie tracą pracę albo z niej rezygnują. Dodatkowymi konsekwencjami dolegliwości są pomiędzy innymi: konieczność zapewnienia odpowiedniej diety, leczenia klimatycznego i leków. Trzeba podkreślić, iż inicjalne rozpoznanie i poprawnie prowadzona leczenie astmy pozwala uniknąć tych problemów. Zapobieganie W razie astmy możemy mówić o prewencji pierwotnej (zapobieganie postępowi astmy) i prewencji wtórnej (zapobieganie zaostrzeniom astmy). Celem pierwszego etapu prewencji jest zapobieganie stworzeniu dolegliwości u osób obciążonych genetycznie (rodzinnie) postępem alergii i/ albo astmy. Uważane jest, iż ryzyko rozwoju dolegliwości alergicznej i astmy oskrzelowej u dziecka zależy w pierwszej kolejności od obecności alergii u matki, ojca i rodziny. Przyjmuje się, iż ryzyko to wynosi 55-80%, gdy u obojga rodziców występują symptomy dolegliwości alergicznej, 70-80%, gdy oboje rodzice są uczuleni na ten sam alergen i mają tę samą chorobę alergiczną, 30-35%, gdy obawy dotyczą jednego z nich i 15-20% przy braku takiego obciążenia. Uczulenie jest ważnym elementem, regularnie poprzedzającym wystąpienie astmy. A zatem prewencja pierwotna polegałaby na działaniach w momencie wczesnego dzieciństwa, przed pojawieniem się uczulenia. Prewencja wtórna bazuje na zapobieganiu zaostrzeniom już rozpoznanej i leczonej astmy. Zasadniczym celem jest powstrzymanie/zwolnienie zmian destrukcyjnych i strukturalnych w oskrzelach, tak zwany remodelingu, które prowadzą do przewlekłej niewydolności oddechowej. Sposoby prewencji wtórnej można podzielić na: farmakologiczne i niefarmakologiczne. Działania niefarmakologiczne polegają na ograniczeniu ekspozycji (raczej niemowląt i małych dzieci) na mocne aeroalergeny, ((((((na przykład : roztoczy kurzu domowego, bo uczulenie na nie w momencie niemowlęcym stwarza wysokie ryzyko rozwoju astmy w wieku późniejszym

Czym jest Astma - fakty i liczby znaczenie Słownik leczenie A .