Jak leczyć POChP co to jest
Leczenie Jak leczyć POChP?. Definicja: „Europejska Biała Księga Płuc”, publikacja wydana poprzez.

Czy przydatne?

Definicja Jak leczyć POChP?

Co to jest: „Europejska Biała Księga Płuc”, publikacja wydana poprzez Europejskie Towarzystwo Oddechowe (ERS) i Europejską Fundację Płuc (ELF) przedstawia standardy leczenia POChP.Zaprzestanie paleniaAby efektywnie walczyć z POChP, należy w pierwszej kolejności zaprzestać palenia papierosów i jak najwcześniej rozpoznać chorobę. ProfilaktykaPodstawowym narzędziem, które pozwala na rozpoznanie POChP jest spirometria, a więc proste i bezbolesne badanie, które mierzy objętość płuc i rozmiar przepływu powietrza poprzez oskrzela. Badanie to bazuje na nabraniu w płuca jak największej ilości powietrza a następnie szybkim, energicznym wydmuchaniu go do aparatu. Na podstawie spirometrii można określić ewentualny stopień uszkodzenia płuc, a w połączeniu z wywiadem ustalić rozpoznanie POChP i wykorzystać odpowiednie leczenie. W celu jak najwcześniejszego wykrycia dolegliwości regularne badania spirometryczne powinny wykonywać, co roku, osoby z gatunku wysokiego ryzyka, a więc palacze papierosów ponad 40. roku życia i osoby, które mają kontakt z pyłem, kurzem i oparami chemicznymi. Wykorzystywanie odpowiednich lekówZgodnie z wytycznymi zawartymi w Europejskiej Białej Księdze Płuc, zasadniczą rolę w terapii objawowej POChP, odgrywają leki rozszerzające oskrzela (beta2-mimetyki, cholinolityki i teofilina). U pacjentów z ciężką postacią dolegliwości, którzy mają częste infekcje dolnych dróg oddechowych wskazane jest wykorzystywanie kortykosteroidów wziewnych zmniejszających częstość zaostrzeń i poprawiających jakość życia. W bardzo ciężkim okresie dolegliwości, z racji na obniżenie prężności tlenu we krwi, niezbędne jest leczenie tlenem. W razie przewlekłej niewydolności oddychania tlenoterapia musi być służąca poprzez większą część doby w domu chorego. Wykazano, iż długookresowe leczenie tlenem wydłuża pacjentom życie. U chorych z zaostrzeniami POChP przebiegającymi z klinicznymi symptomami infekcji bakteryjnych dróg oddechowych należy również podawać antybiotyki. W przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc rekomendowane jest również wykorzystywanie leków mukolityczych. Wszyscy chorzy powinni także jak najczęściej zażywać ruchu, a nawet w ramach rehabilitacji oddechowej prowadzić systematyczny trening fizyczny, dzięki któremu poprawia się tolerancję wysiłku i minimalizuje duszność

Czym jest Jak leczyć POChP znaczenie Słownik leczenie J .