Jak skutecznie uporać się z co to jest
Leczenie Jak skutecznie uporać się z astmą. Definicja: Wyraz „astma” pochodzi z grec. i znaczy.

Czy przydatne?

Definicja Jak skutecznie uporać się z astmą

Co to jest Jak skutecznie uporać się z astmą: Wyraz „astma” pochodzi z grec. i znaczy „ciężkie oddychanie”, lecz nie każda duszność jest z nią związana. Astma to dolegliwość polegająca na nagłym, napadowym, odwracalnym zwężeniu oskrzeli (świszczący oddech), z towarzyszącą temu nadreaktywnością oskrzeli, która znaczy reagowanie ich skurczem na bodźce, normalnie, u zdrowego człowieka nie powodujące skurczów. Bodźce te – czynniki wywołujące astmę, to w zależności od jej rodzajów – wysiłek fizyczny, zimne powietrze, mgła, dym tytoniowy, czasem płacz, śmiech, różne substancje chemiczne, alergeny, takie jak kurz domowy, pierze, pyłki roślin, sierść zwierząt, czy również zakażenia albo nietolerancja na wybrane leki. Na całym świecie choruje na astmę ok. 100-150 mln ludzi. To jest dolegliwość cywilizacyjna. W Polsce szacuje się, iż dotyczy ona blisko 2 mln osób. Astmy nie da się wyleczyć, lecz właściwie i efektywnie leczona, jest kompletnie kontrolowana i nie ogranicza normalnego życia. Jak najskuteczniej uporać się z astmą? Poprawna kontrola i leczenie astmy znaczy brak objawów albo min. występowanie objawów pośrodku dnia i nocy. Właściwe leczenie to brak konieczności stosowania leków doraźnych albo potrzeba bardzo rzadkiego ich stosowania, to również brak niespodziewanych zaostrzeń dolegliwości i nieobecności w pracy, szkole. Jeżeli wyniki badań wydolności oddechowej (badania spirometryczne) są poprawne, możliwe jest prowadzenie w pełni aktywnego trybu życia, a chory dobrze toleruje i akceptuje służące leczenie. Międzynarodowe wytyczne GINA (Global Initiative for Asthma) stwierdzają, iż najwłaściwszym leczeniem z wyboru w astmie umiarkowanej i ciężkiej jest jednoczesne wykorzystywanie steroidu wziewnego (leku przeciwzapalnego) i długo działającego beta2-mimetyku (leku rozszerzającego oskrzela). Łączne wykorzystywanie długo działającego leku rozszerzającego oskrzela i steroidu wziewnego o działaniu przeciwzapalnym jest najkorzystniejszym postępowaniem u większości chorych na astmę oskrzelową. Jak jest w Polsce? Źle, bo przewarzająca część chorych na astmę przyjmuje leki tylko doraźnie. To są silnie działające preparaty, błyskawicznie rozkurczające oskrzela w chwili wystąpienia ataku duszności. W 1997 roku światowy konsensus specjalistów potwierdził, iż astma jest chorobą o podłożu zapalnym. Przez wzgląd na tym powinna być leczona, jak dolegliwość zapalna, steroidami wziewnymi, które charakteryzują się wysokim profilem bezpieczeństwa i niskąbiodostępnością.Niestety, raptem, co piąty Polak wie, iż powodem astmy jest stan zapalny. Aż połowa badanych twierdzi, iż można leczyć tylko symptomy, a nie przyczynę dolegliwości. Wyniki międzynarodowego badania AIRE, gdzie w Polsce wzięło udział 3018 rodzin, dowodzą, iż tylko około 30% chorych było leczonych poprawnie. Powyżej połowa pacjentów ma codzienne napady duszności. Tylko 1/3 chorych stosuje steroidy wziewne – leki uznawane za absolutnie fundamentalne w leczeniu astmy. Wniosek ok. 70% chorych na astmę oskrzelową jest leczonych w Polsce nieadekwatnie – astma nie jest kontrolowana. Mimo to, stopień świadomości pacjentów jest niewielki, przewarzająca część, ponieważ aż 70% chorych stwierdziła, iż ich dolegliwość jest dobrze albo bardzo dobrze kontrolowana! Co więcej – chorzy akceptują ten stan rzeczy. Nie wiedzą o tym, iż astma powinna i może być kompletnie opanowana, a powinni prowadzić w pełni aktywny tryb życia. Sterydofobia Zarówno wśród lekarzy, jak i pacjentów pokutuje mit dotyczący szkodliwości sterydów. Pacjenci obawiają się silnego przyrostu masy mięśniowej i nie przyjmują zapisanych steroidów wziewnych, nie wiedząc, iż steroidy znajdujące się w lekach przeciwastmatycznych nie są tymi samymi sterydami, które przyjmowane są poprzez sportowców. W lekach wziewnych znajduje się optymalna dawka steroidu nowej generacji, działającego miejscowo, docierającego do ogniska zapalnego w oskrzelach. Znacząco więcej szkody można wyrządzić sobie nie lecząc astmy, dopuszczając do nasilenia objawów, ataków duszności, czy także lecząc tylko symptomy, a nie przyczynę dolegliwości, niż w razie, gdy przyjmuje się często, określoną poprzez lekarza, dawkę steroidów wziewnych najnowszej generacji. Nowoczesne przyjmowanie leków Przyjmowanie takich leków jest również bardzo proste. Współczesne inhalatory proszkowe typu Dysk zawierają już odmierzone dawki, a gdyż nie zawierają gazu nośnikowego, nie wymagają koordynacji. Taka inhalacja jest wielkim ułatwieniem dla dzieci i osób starszych, czy osób z nasiloną obturacją. Chorzy z zaawansowaną obturacją mają niskie wartości, nie tylko przepływu wydechowego, lecz również przepływu wdechowego. U tych właśnie osób spośród inhalatorów proszkowych preferowany jest „Dysk”, który jako jedyny na polskim rynku nie wymaga dużego wysiłku wdechowego, by zapewnić poprawne rozmieszczenie leku w drzewie oskrzelowym. Dysk został uhonorowany Nagrodą Królowej Brytyjskiej w kategorii „osiągnięcie techniczne” 1999 roku
Przyczyny Jak Dawniej Z Gardłem Bywało:
Objawy aczkolwiek w większości przypadków nie zwiastuje poważniejszych schorzeń - jest jedną z w najwyższym stopniu uciążliwych choroby. Dziś w zapobieganiu przykrym dolegliwościom ze strony gardła jak skutecznie uporać się z astmą.
Przyczyny Jak Przebiec Maraton I Nie Umrzeć:
Objawy maratoński, przewarzająca część osób zastanawia się jak tj. możliwe, aby przebiec w takim czasie prawie 40 000 metrów, nie umrzeć i mieć dość sił, aby odebrać złoty medal. Najnowsze badania jak skutecznie uporać się z astmą.
Przyczyny Jedzenie Ryb Jest Korzystne Dla Chorych Z Depresją:
Objawy nienasycone kwasy tłuszczowe. Od kilkunastu lat w mediach pojawiają opinie o ich zbawiennym wpływie na naczynia wieńcowe i zapobieganie chorobom układu krążenia. Z badania opublikowanego w najnowszym jak skutecznie uporać się z astmą.
Przyczyny Jak Leczyć POChP?:
Objawy Księga Płuc”, publikacja wydana poprzez Europejskie Towarzystwo Oddechowe (ERS) i Europejską Fundację Płuc (ELF) przedstawia standardy leczenia POChP.Zaprzestanie paleniaAby efektywnie walczyć z jak skutecznie uporać się z astmą.
Przyczyny Jesteśmy Już Innymi Konsumentami:
Objawy tych ubiegłego wieku, kiedy to zaczęliśmy budowę gospodarki rynkowej, zmieniają się zachowania konsumenckie. Kupujemy odmiennie niż przed 15 laty. Rzadziej korzystamy z bazarów i szablonowych sklepów jak skutecznie uporać się z astmą.

Czym jest Jak skutecznie uporać się z znaczenie Słownik leczenie J .

  • Dodano:
  • Autor: