Klasyfikacja raka piersi co to jest
Leczenie Klasyfikacja raka piersi. Definicja: W piersi występują prócz nowotworów pochodzenia.

Czy przydatne?

Definicja Klasyfikacja raka piersi

Co to jest Klasyfikacja raka piersi: W piersi występują prócz nowotworów pochodzenia nabłonkoweogo- raków również inne nowotwory złośliwe takie jek nowotwory pochodzenia mezenchymalnego i chłonniaki (ziarnicze i nieziarnicze) i włókniako-mięsak. Jednakże najczęśćiej mamy do czynienia z rakami, których podział przedstawiamy poniżej. Raki nienaciekające, przedinwazyjne (in situ) Nowotwory stanowiące ok. 15% wszystkich raków piersi. To są bardzo inicjalne stadia raka, gdy zmiany nowotworowe ograniczają są do nabłonka, nie naciekają podścieliska, nie stykają się z naczyniami chłonnymi i naczyniami krwionośnymi, nie wywołują przerzutów. Raka przedinwazyjnego można stwierdzić jedynie wówczas, gdy usunięta zostanie cała zmiana i zbadana mikroskopowo, czy rzeczywiście nie było inwazji podścieliska. Wśród tej ekipy raków wyróżniamy: rak wewnątrzprzewodowy (carcinoma intraductale in situ - CDIS) wywodzi się z nabłonka przewodów mlecznych rak wewnątrzzrazikowy (carcinoma lobulare in situ - CLIS) wywodzi się z nabłonka zrazików Raki naciekające Nowotwory stanowiące ok. 85% wszystkich raków piersi. Nowotwory te naciekają podścieliska i dają przerzuty naczyniami chłonnymi i krwionośnymi. Wśród tej ekipy raków wyróżniamy: rak przewodowy naciekający (carcinoma ductale infiltrans) rak zrazikowy naciekający (carcinoma lobulare infiltrans) rak galaretowaty (carcinoma gelatinosum) rak rdzeniasty (carcinoma medullare) rak brodawkowaty (carcinoma papillare) rak cewkowaty (carcinoma tubulare) rak gruczołowo-torbielowaty (carcinoma adenoides cysticum) rak apokrynalny (carcinoma apocrinale) rak z metaplazją (carcinoma c. metaplasia) Regulacja TNM Właściwość T (tumor=guz) Tx - nie można ocenić guza pierwotnego T0 - nie stwierdza się obecności guza pierwotnego Tis - rak przedinwazyjny (in situ): rak przewodowy (DCIS), rak zrazikowy (LCIS), dolegliwość Pageta bez guza w gruczole piersiowym T1 - guz wielkości do 2 cm - T1a - guz poniżej 0,5 cm - T1b - guz wielkości 0,5 - 1,0 cm - T1c - guz wielkości 1,0 - 2,0 cm T2 - guz wielkości 2,0 - 5,0 cm T3 - guz wielkości ponad 5 cm T4 - guz każdej wielkości naciekający ścianę klatki piersiowej albo skórę - T4a - naciekanie ściany klatki piersiowej (żebra, mięśnie międzyżebrowe, mięsień zębaty przedni, ale nie mięśnie piersiowe) - T4b - naciekanie skóry (obrzęk - symptom skórki pomarańczowej, owrzodzenie, guzki satelitarne w skórze tej samej piersi. Za naciekanie skóry nie uważane jest: zaciągnięcie skóry, wciągnięcie brodawki i inne nie wymienione jako naciekanie; zmiany te mogą występować w każdym innym stopniu zaawansowania T1, T2, T3) - T4c - T4a i T4b równocześnie - T4c - rak zapalny (carcinoma inflamatorium) Właściwość N (nodules=węzły chłonne okoliczne) Nx - nie można ocenić okolicznych węzłów chłonnych N0 - nie stwierdza się przerzutów nowotworowych do węzłów chłonnych (przy wycięciu przynajmniej 10 węzłów chłonnych N1 - obecne przerzuty nowotworowe do węzłów chłonnych po stronie guza; węzły ruchome - N1a - mikroprzerzuty poniżej 0,2 cm - N1b - makroprzerzuty ponad 0,2 cm - N1bi - makroprzerzuty w 1 - 3 węzłach - N1bii - makroprzerzuty w 4 i więcej węzłach - N1biii - naciekanie torebki węzła - N1biv - makroprzerzuty o wielkości ponad 2 cm N2 - obecne przerzuty nowotworowe do węzłów chłonnych po stronie guza; węzły nieruchome w relacji do siebie albo/i otoczenia N3 - obecne przerzuty do węzłów piersiowych wewnętrznych po stronie guza Właściwość M (metastases=przerzuty odległe) Mx - nie można ocenić przerzutów odległych M0 - nie stwierdza się obecności przerzutów odległych M1 - stwierdza się przerzuty odległe Stopień zaawansowania klinicznego określony na podstawie klasyfikacji TNM: STOPIEŃ T N M STADIUM 0 Tis N0 M0 In situ 1 T1 N0 M0 miejscowe IIA IIB T0 T1 T2 T2 T3 N1 N0 N0 N1 N0 M0 M0 M0 M0 M0 regionalne inicjalne IIIA IIIB T0 T1 T2 T3 T3 T4 T1-4 N2 N2 N2 N1 N2 N1-3 N3 M0 M0 M0 M0 M0 M0 M0 regionalne późne IV T1-4 N1-3 M1 uogólnione Czynniki prognostyczne Zasadniczym kryterium prognostycznym w raku piersi jest zaawansowanie wg klasyfikacji TNM. Najsilniejszym czynnikiem rokowniczym jest stan regionalnych węzłów chłonnych. Rozmiar guza jest ściśle związana z prawdopodobieństwem wystąpienia wznowy guza, obecnością przerzutów do węzłów chłonnych i zgonu. Właściwością korzystną rokowniczo jest obecność receptorów estrogenowych i progesteronowych. Do innych czynników należy typ histologiczny, stopień złośliwości histologicznej wg skali Richardsona-Bloom'a. Żaden czynnik, zarówno rozpatrywany pojedyńczo jak i w powiązaniu z innymi nie jest w stanie precyzyjnie określić przebiegu dolegliwości. W badaniach klinicznych ocenia się również inne czynniki, o różnej wartości rokowniczej: protoonkogeny, onkogeny, geny supresorowe orz ich produkty: EGFR, c-erbB-2, c-myc, ps2, p53, MDR-1, BRCA-1, BRCA-2, markery aktywności proliferacyjnej guza: indeks mitotyczny (MI), indeks znakowanej tymidyny (TLI), frakcja komórek w fazie S (SPF), PCNA, Ki-67; ploidia DNA, markery angiogenezy; markery wysokiego ryzyka przerzutowania: katepsyna-D, nm-23, aktywator plazminogenu (UPA)
Przyczyny Kolorowe Choroby:
Objawy czasów pierwsi medycy stwierdzili, iż sporo objawów chorobowych jest związanych ze zmianą koloru moczu, skóry, krwi czy innych wydzielin organizmu. W ten sposób nazywali dolegliwości, które do klasyfikacja raka piersi.
Przyczyny Kofeina Może Uleczyć Alzheimera:
Objawy badania amerykańskich naukowców pokazują, iż podawanie myszom, u których występują symptomy dolegliwości Alzheimera, ilości kofeiny odpowiadającej pięciu kubkom kawy na dzień, cofa takie objawy, jak klasyfikacja raka piersi.
Przyczyny Kwas Foliowy:
Objawy folacyna, folan, kwas pteroiloglutaminowy, wit. B9 Kwas foliowy to wit. z gatunku B. Jest kluczowym czynnikiem biorącym udział w procesie podziału komórek organizmu. Kwas foliowy klasyfikuje różne klasyfikacja raka piersi.
Przyczyny Kształtowanie Zachowań Żywieniowych Dziecka -Cz. II:
Objawy lat rodzice powinni troszczyć się o to, by dieta dziecka była poprawnie skomponowana i zawierała wszystkie konieczne składniki odżywcze. W ten sposób ukształtują pozytywne zachowania żywieniowe klasyfikacja raka piersi.
Przyczyny Kofeina Zakłóca Sen:
Objawy na nocną zmianę, by nie mieć problemów ze snem w czasie dnia, nie powinny pić kawy w pracy. Francuscy naukowcy odkryli, iż sen takich osób jest regularnie zakłócany poprzez ciągle działającą kofeinę klasyfikacja raka piersi.

Czym jest Klasyfikacja raka piersi znaczenie Słownik leczenie K .

  • Dodano:
  • Autor: