Na co powinieneś zwrócić co to jest
Leczenie Na co powinieneś zwrócić uwagę by zminimalizować możliwość zakażenia wirusem HCV.

Czy przydatne?

Definicja Na co powinieneś zwrócić uwagę by zminimalizować możliwość zakażenia wirusem HCV?

Co to jest: W gabinetach zabiegowych zwracaj uwagę by: jedna para rękawic jednorazowych była tylko jeden raz użyta do jednego zabiegu inwazyjnego tylko u jednego pacjentarękawice były zmienione, gdy zastaną zabrudzone krwią albo uszkodzoneręce były myte wodą z mydłem: precyzyjnie – przed włożeniem rękawic i natychmiast po ich zdjęciu przed przystąpieniem do pracy i przed przyjęciem pacjenta przed zabiegami chirurgicznymi (w tym tak zwany „mała chirurgia”), ręce były myte i dezynfekowane chirurgicznie sprzęt medyczny przygotowywany do zabiegu inwazyjnego nie był transportowany wspólnie ze sprzętem już raz użytym sterylny sprzęt jednorazowego użytku był stosowany jak najprędzej bezpośrednio po otwarciu opakowania – sterylny jest tyko w opakowaniu personel medyczny bezwzględnie zachowywał zasady czystości na swoich stanowiskach pracy personel medyczny unikał manipulacji każdym, nawet najdrobniejszym sprzętem (igły, strzykawki, koreczki do wenflonów) – poprzez nieostrożność może przyczynić się do transmisji wirusa HCV na siebie albo pacjenta personel medyczny nie wykonywał serii wstrzyknięć leku albo szczepionki używając tej samej strzykawki, zmieniając tylko igły jednorazowego użytku (postępowanie bardzo niebezpieczne – grozi przeniesieniem zakażenia) sprzęt wielokrotnego użytku był zawsze i bezwzględnie sterylny, poddawany odpowiednio długiemu czyszczeniu, myciu i płukaniu, wyjaławianiu – wedle procedurami gwarantującymi skuteczność sterylizacji (nie zawsze jesteś w stanie to sprawdzić). W gabinetach stomatologicznych zwracaj uwagę w pierwszej kolejności na to, by: ręce do zabiegu były właściwie przygotowane (bez biżuterii, krótkie paznokcie, poprawnie umyte)narzędzia po zastosowaniu składowane były w oznaczone miejsce do dezynfekcji były służące pojemniki o odpowiedniej wielkości z sitem, ze szczelną pokrywą pojemnik ze środkiem dezynfekcyjnym był opisany – może być poza zasięgiem twego wzroku! (nazwa preparatu i jego stężenie, godzina rozpoczęcia i zakończenia dezynfekcji, podpis osoby odpowiedzialnej za dezynfekcję). Gdy jesteś przed zabiegiem stomatologicznym sprawadź, czy wykonano następujące czynności: założono nową końcówkę do ssaka i ślinociągupodano jednorazowy kubek z wodązałożono jednorazowe osłony na uchwyt lampy albo zdezynfekowano uchwyt lampy zabezpieczono fotel i Twoje ubranie jednorazową serwetą podano do płukania j. ustnej preparat dezynfekcyjny dentysta umył i zdezynfekował ręce dentysta założył osłonę na ubrania i twarz dentysta założył jednorazowe rękawiczki. Po przeprowadzonym zabiegu stomatologicznym zwróć uwagę czy: usunięto z narzędzi resztki materiału stomatologicznego i narzędzia umieszczono w roztworze dezynfekcyjnymusunięto jednorazowe osłony zagłówka fotela, ramion i przewodów unitu, stolika, lampy albo zdezynfekowano te powierzchnie preparatem działającym min. na wirusy przetarto preparatem dezynfekcyjnym przeźroczystą osłonę twarzy albo okulary opróżniono, umyto i zdezynfekowano spluwaczkę, wymieniono kubek, zdjęto wiertło z unitu oczyszczono końcówkę preparatem o pełnym spektrum działania, przepłukano unit po każdej czynności dezynfekowano i umyto zlew, umywalkę i stosowany blat stołu. Niezmiernie istotne z punktu widzenia rozprzestrzeniania się zakażenia jest postępowanie z ostrymi odpadami (igły, kaniule, ostrza, wiertła i tym podobne) i z odpadami medycznym, dlatego zwróć uwagę czy: bezpośrednio po zastosowaniu umieszczano ostre odpady w plastikowym, twardościennym pojemniku, nie oddzielając igieł od strzykawekpojemniki opisano datą rozpoczęcia użytkowania i datą zamknięcia odpady medyczne w miejscu ich powstawania wyrzucane były do wiadra pedałowego wyłożonego workiem foliowym albo do worka foliowego zawieszonego na stelażu.Zakażenia HCV w innych placówkach usługowych W gabinetach kosmetycznych, fryzjerskich, tatuażu, salonach odnowy, akupunktury (czasami to jest zakład świadczący usługi medyczne), gdzie dokonywane są zabiegi, w trakcie których przecięcie skóry jest elementem zabiegu, a nie tylko przypadkowym zdarzeniem albo błędem, istnieje ryzyko zakażenia wirusem HCV. Dlatego także należy je traktować jak typowy przychodnia zabiegowy, gdzie bardzo regularnie wykonuje się zbiegi powiązane z naruszeniem ciągłości tkanek. Przeniesienie zakażenia może nastąpić z klienta chorego na zdrowego, jak także na osobę wykonującą zabieg. Przez wzgląd na takimi zagrożeniami obowiązkiem staje się przestrzeganie zasad higieny i zachowanie reżimu sanitarnego w trakcie świadczenia tych usług. W zakładach fryzjerskich i kosmetycznych może nastąpić zakażenie w pewnych okolicznościach na przykład gdy dojdzie do bezpośredniego kontaktu krwi osoby zakażonej z uszkodzoną skórą albo błony śluzowej osoby zdrowej ( na przykład skaleczenie, zmiany chorobowe). Każdy klient zakładu i pracownik może mieć na swojej skórze mikrourazy, które mogą okazać się wrotami zakażenia. Do zakażenia może dojść w trakcie używania niezdezynfekowanych albo niepoprawnie zdezynfekowanych i niesterylnych narzędzi ( na przykład nożyczek, cążek, igieł, grzebieni, szczotek i wszystkich przyrządów fryzjerskich i kosmetycznych, które mogą wywołać uszkodzenie skóry. by zapobiegać zakażeniom wirusem HCV w zakładach fryzjerskich i kosmetycznych konieczna jest czystość ubrania ochronnego, narzędzi i wszystkich elementów, które mogą być używane w okresie pracy. Każdy pracownik zakładu kosmetycznego i fryzjerskiego powinien przestrzegać stosowania procedur higienicznodezynfekcyjnych w pomieszczeniach, dbać o czystość sprzętu i własnych rąk, a również zabezpieczać pracowników i klientów w czasie zabiegów w środki ochrony osobistej. W gabinetach kosmetycznych, fryzjerskich i innych usługowaych zwróć uwagę na to by:przed i po wszystkich usługach pracownik umył ręce mydłem, następnie środkiem dezynfekcyjnym i spłukał je pod bieżącą ciepłą wodąprawidłowo zaopatrzona umywalka miała w zasięgu ręki dozownik zawierający mydło w płynie i dozownik ze środkiem do dezynfekcji rąk i ręczniki jednorazowego użycia (zaleca się, by uruchamianie wody odbywało się bez konieczności dotknięcia dłonią, co ograniczy przenoszenie drobnoustrojów) wszelakie zabiegi powiązane z naruszeniem ciągłości tkanek były realizowane sterylnym sprzętem, w sterylnych rękawiczkach jednorazowego użycia, sterylnym fartuchu, okularach ochronnych i maseczce służące były do zabiegów naruszających ciągłość tkanek sterylne i jednorazowe (w oddzielnych opakowaniach) tampony, rękawice, waciki, lignina, gaziki, serwety z gazy, a po zabiegu, gromadzone w oddzielnym, zamykanym pojemniku narzędzia kosmetyczne i fryzjerskie wielokrotnego użytku ( ( na przykład cążki, pęsety, nożyczki) powodujące naruszenie ciała po zastosowaniu zawsze były poddane właściwym zabiegom: dezynfekcji, myciu i sterylizacji. Niedopuszczalne jest wielokrotne używanie narzędzi przeznaczonych do jednorazowego użycia do przekłuwania ciała był zastosowany wyłącznie pistolet, który ma jałowe przedmioty w kontakcie z ciałemnarzędzia stosowane przy zabiegach nie powodujące przerwania ciągłości tkanek po każdym zastosowaniu były umyte i zdezynfekowane pojemniki wykorzystywane do dezynfekcji sprzętu wielokrotnego użycia stały puste w pobliżu miejsca wykonywania zabiegu. Środki dezynfekcyjne (ich opary) nie są obojętne dla zdrowia pracownika i klienta. Dopiero po zakończeniu zabiegu, sprzęt trzeba zalać środkiem dezynfekcyjnym, zamknąć szczelnie, oznakować, wpisać datę i dezynfekować w określonym poprzez producenta czasie. Warunkiem skutecznej dezynfekcji jest całkowite zanurzenie elementów w roztworze ostre elementy jednorazowego użycia naruszające ciągłość tkanek po wykorzystaniu, umieszczone były w pojemniku odpornym na uszkodzenie, szczelnym o nienasiąkliwych ścianach aparaty wykorzystywane do różnych zabiegów kosmetycznych, ( ( na przykład : pasy do masażu, łóżka do opalania, i tym podobne)), były konserwowane i dezynfekowane wedle dyrektywą obsługi danego urządzenia klienci z widocznymi niezabezpieczonymi skaleczeniami powinni być obsługiwani z zachowaniem szczególnej ostrożności, po uprzednim zabezpieczeniu uszkodzenia czasie zabiegów, przy których może dojść do krwawienia i przy usuwaniu zanieczyszczeń z krwi, trzeba zawsze korzystać rękawiczek jednorazowego użytku rękawiczki po zastosowaniu należy traktować tak samo jak zużyte waciki i ligninęwszelkie skaleczenia, zadrapania, czy pęknięcia skóry muszą zostać zabezpieczone plastrem opatrunkowym jeszcze przed przystąpieniem do pracy. Pracownicy zakładów fryzjerskich i kosmetycznych powinni pamiętać, by ich swoje dłonie (a w szczególności paznokcie) były zadbane. W razie zranienia w okresie pracy należy przerwać wykonywanie usługi, umyć precyzyjnie zranioną okolicę wodą i mydłem (przy braku wody można użyć płynów do mycia rąk na bazie alkoholu 70%). Jeśli na skórze znajduje się krew, to niezależnie od tego czy skóra była skaleczona czy są na niej zmiany, otarcia i tym podobne))), należy ją dobrze umyć wodą i mydłem i zdezynfekować. Przy większym zranieniu powinno się udać do lekarza. Takie postępowanie dotyczy kontaktu z krwią każdej osoby, nie tylko podejrzanej o zakażenie. Pracownicy z sączącymi się zmianami na rękach i skaleczeniami nie dającymi się właściwie zabezpieczyć, nie mogą mieć kontaktu z klientami do czasu wyleczenia. W innych gabinetach usługowych ( ( na przykład : w salonach tatuażu, przy zabiegach z przerwaniem ciągłości skóry, co może stanowić doskonałe wrota zakażenia, gdzie także igła, sprzęt, jak i sam barwnik mogą stanowić drogę przeniesienia groźnych wirusów z osoby na osobę, należy poprosić o pokazanie miejsca, gdzie i jak sterylizuje się sprzęt albo magazynuje jednorazowe końcówki. Przyjrzyj się czy artysta myje ręce przed i po każdym zabiegu. Patrz pozwolenie i certyfikat (jednak dokumenty nie zastąpią odpowiedniej higieny). Jednym z radykalniejszych sposobów zapobiegania zakażeniom to unikanie źle prowadzonych salonów kosmetycznych, fryzjerskich i tatuażu, akupunktury, odnowy biologicznej, a również gabinetów zabiegowych w zakładach opieki medycznej, gabinetów dentystycznych i innych. W życiu codziennym, w zachowaniach ryzykowanych istnieje także sposobność zakażenia się: używając wspólnych szczoteczek do zębów i przyborów higienicznychdotykając skaleczoną ręką materiałów zabrudzonych krwiąw czasie kontaktów seksualnych (ryzyko zakażenia na drodze kontaktów płciowych z jednym partnerem jest min., znacząco wzrasta przy kontaktach hetero i homoseksualnych z różnymi partnerami; prawdopodobieństwo zakażenia wynosi ok. 1-3% w 25-letnim współżyciu monogamicznym; inne nowsze doniesienia naukowe szacują, iż prawdopodobieństwo zakażenia przez relacje seksualne wynosi nawet poniżej 1%) na drodze wstrzykiwania narkotyków drogą dożylną, igłą albo strzykawką skażoną wirusem C w bójkach (jeżeli doszło do kontaktu z krwią) uprawiając sporty kontaktowe (boks, judo), ((jeżeli doszło do kontaktu z krwią w praktykach sadomaso naprawiając sprzęt ( w szczególności medyczny), możliwe skaleczenia, zadrapania używając dożylnie środków dopingujących udzielając pierwszej pomocy ofiarom wypadków bez zachowania należytego zabezpieczenia. Oosoby zakażone HCV Niestety, pomimo starań, wnikliwej obserwacji w trakcie różnych czynności w gabinecie zabiegowym, w szpitalu w czasie hospitalizacji, w trakcie pobytu u fryzjera, kosmetyczki, może dojść jednak do zakażenia wirusem HCV. Na co należy zwrócić uwagę mimo niespecyficznych objawów tego zakażenia, co może przyspieszyć diagnozę i zmniejszyć konsekwencje zakażenia: czy utrzymują się długo przewlekle niecharakterystyczne symptomy takie jak: osłabienie, bóle stawowe i mięśniowe albo świąd skóry, brak apetytu, nudności, czasami symptomy neurologiczne jak zaburzenia koncentracji, niepokój, rozdrażnienie, depresjaczy miałeś przetaczaną krew albo preparaty krwiopochodne przed 1992 rokiem (po tym okresie krew była i jest badana na obecność przeciwciał anty HCV) czy przyjmowałeś narkotyki drogą dożylną czy miałeś częsty kontakt z ochroną zdrowia i miałeś realizowane liczne zabiegi albo operacje czy jesteś chory na cukrzycę czy masz partnera seksualnego zakażonego wirusem typu C czy stwierdzono u ciebie niepoprawne próby wątrobowe. Jednak tylko ok. 30% zakażonych osób jest w stanie zaobserwować w/w symptomy. Przewarzająca część chorych nie odczuwa jednak jakichkolwiek choroby, a stan taki może trwać poprzez sporo, ok. 15-20, a nawet 30 lat. Jeśli wskutek badań diagnostycznych i oceny lekarza prowadzącego masz potwierdzenie, iż jesteś nosicielem albo zakażonym wirusem HCV, dostosuj się do jego wskazań i zaleceń, a w pierwszej kolejności: nie zakażaj innych – uważaj na krew i inne wydzieliny (przyrost bezpieczeństwa przy stosowaniu prezerwatywy)zgłoś się do Poradni Hepatologicznej przy Szpitalu Zakaźnym celem określenia dalszego postępowania przestrzegaj zaleceń dietetycznych (generalnie unikaj tłuszczów i potraw smażonych, raczej spożywaj pokarmy bogatobiałkowe pochodzenia roślinnego – a więc ( ( na przykład : z soi, pokarmy zawierające skrobię) nie pij alkoholu nie przemęczaj się wzbogacaj własną dietę w witaminy z gatunku B i mikroelementy przez przyjmowanie stosownych preparatów multiwitaminowych w ilościach przekraczających dobowe zapotrzebowanie i w tak zwany konieczne fosfolipidy – wyciąg z lecytyny sojowej. (600-1000mg/dobę)unikaj przyjmowania leków, które szkodzą wątrobie – w tym w najwyższym stopniu pomocni będą lekarze.Autor: Magdalena Borowska Kierownik Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w Warszawie

Czym jest Na co powinieneś zwrócić znaczenie Słownik leczenie N .