Pierwsza pomoc podczas co to jest
Leczenie Pierwsza pomoc podczas napadu padaczkowego. Definicja: Jednym z przedmiotów, który może.

Czy przydatne?

Definicja Pierwsza pomoc podczas napadu padaczkowego

Co to jest: Jednym z przedmiotów, który może nas przybliżyć do pełnej akceptacji osób chorych w społeczeństwie, jest wyzbycie się leku przed udzielaniem pomocy w trakcie napadu padaczkowego. Dzięki skutecznej nauki osoby dotknięte padaczką będą mogły jeszcze aktywniej uczestniczyć w życiu społecznym.Padaczka jest jednym z najczęściej występujących schorzeń neurologicznych. Rocznie notuje się 65 nowych przypadków zachorowań na 100 tys. osób. W Polsce cierpi na nią około 400 tys. osób, a więc na 100 osób 1 choruje na padaczkę. Na świecie jest blisko 50 mln chorych na padaczkę. Z racji na przewlekły charakter dolegliwości, częstość jej występowania, konieczność długotrwałego leczenia i skutki socjalne, istnieje potrzeba rozpowszechniania wiedzy na temat padaczki, udzielania pierwszej pomocy zarówno wśród chorych, ich rodzin i społeczeństwa, gdzie żyją. Ograniczenie, a regularnie całkowite pokonanie objawów dolegliwości jest możliwe tylko dzięki zwiększeniu dostępności do najnowocześniejszych terapii. Napad padaczkowy to przejściowe zaburzenie czynności mózgu w wyniku nadmiernych i gwałtownych wyładowań bioelektrycznych w komórkach nerwowych. Odznacza się szereg rodzajów napadów padaczkowych, które charakteryzują się wieloma symptomami na przykład: krótkie, objawiające się kilkusekundową stratą świadomości, lub bez straty świadomości opierające na różnorodnych doznaniach i wrażeniach i dłuższe napady, którym towarzyszą strata przytomności i drgawki całego ciała. Powody występowania padaczki są różnorodne, zarówno wrodzone, jak i nabyte, lecz w większości przypadków są nieznane. W rzadkich sytuacjach to są powody genetyczne. Do najczęstszych przyczyn padaczki zalicza się: urazy czaszki, w szczególności z stratą przytomności, uszkodzenia mózgu w momencie życia płodowego, uszkodzenia mózgu w okresie niepoprawnie przebiegającego porodu, guzy mózgu, dolegliwości naczyniowe, infekcję mózgu albo opon mózgowych, uwarunkowania genetyczne dziedziczenie. Warunkiem skutecznego leczenia i prowadzenia aktywnego życia jest regularne przyjmowanie leków i powiększenie dostępności do nowoczesnych terapii. Aktualnie w Polsce stan ten może ulec zmianie tylko dzięki refundacji następnych leków nowej generacji. Leki te charakteryzują się mniejszą ilością działań niepożądanych, nie upośledzają funkcji poznawczych – co istotne jest w razie rozwijania się umiejętności intelektualnych u dzieci i młodzieży, nie wywołują sennością, są lepiej tolerowane, nie dają interakcji z innymi lekami na przykład:: ze środkami antykoncepcyjnymi. Znaczy to, iż są bezpieczniejsze i charakteryzują się wysoką skutecznością. Systematyczność przyjmowania leków, prowadzenie regularnego trybu życia, dbałość o odpowiednią liczba snu, wyeliminowanie spożywania alkoholu pozwala uniknąć napadów padaczkowych. Pierwsza pomoc, gdy widzisz osobę mającą napad padaczkowy: Zabezpiecz chorego przed upadkiem, skaleczeniem, potłuczeniem głowy, tułowia i kończyn Zapewnij ochronę głowy przed urazami Rozepnij choremu pasek, kołnierzyk w koszuli Kontroluj oddech i drożność dróg oddechowych Zachowaj spokój, bo atak mija najczęściej po 2-3 minutach Po napadzie padaczkowym ułóż chorego na lewym boku, by uniknąć zakrztuszenia albo zadławienia Jeżeli nie znasz osoby, która ma napad padaczki lub, gdy napad się przedłuża wezwij pogotowie Tego nie należy robić: Nie wkładaj nic twardego pomiędzy zęby Nie otwieraj na siłę zaciśniętych szczęk Nie powstrzymuj na siłę drgawek Nie rób sztucznego oddychania, bezdech w trakcie napadu jest jednym z towarzyszących objawów Nie podawaj choremu jakichkolwiek płynów Nie krępuj ruchów chorego Nie budź chorego po ataku, ale zapewnij mu spokój

Czym jest Pierwsza pomoc podczas napadu znaczenie Słownik leczenie P .