Poronienie co to jest
Leczenie Poronienie. Definicja: Poronienie (z łaciny abortus ) to jest przedwczesne zakończenie.

Czy przydatne?

Definicja Poronienie

Co to jest Poronienie: Poronienie (z łaciny abortus ) to jest przedwczesne zakończenie ciąży trwającej krócej niż 22 tygodnie w wyniku wydalenia obumarłego jaja płodowego. Uważa się, iż ok. 10-15% wszystkich ciąż kończy się poronieniem samoistnym. Nie są przy tym uwzględnione poronienia przebiegające subkliniczne pod postacią na przykład opóźnionego krwawienie miesięcznego, z następowym silniejszym krwawieniem. Ryzyko następnego poronienia po pierwszym poronieniu powiększa się o ok. 24%, po dwóch poronieniach o 26% a po trzech poronieniach o 32%. Powody poronień Odznacza się następujące rodzaje poronień: poronienia samoistne - gdzie ukończenie przedwczesne ciąży następuje z przyczyn naturalnych poronienia sztuczne - gdzie ukończenie ciąży wykonane jest z przyczyn leczniczych i innych (aborcja). W Polsce "Ustawa o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży" (Dz.U. 1.03.1993 z późniejszymi zmianami) ustala przypadki, kiedy może być dokonana aborcja: "Art. 4a 1. Przerwanie ciąży może być dokonane wyłącznie poprzez lekarza, w razie gdy: 1) ciąża stanowi zagrożenie dla życia albo zdrowia kobiety ciężarnej, 2) badania prenatalne albo inne przesłanki medyczne wskazują na spore prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu lub nieuleczalnej dolegliwości zagrażającej jego życiu, 3) zachodzi uzasadnione podejrzenie, iż ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego. Art. 4a 2. W sytuacjach ustalonych w ust. 1 pkt 2 przerwanie ciąży jest dopuszczalne do chwili osiągnięcia poprzez płód umiejętności do samodzielnego życia poza organizmem kobiety ciężarnej; w razie określonym w ust. 1 pkt 3, jeśli od początku ciąży upłynęło nie więcej niż 12 tygodni." Powody poronień samoistnych Zasadniczo rozróżnia się dwie ekipy poronień zależne od jaja płodowego i zależne od matki. Powody zależne od jaja płodowego - powody owulogenne Do najczęstszych przyczyn poronień należą wady rozwojowe jaja płodowego (jaja poronne, jaja zaśniadowe), które stanowią ok. 50-70% wszystkich przypadków poronień. Poronne jaja nie są w stanie rozwijać się poprawnie a najczęstsze powody ich występowania to: anomalie chromosomalne - zaburzenia dotyczące ilości chromosomów i ich budowy " czynniki zewnętrzne - zatrucia, uszkodzenia promieniami jonizującymi powodującymi postęp: - zaśniad zarodkowy - zawiązki zarodka ulegają zanikowi albo rozwijają się niepoprawnie - zaśniad pusty (puste jajo płodowe) - zupełny brak zarodka - zaśniad krwisty - wskutek obumierania zarodka dochodzi do jego nadmiernego przekrwienia - zaśniad groniasty powody zależne od matki wady macicy uniemożliwiające jej przyrost albo zmniejszające przestrzeń dla rozwoju jaja płodowego - niedorozwój macicy, wady rozwojowe macicy (macica częściowo przegrodzona, macica dwurożna), zrosty wewnątrzmaciczne (zespół Ashermanna), mięśniaki macicy brak mechanicznej ochrony dolnego bieguna jaja płodowego w razie pęknięć szyjki macicy albo gdy stwierdza się niewydolność szyjkowo-cieśniową niewydolność ciałka żółtego w pierwszych 4-6 tygodniach ciąży dolegliwości zakaźne matki (chlamydioza, toxoplazmoza, zakażenie HSV, różyczka, listerioza) czynniki psychiczne - urazy i wstrząsy psychiczne czynniki immunologiczne cukrzyca - wady płodu a więc embriopatie cukrzycowe zaburzenia czynności tarczycy używki ( narkotyki, papierosy, alkohol) czynniki środowiskowe: chemia, RTG dolegliwości układowe Przebieg poronienia Poronienie może mieć przebieg jednoczasowy albo dwuczasowy. Poronienie jednoczasowe jest poronieniem inicjalnym do którego dochodzi najczęściej pośrodku pierwszych 3 miesięcy życia (do 12 tygodnia ciąży). W momencie tym całe jajo płodowe stanowi dość jednolitą masę i powierzchnia jego pokryta jest kosmkami. jeśli dojdzie do poronienie kosmki łatwo oddzielają się od doczesnej (przekształcona w okresie ciąży błona śluzowa macicy) i jajo płodowe jest najczęściej wydalone w całości tzn zarodek znajdujący się w worku owodniowym. Poronienie jednoczasowe jest poronieniem zupełnym ( abortus completus ) a pierwszym jego symptomem jest krwawienie na zewnątrz. Poronienie dwuczasowe jest poronieniem późnym do którego dochodzi z chwilą całkowitego wykształcenia się łożyska w 13-28 tygodniu ciąży. W tym okresie poronienie przebiega dwuczasowo w sposób typowy do porodu. Po skurczach następuje pęknięcie pęcherza owodniowego, dochodzi do rozwierania szyjki macicy i wydalania płodu a następnie łożyska. Poronienie dwuczasowe jest poronieniem niezupełnym ( abortus incompletus ) a pierwszym jego symptomem są skurcze i odpływ płynu owodniowego. Symptomy Pierwszymi symptomami poronienia są: krwawienie skurcze odpływ płynu owodniowego Poronienie niepowikłanie przebiega najczęściej bezgorączkowo z temperaturą ciała do 37,9°C bez zmian zapalnych w przymaciczach i przydatkach. Rzadziej poronienie niepowikłane przebiega z podwyższoną temperaturą ciała 38°C - 39°C ze stanem zapalnym błony śluzowej macicy (endometritis). U niektórych kobiet dochodzi do powikłań w przebiegu poronienia, gdzie stanem zapalnym objęte są przydatki i występuje miejscowe zapalenie otrzewnej. Rzadko dochodzi do poronienia z uogólnionym zakażeniem któremu towarzyszą ropne upławy, dreszcze, obniżenie ciśnienia tętniczego krwi, zaburzenia świadomości, niepokówj, sztywność karku, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, przyspieszenie oddychania, skąpomocz, bóle mięśni, bóle brzucha czy zaburzenia krzepnięcia. Postacie kliniczne i leczenie Poronienie zupełne (abortus completus) to jest postać gdzie wydaleniu z jamy macicy uległo całe jajo płodowe (płód i kosmówka). Najpewniejszym symptomem poronienia zupełnego jest stwierdzenie całego wydalonego jaja (zarodek w worku owodniowym z szypułą kosmówki). Krwawienie z macicy błyskawicznie ustępuje a sama macica błyskawicznie ulega zmniejszaniu. Postępowanie w razie poronienia zupełnego do 20 tygodnia ciąży z reguły bazuje na wyłyżeczkowaniu jamy macicy, z kolei po tym okresie łyżeczkowanie jest niezbędne w razie stwierdzenia ubytków w kontrolowanym łożysku. Niekiedy przed łyżeczkowaniem niezbędne jest rozszerzenie kanału szyjki macicy. Poronienie niezupełne ( abortus incompletus ) to jest postać poronienia gdzie płód zostaje wydalony z jamy macicy i czasami fragmenty łożyska i kosmówki. Postępowanie w poronieniu niezupełnym bazuje na usunięciu z jamy macicy łożyska bądź jego fragmentów dzięki palca albo specjalnej tępej łyżki. Poronienie rozpoczynające się ( abortus incipiens ) to jest postać poronienia, której nie da się zatrzymać charakteryzująca się obfitym krwawieniem i mocnymi skurczami macicy i postępującym rozwieraniem kanału i ujścia wewnętrznego macicy. Poronienie zagrażające (abortus imminens ) to jest postać poronienia charakteryzująca się skąpym krwawieniem albo skurczami macicy albo krwawieniem ze skurczami przy zamkniętym kanale szyjki macicy. We wczesnej ciąży skurczom odpowiada pobolewanie w rejonie krzyżowej albo podbrzusza. W poronieniu zagrażającym istnieje spora szansa na zachowanie ciąży. Rokowanie jest niepomyślne jeśli krwawienie trwa 2-3 tygodnie, gdy występują skurcze albo gdy przerwy międzyskurczowe trwają coraz krócej albo gdy stężenie HCG w surowicy krwi jest mniejsze niż poprawne. Leczenie poronienia zagrażającego bazuje na bezwzględnym leżeniu (zakaz wstawania nawet do łazienki) najlepiej w warunkach szpitalnych. Nie wolno stosować gwałtownie działających środków przeczyszczających. W postępowaniu terapeutycznym podaje się leki hamujące czynność skurczową macicy. Poronienie nawykowe (abortus habitualis) to jest postać poronienia częstego, gdy u tej samej kobiety wystąpią trzy albo więcej poronienia jedno po drugim. Powodem 40-70% wszystkich poronień nawykowych są poronne jaja płodowe a więc wady rozwojowe zarodka. Postępowanie lecznicze bazuje leczeniu powody zasadniczej poronień jeśli taka istnieje. Ponadto obowiązuje bezwzględne leżenie poprzez dłuższy czas najlepiej w warunkach szpitalnych, unikanie urazów i zakaz współżycia płciowego. Poronienie zatrzymane ( missed abortion ) to jest poronienie gdzie obumarłe jajo płodowe pozostaje w macicy poprzez sporo tygodni. jeśli obumarłe jajo płodowe pozostaje w macicy powyżej 5 tygodni wówczas może dojść do zagrażającego życiu krwawienia wskutek zaburzeń krzepnięcia
Przyczyny Pielęgnacja Soczewek Kontaktowych:
Objawy pielęgnowanie soczewek jest niezbędne dla bezpiecznego i wygodnego ich noszenia. Odpowiednia pielęgnacja pozwala na utrzymanie soczewek w czystości, dobrym stanie i uwalnia je od bakterii poronienie.
Przyczyny Postęp W Onkologii Dzięki Dziobakowi:
Objawy naukowcy wierzą, iż nasz najstarszy ssaczy krewny - dziobak może pomóc w lepszym zrozumieniu powstawania raka jajnika. W chromosomach płci ssaka odkryto sekwencje DNA, które odnaleziono u kobiet poronienie.
Przyczyny Przeciwutleniacze Mogą Szkodzić?:
Objawy istniejących badań sugeruje, iż picie zielonej herbaty bądź suplementacja diety witaminami A, E, C i beta-karotenem, może zmniejszyć skuteczność głównych metod leczenia raka, takich jak radioterapia poronienie.
Przyczyny Proces Powstawania Opalenizny:
Objawy jest za przejaw zdrowia, zaś w rzeczywistości ciemnienie skóry to reakcja obronna naszego organizmu na nadmiar promieniowania ultrafioletowego. Kolor naszej skóry, włosów, tęczówki oka zależy od poronienie.
Przyczyny Przesilenie Wiosenne:
Objawy gdzie osłabiony zimą organizm wymaga wzmocnienia. W okresie zimowych miesięcy jesteśmy mniej aktywni, przesiadujemy w ogrzanych domach, ciepło się ubieramy. Z kolei wiosną, gdy cała przyroda budzi poronienie.

Czym jest Poronienie znaczenie Słownik leczenie P .

  • Dodano:
  • Autor: