Test na krew utajoną a rak co to jest
Leczenie Test na krew utajoną a rak jelita grubego. Definicja: Rak jelita grubego występuje w miarę.

Czy przydatne?

Definicja Test na krew utajoną a rak jelita grubego

Co to jest: Rak jelita grubego występuje w miarę regularnie. Badanie kału w kierunku krwi utajonej to test służący w badaniach przesiewowych wykrywających ten nowotwór. Nieujemny rezultat badania wskazuje na konieczność wykonania dalszej diagnostyki, a otrzymany wystarczająco inicjalnie przyczynia się do ograniczenia śmiertelności na skutek tego nowotworu, lecz minimalizuje także częstość jego występowania.W ramach dużego programu dr JS Mandel wraz ze współpracownikami prowadzili analizę wpływu wykonywania testu na krew utajoną na częstość występowania nowych przypadków raka jelita grubego. Doniesienia na ten temat znajdują się w American Journal of Gastroenterology i New England Journal of Medicine.W programie uczestniczyło powyżej 45 tys. osób. Obserwacja trwała 18 lat. Badani zostali losowo podzieleni na trzy ekipy: w pierwszej znalazły się osoby, u których test na obecność krwi w kale wykonywano co roku, w drugiej - uczestnicy, u których badanie wykonywano co dwa lata. Grupę kontrolną stanowili ludzie poddani standardowej opiece. Osobom z dodatnim testem proponowano wykonanie kolonoskopii, a więc endoskopowego badania jelita grubego. W czasie długoletniej obserwacji rejestrowano liczbę zachorowań na raka jelita grubego wśród wszystkich uczestników.badanie zebranych danych ujawniła, iż rak jelita grubego występował częściej w ekipie kontrolnej niż wśród osób poddanych regularnym badaniom przesiewowym w kierunku nowotworu jelita grubego. nieujemny rezultat testu wskazywał na obecność raka albo polipa gruczolakowatego. Należy zaznaczyć, iż przewarzająca część raków okrężnicy rozwija się z gruczolaków. Dlatego pomniejszenie liczby zachorowań w badanych ekipach najprawdopodobniej wynika z wcześniejszego wykrycia i usunięcia polipów, a więc stanów poprzedzających wystąpienie raka.Wyniki przeprowadzonego badania wskazują na konieczność regularnego i częstego wykonywania badania kału w kierunku krwi utajonej

Czym jest Test na krew utajoną a rak znaczenie Słownik leczenie T .