Zanieczyszczenie powietrza co to jest
Leczenie Zanieczyszczenie powietrza sprzyja napadom astmy. Definicja: Astma to przewlekła.

Czy przydatne?

Definicja Zanieczyszczenie powietrza sprzyja napadom astmy

Co to jest: Astma to przewlekła dolegliwość dróg oddechowych w czasie której występują stany odwracalnego zwężenia oskrzeli wynikające z nadmiernej reaktywności na takie czynniki jak: alergeny (na przykład domowy, sierść zwierząt, pyłki drzew), zakażenia wirusowe, zanieczyszczenie powietrza, pokarmy czy wysiłek fizyczny. To jest najczęściej występująca przewlekła dolegliwość układu oddechowego wieku dziecięcego i co należy podkreślić, częstość występowania tego schorzenia ciągle rośnie. Odpowiedzialne za to może być zwiększające się zanieczyszczenie środowiska.We poprzednich opracowaniach wykazano związek między poziomem zanieczyszczenia powietrza a nasileniem choroby ze strony układu oddechowego w państwach europejskich. Naukowcy z Chinese University of Hong Kong postanowili określić, czy taka zależność występuje także w Azji. Artykuł na ten temat opublikowano na łamach najnowszego wydania czasopisma Clinical & Experimental Allergy.Zbierano wiadomości na temat liczby przyjęć do szpitala na skutek zaostrzenia astmy wśród dzieci w wieku poniżej 15 lat. Gromadzono także dane dotyczące stężenia różnych substancji zanieczyszczających powietrze, w tym dwutlenku siarki.badanie wykazała, iż wraz ze wzrostem stężenia substancji zanieczyszczających w powietrzu, rosła liczba hospitalizacji. Nie stwierdzono z kolei związku pomiędzy liczbą przyjęć do szpitala a takimi wyznacznikami jak: temperatura powietrza, ciśnienie atmosferyczne czy wilgotność powietrza.Badanie potwierdza wyniki wcześniejszych analiz wskazujące, iż zanieczyszczenie powietrza wiąże się ze powiększoną liczbą zaostrzeń w przebiegu astmy jak i z podwyższoną śmiertelnością na skutek tej dolegliwości. 23.05.2001

Czym jest Zanieczyszczenie powietrza znaczenie Słownik leczenie Z .