Kontrola bólu u osób z co to jest
Co to jest, że Kontrola bólu u osób z przewlekłym zespołem bólowym kręgosłupa. Definicja: Zespoły.

Czy przydatne?

Definicja Kontrola bólu u osób z przewlekłym zespołem bólowym kręgosłupa w słowniku

Co to jest: Zespoły bólowe kręgosłupa to powszechny problem nie tylko ortopedyczny, lecz także psychologiczny, socjalny i ekonomiczny. W badaniach naukowych i praktyce klinicznej dominuje tendencja rozdzielania fizjologicznych aspektów bólu od wyżej wymienionych czynników. Celem tej pracy jest ocena postrzegania kontroli bólu u osób z przewlekłym zespołem bólowym kręgosłupa.

Materiał i sposoby. Przebadano 57 osób z przewlekłym zespołem bólowym kręgosłupa, w tym 41 kobiet i 16 mężczyzn, średni wiek badanych - 60 lat, średni czas trwania choroby - 10 lat. Do oceny intensywności bólu i ograniczenia aktywności ruchowej zastosowano zmodyfikowany kwestionariusz Laitinena, do oceny postrzegania kontroli bólu kwestionariusz BPCQ, skonstruowany poprzez S.Skevington.Wyniki. U 66% badanych stwierdzono ból bardzo mocny i mocny, u prawie połowy badanych ogranicza on codzienną aktywność. Spośród mierzonych 3 czynników postrzegania kontroli bólu, w badaniach własnych dominuje kontrola zewnętrzna (lekarska) i przypadkowe zdarzenia. Szczegółowa badanie typów umiejscowienia kontroli bólu u badanych pacjentów wykazała sporą różnorodność, żaden z ocenianych typów kontroli nie okazał się dominujący. W porównaniu z przytoczonymi badaniami angielskimi w badaniach własnych kontrola lekarska została oceniona znacząco niżej.Wnioski. Co trzeci badany pacjent wykazuje pożądany typ kontroli bólu ( mocny wewnętrzny albo niezróżnicowany ( mocny). Uzyskane wyniki świadczą o pewnej bezradności i braku odpowiedzialności za kontrolę własnego bólu wśród badanych pacjentów.Więcej: http://www.ortopedia.com.pl

Czym jest Kontrola bólu u osób z znaczenie w Słownik medycyny K .