Wojna w Afryce co to jest
Jak było Wojna w Afryce. Definicja zrekompensować sobie atakując Brytyjczyków w ich koloniach.

Czy przydatne?

Co to znaczy Afryce W Wojna definicja

Słownik WOJNA W AFRYCE: Niepowodzenie w bitwie o Anglię Niemcy chcieli zrekompensować sobie atakując Brytyjczyków w ich koloniach. Szczególne znaczenie miał tu Egipt, którego zajęcie pozwoliłoby krajom osi na opanowanie także Kanału Sueskiego i sparaliżowanie poprzez to angielskiej floty. Przypadek posiadłości angielskich w Afryce była tym trudniejsza, iż Niemcy używać mogli z dotychczasowych kolonii francuskich znajdujących się w Afryce Północnej (oficjalnie podlegały one rządowi w Vichy), zaś ich sojusznicy Włosi posiadali kolonie w dzisiejszej Libii i Etiopii. Właśnie Włochy rozpoczęły w sierpniu 1940 roku atak na brytyjskie kolonie w Afryce, zajmując angielskie Somali i część Kenii i Sudanu. Los okrążonego Egiptu wydawał się przesądzony. W czasie gdy jednak dzięki ogromnej mobilizacji sił brytyjskich (byli pośród nich żołnierze z Australii, Nowej Zelandii, Indii) do końca 1940 roku Włochom nie tylko nie powiodło się wkroczyć do Egiptu, lecz dodatkowo utracili jeszcze Libię i Etiopię. Nie skończyło to walk w Afryce, gdyż na pomoc włoskiemu sojusznikowi wyruszył w lutym 1941 roku niemiecki Afrika Korps pod dowództwem marszałka Erwina Rommla. Doprowadziło to do przejęcia, na pewien czas, inicjatywy strategicznej poprzez wojska niemieckie. Ponownie znalazły się one na granicy z Egiptem. Mimo odzyskania Libii, Niemcom nie powiodło się zdobyć portu Tobruk (broniła go między innymi Samodzielna Brygada Strzelców Karpackich gen. Stanisława Kopańskiego), o który poprzez niemal cały 1941 rok trwały zacięte walki. Ofensywa niemiecka powstrzymana została pod El Alamein w czerwcu1942 roku i odtąd zdobycze niemieckie i włoskie w Afryce zaczęły się kurczyć. Mechanizm ten przyspieszony został po lądowaniu amerykańskiego i brytyjskiego desantu na terenie francuskich kolonii w Afryce północnej 8 XI 1942 roku (dzisiejsza Algieria, Maroko). Gdy ziemie te zostały zajęte poprzez sojuszników pod koniec 1942 roku, oddziały niemieckie znalazły się w okrążeniu, atakowane jednocześnie również od wschodu (8 Armia gen. Bernarda Montgomery’ego).Przesądziło to o losach wojny w Afryce. Ostatnie oddziały niemieckie na tym terenie poddały się w maju 1943 roku. W lipcu tego roku, z zajętych wybrzeży afrykańskich wojska sprzymierzone dokonały inwazji na Sycylię, rozpoczynając mechanizm zajmowania Włoch. Gen. Rommel w drodze między Tobrukiem a Sidi Omar Warto pamiętać Zajęcie posiadłości francuskich poprzez Brytyjczyków było możliwe z racji na poparcie, jakiego udzielili im żołnierze francuscy podlegający dotychczas rządowi w Vichy. Poezja A. Richezza: Polacy i Włosi w drugiej wojnie światowej. Warszawa 1978. Daty VIII 1940 rok - atak włoski na Egipt II 1941 rok - przystąpienie do walki niemieckiego Afrika Korps VI 1942 rok - powstrzymanie niemieckiej ofensywy pod El Alamein V 1943 roku - klęska Niemców w wojnie w Afryce Oś czasu 1934 - pakt o nieagresji pomiędzy Niemcami a Polską.

Słownik Wojna Księstwa Warszawskiego Z Austrią W 1809 Roku:
Informacje roku Austria, na wieść o kłopotach Napoleona Bonapartego w Hiszpanii, rozpoczęła następną wojnę z Francją. Na pomoc Napoleonowi ruszyło między innymi wojsko Księstwa Warszawskiego. Tę sytuację wojna w afryce.
Słownik Wiosna Ludów 1848 Roku Na Ziemiach Polskich:
Informacje ogarniające w 1848 roku znaczącą część Europy docierały także do ziem polskich. Nie dotyczyło to zaboru rosyjskiego, gdyż w samej Rosji nie doszło w 1848 roku do ważnych wystąpień rewolucyjnych. Z wojna w afryce.
Słownik Wojna Z Rosją W II Połowie XVII Wieku:
Informacje wojny:– 1654 rok – Kozacy na mocy ugody w Perejasławiu uznali zwierzchnictwo cara Aleksego Michajłowicza. Przebieg działań wojennych:– 1654-1655 rok – dwie armie rosyjskie wkraczają na tereny Ukrainy wojna w afryce.
Słownik Walka O Seniorat:
Informacje statutu sukcesyjnego Bolesława Krzywoustego okazały się nadzwyczajnie trudne do utrzymania. Już ok. 1141 roku między seniorem dynastii Władysławem II a jego młodszymi braćmi doszło do konfliktu wojna w afryce.
Słownik Wierzenia Starożytnych Egipcjan:
Informacje początkowo siły natury. Z czasem zaczęli czcić swe bóstwa pod postacią zwierząt, a następnie ludzi mających głowy zwierząt. Przed powstaniem jednego zjednoczonego państwa egipskiego każdy lokalny wojna w afryce.

Kim był, co zrobił Wojna w Afryce z historii w Słownik historia W .

  • Dodano:
  • Autor: