Liga Narodów co to jest
Jak było Liga Narodów. Definicja pierwszych 26 artykułów) powołano do życia Ligę Narodów –.

Czy przydatne?

Co to znaczy Narodów Liga definicja

Słownik LIGA NARODÓW: Wedle postanowieniami traktatu wersalskiego (jego pierwszych 26 artykułów) powołano do życia Ligę Narodów – organizację międzynarodową skupiającą 45 krajów, powołaną dla zapewnienia pokoju w Europie. W Lidze Narodów, co zrozumiałe, dominowały zwycięskie w I wojnie światowej, najsilniejsze ekonomicznie i militarnie państwa, Ogromna Brytania i Francja. Nie można wymienić w tej ekipie Stanów Zjednoczonych, bo kraj to nie weszło w skład Ligi Narodów. Dopiero w 1926 roku dopuszczono do tej organizacji Niemcy, które zresztą w 1933 roku wystąpiły z Ligi. W tym samym roku wycofała się z niej Japonia, a w 1937 Włochy. Natomiast od 1934 roku do Ligi Narodów przyjęto ZSRR. Praktycznie działalność Ligi Narodów ustała w okresie II wojny światowej, a formalnie organizacja ta przestała istnieć w październiku 1946 roku, zlikwidowana uchwałą Zebrania Ogólnego ONZ. Ligą Narodów kierowała Porada Ligi, a oprócz niej organami tej instytucji były Zebranie Ogólne i Sekretariat. Siedziba Ligi znajdowała się w Genewie. Różnice interesów poszczególnych członków Ligi Narodów i fakt, iż sporo mocnych krajów pozostawało poza jej strukturą, powodował, iż działała ona niezbyt aktywnie. Największą zasługą Ligi Narodów było to, iż zainspirowała polityków do tworzenia na własne podobieństwo ponadnarodowych instytucji gwarantujących bezpieczeństwo i pokój. Na jej wzorach choćby budowano znacząco doskonalszą Organizację Narodów Zjednoczonych. Warto pamiętać Dawne tereny kolonialne należące do krajów, które przegrały I wojnę światową, obejmowała Liga Narodów w swoisty zarząd, co otrzymało nazwę mechanizmu mandatowego. Daty 1919 rok - powołanie Ligi Narodów decyzją traktatu wersalskiego 1933 rok - wystąpienie Niemiec z Ligi Narodów 1946 rok - formalne rozwiązanie Ligi Narodów.

Słownik Legiony Polskie:
Informacje niepodległości wskutek III rozbioru (1795) wielu działaczy narodowych szukało możliwości odzyskania poprzez Polskę własnej państwowości. Jedna z koncepcji przewidywała walkę z zaborcami u boku liga narodów co to jest.

Kim był, co zrobił Liga Narodów z historii w Słownik historia L .

  • Dodano:
  • Autor: