Filtracja pseudoustalona co to jest
Co to jest Filtracja pseudoustalona. Wyjaśnienie Filtracja nieustalona, gdzie parametry ruchu (→.

Czy przydatne?

Co to jest Pseudoustalona Filtracja

Filtracja pseudoustalona
Filtracja nieustalona, gdzie parametry ruchu (→ wysokość hydrauliczna, → szybkość filtracji i tym podobne) zmieniają się w momencie w całym obszarze równomiernie, tak iż na każdy wybrany okres czasu można je opisać dzięki równań miarodajnych dla filtracji ustalonej (→ ruch ustalony). Przykładowo: przy dostatecznie długim pompowaniu studni pracującej w systemie odpowiadającym schematowi (modelowi) Theisa, gdy wartość u ≤ 0,09, → funkcję charakterystyczną studni W(u) można przybliżyć funkcją logarytmiczną: stan zwierciadła (depresji) nadal wymienia się, jednak z jednakową prędkością w całym obszarze, stąd dla każ°o wybranego czasu t stany dają się opisać wzorem Dupuita, dla ruchu ustalonego z odpowiednią wartością zasięgu depresji R: a więc: Objaśnienia symboli przy haśle: → funkcja charakterystyczna studni.[TM].

Czym jest Filtracja pseudoustalona znaczenie w Słownik definicje F