Strefa ochrony sanitarnej co to jest
Co to jest Strefa ochrony sanitarnej (ujęcia wody). Wyjaśnienie ujęcia wody) Definicja służące w.

Czy przydatne?

Co to jest Strefa ochrony sanitarnej (ujęcia wody)

Definicja STREFA OCHRONY SANITARNEJ (UJĘCIA WODY): Strefa ochrony sanitarnej (ujęcia wody)
Definicja służące w wielu państwach – najczęściej dotyczy obszaru wyznaczonego wokół ujęć wód, w obrębie którego zabroniona jest działalność gospodarcza mogąca zagrażać wystąpieniem zanieczyszczeń biologicznych w ujmowanej wodzie (→ bakteriologiczne zanieczyszczenie wód). W polskich regulaminach sanitarnych w przybliżeniu odpowiada wewnętrznemu → terenowi ochrony pośredniej. →Strefy ochronne źródeł i ujęć wody.[AM].

Słownik Środowisko Naturalne:
Znaczenie naturalne Ogół przedmiotów przyrodniczych (łącznie z organizmami żywymi) znajdujących się w stanie naturalnym albo przekształconych antropogenicznie (→ antropopresja). Środowisko naturalne obejmuje strefa ochrony sanitarnej (ujęcia wody).
Słownik Studnia:
Znaczenie pionowe (aczkolwiek bywa także skośne, kierunkowe) → ujęcie wód podziemnych: wyrobisko, otwór wiercony albo kopany sięgający z powierzchni do poziomu wodonośnego i przystosowany dzięki urządzeń strefa ochrony sanitarnej (ujęcia wody).
Słownik Strata Prażenia; Strata Przy Prażeniu, Strata Podczas Prażenia:
Znaczenie utrata przy prażeniu, utrata w czasie prażenia Parametr jakości wody obliczany przy wykonywaniu analiz wody. Ustala różnicę pomiędzy → suchą pozostałością a pozostałością po prażeniu (spaleniu suchej strefa ochrony sanitarnej (ujęcia wody).
Słownik Stabilizacja Zwierciadła Wody:
Znaczenie zwierciadła wody 1. Mechanizm. Podnoszenie się zwierciadła wód podziemnych w studniach i otworach hydrogeologicznych powiązane z wyrównywaniem się ciśnienia. 2. Sukces. Określenie się poziomu strefa ochrony sanitarnej (ujęcia wody).
Słownik Słup Wody W Otworze Hydrogeologicznym:
Znaczenie hydrogeologicznym Słup wody mierzony od dna studni do zwierciadła wód podziemnych (wody swobodne) albo do linii ciśnień piezometrycznych (wody naporowe). → Posterunek wód podziemnych (gruntowych strefa ochrony sanitarnej (ujęcia wody).

Czym jest Strefa ochrony sanitarnej znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: