Strefa ochrony sanitarnej co to jest
Co to jest STREFA OCHRONY SANITARNEJ (UJĘCIA WODY). Wyjaśnienie ujęcia wody) Definicja służące w.

Czy przydatne?

Co to jest Strefa ochrony sanitarnej (ujęcia wody)

Definicja STREFA OCHRONY SANITARNEJ (UJĘCIA WODY): Strefa ochrony sanitarnej (ujęcia wody)
Definicja służące w wielu państwach – najczęściej dotyczy obszaru wyznaczonego wokół ujęć wód, w obrębie którego zabroniona jest działalność gospodarcza mogąca zagrażać wystąpieniem zanieczyszczeń biologicznych w ujmowanej wodzie (→ bakteriologiczne zanieczyszczenie wód). W polskich regulaminach sanitarnych w przybliżeniu odpowiada wewnętrznemu → terenowi ochrony pośredniej. →Strefy ochronne źródeł i ujęć wody.[AM].

Słownik Studnia Próżniowa:
Znaczenie Studnia odwadniająca wykonana w spągu wyrobiska podziemnego, wyposażona w specjalną głowicę albo tampon izolujący od ciśnienia atmosferycznego, wykorzystywana do wytworzenia w studni podciśnienia, a strefa ochrony sanitarnej (ujęcia wody) co to jest.
Słownik Studnia Eksploatacyjna:
Znaczenie Studnia eksploatacyjna Studnia przeznaczona i przystosowana do trwałego poboru wody dla celów zaopatrzenia i nawodnień rolniczych.[AK strefa ochrony sanitarnej (ujęcia wody) definicja.
Słownik Spiętrzenie Wód Podziemnych:
Znaczenie podziemnych Podniesienie zwierciadła wód podziemnych w wyniku wznoszenia tam (budowli piętrzących) na rzece albo poprzez podniesienie się poziomu wód powierzchniowych w momencie trwania wysokich strefa ochrony sanitarnej (ujęcia wody) co znaczy.
Słownik Skład Bakteriologiczny Wody:
Znaczenie bakteriologiczny wody W podziemnych wodach naturalnych i zanieczyszczonych antropogenicznie żyją różne bakterie biorące aktywny udział w przemianach hydrogeochemicznych. Definicja s.b.w. jest służące strefa ochrony sanitarnej (ujęcia wody) słownik.
Słownik Strefowość Hydrogeologiczna:
Znaczenie hydrogeologiczna Definicja s.h. jest powiązane z przestrzenną zmiennością warunków hydrogeologicznych zarówno w pionie (→ piętrowość hydrogeologiczna), jak i w poziomie (→ regionalizacja strefa ochrony sanitarnej (ujęcia wody) znaczenie.

Czym jest Strefa ochrony sanitarnej znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: