Strefa ochrony sanitarnej co to jest
Co to jest Strefa ochrony sanitarnej (ujęcia wody). Wyjaśnienie ujęcia wody) Definicja służące w.

Czy przydatne?

Co to jest Strefa ochrony sanitarnej (ujęcia wody)

Definicja STREFA OCHRONY SANITARNEJ (UJĘCIA WODY): Strefa ochrony sanitarnej (ujęcia wody)
Definicja służące w wielu państwach – najczęściej dotyczy obszaru wyznaczonego wokół ujęć wód, w obrębie którego zabroniona jest działalność gospodarcza mogąca zagrażać wystąpieniem zanieczyszczeń biologicznych w ujmowanej wodzie (→ bakteriologiczne zanieczyszczenie wód). W polskich regulaminach sanitarnych w przybliżeniu odpowiada wewnętrznemu → terenowi ochrony pośredniej. →Strefy ochronne źródeł i ujęć wody.[AM].

Słownik Spąg, Podstawa Poziomu Wodonośnego (Wodonośca):
Znaczenie Spąg, podstawa poziomu wodonośnego (wodonośca) Powierzchnia ograniczająca poziom wodonośny, wodonosiec od dołu. → Strop poziomu wodonośnego, → Warstwa wodonośna (ryc.123).[AK strefa ochrony sanitarnej (ujęcia wody).
Słownik Strefa Saturacji:
Znaczenie Strefa występowania skał, gdzie wolne przestrzenie (pory, szczeliny, próżnie krasowe) wypełnione są kompletnie wodą. Górna powierzchnia tej strefy (→ zwierciadło wód podziemnych) graniczy ze → strefą strefa ochrony sanitarnej (ujęcia wody).
Słownik Stagnacja Hydrogeochemiczna:
Znaczenie hydrogeochemiczna Stan równowagi hydrogeochemicznej współdziałania wód podziemnych, gazów i ośrodka skalnego, teoretycznie możliwy do osiągnięcia na znaczących głębokościach, w strefie stagnacji strefa ochrony sanitarnej (ujęcia wody).
Słownik Strefa Wzniosu Kapilarnego:
Znaczenie Strefa wzniosu kapilarnego Strefa występująca nad → zwierciadłem wód podziemnych, gdzie występują → wody kapilarne. → Wznios kapilarny.[SK strefa ochrony sanitarnej (ujęcia wody).
Słownik Środowisko Hydrogeologiczne:
Znaczenie hydrogeologiczne → Ośrodek hydrogeologiczny wspólnie z zawartą w nim wodą podziemną, której kierunek i szybkość przepływu są uzależnione od warunków hydrodynamicznych wewnętrznych i zewnętrznych strefa ochrony sanitarnej (ujęcia wody).

Czym jest Strefa ochrony sanitarnej znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: