Strefa ochrony sanitarnej co to jest
Co to jest Strefa ochrony sanitarnej (ujęcia wody). Wyjaśnienie ujęcia wody) Definicja służące w.

Czy przydatne?

Co to jest Strefa ochrony sanitarnej (ujęcia wody)

Strefa ochrony sanitarnej (ujęcia wody)
Definicja służące w wielu państwach – najczęściej dotyczy obszaru wyznaczonego wokół ujęć wód, w obrębie którego zabroniona jest działalność gospodarcza mogąca zagrażać wystąpieniem zanieczyszczeń biologicznych w ujmowanej wodzie (→ bakteriologiczne zanieczyszczenie wód). W polskich regulaminach sanitarnych w przybliżeniu odpowiada wewnętrznemu → terenowi ochrony pośredniej. →Strefy ochronne źródeł i ujęć wody.[AM].

Czym jest Strefa ochrony sanitarnej znaczenie w Słownik definicje S