filtracja pseudoustalona co to jest
Filtracja Pseudoustalona, Funkcja Wejścia; Stężenie Wejściowe, Funkcja Charakterystyczna Studni; W.

Badania i analizy na F

 • Co znaczy Filtracja; ruch wody podziemnej Słownik Filtracja; ruch wody podziemnej Ruch cieczy i gazów w ośrodkach (skałach) porowatych i szczelinowatych. Kluczową (praktycznie jedyną) siłą
 • Co znaczy Faza (stopień) pompowania badawczego Słownik Etap (stopień) pompowania badawczego Stadium w cyklu pompowania badawczego; moment, gdzie doprowadzono do określenia (stabilizacji) wydatku
 • Co znaczy Filtr siatkowy Słownik Filtr siatkowy Typ → filtru właściwego zbudowanego z rury perforowanej z nawiniętą siatką podkładową i siatką filtracyjną. Por. BN-90/8755
 • Co znaczy filtracyjna metasomatoza Słownik filtracyjna metasomatoza, Ultrafiltracja, mechanizmy membranowe, filtracja jonów, sukces filtracyjny, sukces sitowy, Korżyńskiego sukces 1
 • Co znaczy Filtr studzienny Słownik Filtr studzienny Sztywna konstrukcja na ogół cylindryczna zabudowująca w studni warstwę wodonośną w celu filtrowania pompowanej wody, a
 • Co znaczy filtracja jonów Słownik filtracja jonów, Ultrafiltracja, mechanizmy membranowe, sukces filtracyjny, sukces sitowy, Korżyńskiego sukces, filtracyjna metasomatoza 1
 • Co znaczy Facja hydrogeochemiczna Słownik Facja hydrogeochemiczna Określony typ warunków hydrogeochemicznych różniący się szeregiem zdefiniowanych cech hydrochemicznych od warunków
 • Co znaczy Filtracja postlinearna Słownik Filtracja postlinearna F.p. z sporymi prędkościami powyżej górnej granicy stosowalności prawa Darcy'ego: a) postlinearna laminarna, przy
 • Co znaczy Filtr z obsypką Słownik Filtr z obsypką Typ → filtru właściwego, który pomiędzy zewnętrzną powierzchnią rury filtrowej a warstwą wodonośną ma → obsypkę z piasku
 • Co znaczy Formacja wodonośna Słownik Formacja wodonośna 1. Zespół pięter wodonośnych, najwyższa jednostka piętrowości hydrogeologicznej (hydrostratyfikacji). Termin nawiązuje
 • Co znaczy Frakcjonowanie izotopowe Słownik Frakcjonowanie izotopowe Mechanizm rozdziału izotopów zachodzący w każdej reakcji termodynamicznej dzięki różnicom w szybkości reakcji
 • Co znaczy Fenole; hydroksybenzeny Słownik Fenole; hydroksybenzeny Wodorotlenowe pochodne benzenu, wyraźnie toksyczne. Zanieczyszczenie wód podziemnych f. na ogół jest powiązane z
 • Co znaczy Filtr szczelinowy Słownik Filtr szczelinowy Typ → filtru właściwego zbudowanego z rury ze szczelinami wykonanymi poprzez frezowanie, wypchnięcie materiału czy także
 • Co znaczy Filtr szkieletowy; szkielet filtrowy Słownik Filtr szkieletowy; szkielet filtrowy Filtr rurowy albo prętowy z sporymi otworami, pracujący samodzielnie w spękanych skałach litych albo
 • Co znaczy Filtr właściwy; część robocza filtru Słownik Filtr właściwy; część robocza filtru Część filtru, przez którą dzieje się filtrowanie i dopływ wody z warstwy/poziomu wodonośnego do studni
 • Co znaczy Filtracja prelinearna Słownik Filtracja prelinearna Filtracja w skałach bardzo słabo przepuszczalnych, przy której odchylenia od liniowego prawa Darcy'ego są spowodowane
 • Co znaczy Filtracja liniowa; filtracja podlegająca liniowemu prawu Darcy'ego Słownik Filtracja liniowa; filtracja podlegająca liniowemu prawu Darcy'ego Filtracja podlegająca liniowemu prawu → Darcy'ego, przy której jedyną
 • Co znaczy Filtracja quasi-ustalona Słownik Filtracja quasi-ustalona Filtracja (ruch wody podziemnej) o bardzo małej zmienności w momencie takich parametrów ruchu, jak: wysokość
 • Co znaczy Fouriera równanie Słownik Fouriera równanie Równanie różniczkowe cząstkowe drugiego rzędu, paraboliczne, postaci: gdzie: H – wysokość hydrauliczna [L], S – pojemność
 • Co znaczy Funkcja dobroci modelu hydrogeologicznego Słownik Funkcja dobroci modelu hydrogeologicznego Funkcja określająca stopień dopasowania modelu hydrogeologicznego do rzeczywistości poprzez
 • Co znaczy Fizyczno-chemiczne oczyszczanie; (wody, ścieków) Słownik Fizyczno-chemiczne oczyszczanie; (wody, ścieków) Fizyczno-chemiczne mechanizmy służące przy poprawie jakości wody (ścieków) dla uzyskania
 • Co znaczy Formuła chemicznego składu wody Słownik Formuła chemicznego składu wody Umowna forma skróconego zapisu składu chemicznego wody. W zapisie najczęściej są uwzględniane → jony
 • Co znaczy Fluacja Słownik Fluacja Burzliwy (turbulentny) → ruch, płynięcie, przepływ wody podziemnej z prędkością większąod prędkości krytycznej. Cząstki wody
 • Co znaczy Funkcja charakterystyczna studni; W(u) Słownik Funkcja charakterystyczna studni; W(u) Całka eksponencjalna używana w rozwiązaniu Theisa na postęp depresji (w momencie i w przestrzeni
 • Co znaczy Funkcja wejścia; stężenie wejściowe Słownik Funkcja wejścia; stężenie wejściowe Zależność stężenia znacznika (środowiskowego albo sztucznego) wody podziemnej od czasu jej przepływu od
 • Co znaczy Filtracja pseudoustalona Słownik Filtracja pseudoustalona Filtracja nieustalona, gdzie parametry ruchu (→ wysokość hydrauliczna, → szybkość filtracji i tym podobne

Słownik badania i analiza

Definicja Filtracja Pseudoustalona, Funkcja Wejścia; Stężenie Wejściowe, Funkcja Charakterystyczna Studni; W(U), Fluacja, Formuła Chemicznego Składu Wody, Fizyczno znaczenie.

Co to jest Filtracja Pseudoustalona, Funkcja Wejścia; Stężenie wyjaśnienie.

Hydrologia definicje. B+R. Badania i rozwój.