Kamienie nerkowe częstsze u co to jest
Co to jest, że Kamienie nerkowe częstsze u chorych z zespołem metabolicznym. Definicja: Chorym z.

Czy przydatne?

Definicja Kamienie nerkowe częstsze u chorych z zespołem metabolicznym w słowniku

Co to jest: Chorym z nadciśnieniem tętniczym, otyłością, cukrzycą typu 2 i z hiperlipidemią - składowymi zespołu metabolicznego - regularnie towarzyszą kamienie nerkowe. Aczkolwiek problem ten znany jest od dawna, to mało wiadomo na temat częstości występowania kamicy nerkowej u chorych z nowo rozpoznanym zespołem metabolicznym w dużej populacji osób "zdrowych", przedtem niebadanych.

Istotę tego problemu w państwach o wysokim statusie społeczno-ekonomicznym pokazują dane epidemiologiczne ze Stanów Zjednoczonych, gdzie zespół metaboliczny stwierdza się blisko u ¼ mężczyzn i kobiet.  by ocenić współwystępowanie kamicy nerkowej i zespołu metabolicznego w dużej populacji, koreańscy naukowcy z Asan Medical Center przeprowadzili retrospektywne badanie przekrojowe na wielką skalę z udziałem blisko 35 tys. pacjentów, którzy w 2006 roku przeszli rutynowe badania lekarskie w Asan Medical Center. Poza pomiarem parametrów antropometrycznych (przyrost, masa ciała i obwód w talii), podstawowymi badaniami krwi, moczu i kału, pacjentom wykonano między innymi EKG, zdjęcie RTG płuc, USG i tomografię komputerową brzucha.Obecność kamieni nerkowych stwierdzono u 2,4% badanych, w trakcie gdy zespół metaboliczny zdiagnozowano u blisko 14% pacjentów. Parametr ryzyka (OR) wystąpienia kamicy nerkowej u chorych z zespołem metabolicznym wynosił 1,25, zaś u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym 1,47 w porównaniu z osobami bez nadciśnienia. Wyniki dodatkowych analiz wykazały, iż ryzyko posiadania kamieni nerkowych wzrastało wspólnie z obwodem w talii, jak także wartościami skurczowego i rozkurczowego ciśnienia tętniczego. Do niezależnych czynników ryzyka rozwoju kamieni nerkowych zakwalifikowano: wiek, płeć, nadciśnienie tętnicze i zespół metaboliczny. W poezji za ważne czynniki powiązane z wystąpieniem kamicy nerkowej uznaje się także: rasę, wiek, klimat i realizowany zawód.wg autorów kamienie nerkowe u chorych z zespołem metabolicznym mogą pojawiać się na skutek zmiany właściwości moczu i jego składu zachodzących w przebiegu tej dolegliwości - zwiększonego poziomu kwasu moczowego i wapnia, mniejszego stężenia cytrynianów i niższego pH. Zmiany te silnie warunkują postęp środowiska w drogach moczowych sprzyjającego formowaniu się kamieni szczególnie wapniowych i moczanowych. Zdaniem autorów wyniki tego przekrojowego badania z udziałem - jak podkreślają - ogromnej liczby pacjentów, ukazały współwystępowanie kamieni nerkowych i zespołu metabolicznego jako ważny problem socjalny. Przez wzgląd na tym rutynowe badanie w kierunku obecności kamieni nerkowych u chorych z zespołem metabolicznym mogłoby odegrać ważną rolę we wcześniejszym wykryciu kamicy, jak także mogłoby doprowadzić do modyfikacji zaleceń żywieniowych w celu prewencji rozwoju kamieni nerkowych w tej ekipie chorych.Oprac.: dr n med. Maciej Chałubiński http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21620546 Association between metabolic syndrome and the presence of kidney stones in a screened population.Am J Kidney Dis. 2011 Sep;58(3):383-8

Czym jest Kamienie nerkowe częstsze u znaczenie w Słownik medycyny K .