Czas trwania niewydolności co to jest
Co to jest, że Czas trwania niewydolności nadnerczy w trakcie leczenia ostrej białaczki.

Czy przydatne?

Definicja Czas trwania niewydolności nadnerczy w trakcie leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci w słowniku

Co to jest Czas trwania niewydolności nadnerczy w trakcie leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci: W pracy opublikowanej w sierpniowym numerze Journal of Pediatric Hematology/Oncology autorzy z duńskiej ekipy badawczej z Kopenhagi przedstawili wyniki oceny osi przysadka-podwzgórze-nadnercza u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną po zakończeniu indukcji remisji.

Wysokie dawki glukosteroidów (GC) mogą upośledzać oś przysadka –podwzgórze – nadnercza nawet długo po zaprzestaniu ich podawania. Występująca supresja w skrajnych sytuacjach może prowadzić do ostrej niewydolności nadnerczy z odwodnieniem, obniżenia ciśnienia krwi, hipoglikemii i zaburzeń nastroju wywołanych poprzez stres -  a te, w razie nie właściwego postępowania, mogą stanowić zagrożenie życia.U dzieci z ALL GC stanowią część postępowania leczniczego i u nich także regularnie występują ciężkie i potencjalnie zagrażające życiu zakażenia.  Autorzy ocenili funkcję nadnerczy u 96 dzieci z ALL leczonych między 2000 a 2007 rokiem w Uniwersyteckim Szpitalu w Kopenhadze. Po zakończeniu podaży GC w indukcji remisji podawano dawkę substytucyjną hydrokortyzonu (10mg/m2/24h) aż do uzyskania właściwej (założonej) odpowiedzi  po podaniu ACTH. U 67% dzieci z ALL pierwszy wykonane badanie wykazywało niewydolność nadnerczy. W wykonanej analizie wieloczynnikowej (nie uwzględniając ekipy ryzyka) średni czas od zakończenia indukcji do osiągnięcia właściwej wydolności nadnerczy wynosił 8,5 miesiąca. Ponadto pacjenci z prekursorowi B-ALL mieli znamiennie dłuższy czas supresji nadnerczowej niż pacjenci z T-ALL.Jednym z najczęstszych powikłań stosowanego leczenia u dzieci  z ALL są infekcji tym samym pojawia się pytanie czy u każdego z nich u którego występuje niewydolność nadnerczy powinno się stosować terapię substytucyjną hydrokortyzonem. 2-3 % dzieci z ALL umiera w pierwszej remisji dolegliwości, przewarzająca część na skutek zakażenia. Stąd tym samym ryzyko największe ryzyko występuje w pierwszych 6 miesiącach leczenia kiedy niewydolność nadnerczy jest największa. Wedle tym podanie leczenia substytucyjnego hydrokortyzonem potencjalnie mogłoby zmniejszyć ryzyko przełomu nadnerczowego w odniesieniu do ciężkości zakażenia a nie zmniejszając ich częstości.równocześnie nie jest znany wpływ podawania hydrokortyzonu (substytucyjnego) na wrażliwość  in vivo komórek białaczkowych. Możliwe, iż taka substytucja może wywoływać selekcję komórek białaczkowych.W podsumowaniu, wysokie dawki GC u dzieci z ALL regularnie powodują niewydolność nadnerczy, która może trwać  poprzez 8,5 miesiąca albo dłużej. U dzieci z ALL regularnie występują zakażenia stanowiące stan zagrożenia życia i stany stresu. Ocena wydolności nadnerczy powinna być realizowana rutynowo, a przypadku niewydolności w czasie stanu stresu należy rozważyć ciągłe podawanie substytucyjne  pamiętając jednak  o możliwości wpływu podawanych w dawkach terapeutycznych GC na zmianę wrażliwość klonu komórek białaczkowych.Więcej: http://hematoonkologia.pl
Objawy Chorzy Terminalni Potrzebują Hospicjów, Hospicja Potrzebują Życiowych Przepisów:
Przyczyny niewiele hospicjów stacjonarnych. Oferują one pacjentom terminalnym nieporównywalnie większy komfort i opiekę od tej, jaką mogą zapewnić szpitalne oddziały opieki paliatywnej. Spora w tym zasługa czas trwania niewydolności nadnerczy w trakcie leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci.
Objawy Choroby Stawów:
Przyczyny są zjawiskiem bardzo pospolitym. Stanowią najczęstszą przyczynę zgłaszania się chorych do lekarzy. Dotyczą mniej więcej 30% populacji. Dolegliwości zaliczane do uogólnionych schorzeń tkanki łącznej czas trwania niewydolności nadnerczy w trakcie leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci.
Objawy Czy Witamina E Przyczynia Się Do Ryzyka Raka Prostaty:
Przyczyny gruczołu krokowego sięga kilkunastu proc.. Zdaniem międzynarodowej ekipy naukowców do jego rozwoju może paradoksalnie przyczyniać się wit. E. Wstępny raport prospektywnego badania SELECT (Selenium czas trwania niewydolności nadnerczy w trakcie leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci.
Objawy Choroba Skazana Na Medialny Sukces:
Przyczyny Szczepański: - Nie lubię, kiedy specjalnie tworzy się w mediach klimat sprzyjający panicznym zachowaniom. Media znajdują się w swoistym klinczu - muszą sprostać współczesnemu dyktatowi newsa, który czas trwania niewydolności nadnerczy w trakcie leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci.
Objawy Cukrzyca. Czy Ta Choroba Stygmatyzuje Pracownika?:
Przyczyny szacunków - cierpi na cukrzycę ok. 2,6 mln osób, to powyżej 7 procent społeczeństwa. W czasie gdy, ok. 10 procent Polaków z rozpoznaną cukrzycą typu 1 i 65-75 procent z cukrzycą typu 2 nie pracuje na czas trwania niewydolności nadnerczy w trakcie leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci.

Czym jest Czas trwania niewydolności znaczenie w Słownik medycyny C .

  • Dodano:
  • Autor: