Czas trwania niewydolności co to jest
Co to jest, że Czas trwania niewydolności nadnerczy w trakcie leczenia ostrej białaczki.

Czy przydatne?

Definicja Czas trwania niewydolności nadnerczy w trakcie leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci w słowniku

Co to jest Czas trwania niewydolności nadnerczy w trakcie leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci: W pracy opublikowanej w sierpniowym numerze Journal of Pediatric Hematology/Oncology autorzy z duńskiej ekipy badawczej z Kopenhagi przedstawili wyniki oceny osi przysadka-podwzgórze-nadnercza u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną po zakończeniu indukcji remisji.

Wysokie dawki glukosteroidów (GC) mogą upośledzać oś przysadka –podwzgórze – nadnercza nawet długo po zaprzestaniu ich podawania. Występująca supresja w skrajnych sytuacjach może prowadzić do ostrej niewydolności nadnerczy z odwodnieniem, obniżenia ciśnienia krwi, hipoglikemii i zaburzeń nastroju wywołanych poprzez stres -  a te, w razie nie właściwego postępowania, mogą stanowić zagrożenie życia.U dzieci z ALL GC stanowią część postępowania leczniczego i u nich także regularnie występują ciężkie i potencjalnie zagrażające życiu zakażenia.  Autorzy ocenili funkcję nadnerczy u 96 dzieci z ALL leczonych między 2000 a 2007 rokiem w Uniwersyteckim Szpitalu w Kopenhadze. Po zakończeniu podaży GC w indukcji remisji podawano dawkę substytucyjną hydrokortyzonu (10mg/m2/24h) aż do uzyskania właściwej (założonej) odpowiedzi  po podaniu ACTH. U 67% dzieci z ALL pierwszy wykonane badanie wykazywało niewydolność nadnerczy. W wykonanej analizie wieloczynnikowej (nie uwzględniając ekipy ryzyka) średni czas od zakończenia indukcji do osiągnięcia właściwej wydolności nadnerczy wynosił 8,5 miesiąca. Ponadto pacjenci z prekursorowi B-ALL mieli znamiennie dłuższy czas supresji nadnerczowej niż pacjenci z T-ALL.Jednym z najczęstszych powikłań stosowanego leczenia u dzieci  z ALL są infekcji tym samym pojawia się pytanie czy u każdego z nich u którego występuje niewydolność nadnerczy powinno się stosować terapię substytucyjną hydrokortyzonem. 2-3 % dzieci z ALL umiera w pierwszej remisji dolegliwości, przewarzająca część na skutek zakażenia. Stąd tym samym ryzyko największe ryzyko występuje w pierwszych 6 miesiącach leczenia kiedy niewydolność nadnerczy jest największa. Wedle tym podanie leczenia substytucyjnego hydrokortyzonem potencjalnie mogłoby zmniejszyć ryzyko przełomu nadnerczowego w odniesieniu do ciężkości zakażenia a nie zmniejszając ich częstości.równocześnie nie jest znany wpływ podawania hydrokortyzonu (substytucyjnego) na wrażliwość  in vivo komórek białaczkowych. Możliwe, iż taka substytucja może wywoływać selekcję komórek białaczkowych.W podsumowaniu, wysokie dawki GC u dzieci z ALL regularnie powodują niewydolność nadnerczy, która może trwać  poprzez 8,5 miesiąca albo dłużej. U dzieci z ALL regularnie występują zakażenia stanowiące stan zagrożenia życia i stany stresu. Ocena wydolności nadnerczy powinna być realizowana rutynowo, a przypadku niewydolności w czasie stanu stresu należy rozważyć ciągłe podawanie substytucyjne  pamiętając jednak  o możliwości wpływu podawanych w dawkach terapeutycznych GC na zmianę wrażliwość klonu komórek białaczkowych.Więcej: http://hematoonkologia.pl
Objawy Chemioterapie Niestandardowe: Decyzje O Ich Zastosowaniu Są Niezwykle Trudne:
Przyczyny specyficzna dyscyplina medycyny - w niej za efekt leczenia uważane jest już sam brak postępu dolegliwości i jej kilkumiesięczną stabilizację. Gdy wyczerpane zostaną inne możliwości leczenia, eksperci czas trwania niewydolności nadnerczy w trakcie leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci.
Objawy Czy Lekarz - Katolik Może Odmówić Wypisania Środków Antykoncepcyjnych?:
Przyczyny Pacjenta przyznaje, iż doktor może odmówić wykonania świadczeń, powołując się na tak zwany klauzulę sumienia. Wanda Nowicka, szefowa Federacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny uważa, iż czas trwania niewydolności nadnerczy w trakcie leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci.
Objawy Czy Zawodowi Ratownicy Medyczni Będą Jeździć Na Motocyklach?:
Przyczyny w sporych miastach karetki pogotowia z trudem przebijają się poprzez komunikacyjne korki. Jest na to sposób. - Dla skrócenia czasu dotarcia pomocy przedmedycznej w zatłoczonych centrach aglomeracji czas trwania niewydolności nadnerczy w trakcie leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci.
Objawy Chrapanie: Problem Nie Byle Jaki:
Przyczyny konsekwencje mogą być opłakane. Chrapanie i kryjący się regularnie za nim zespół bezdechu śródsennego (z angielskiego: Sleep Apnoea Syndrome - SAS) , to nie tylko uciążliwa dolegliwość. Spłycenie czas trwania niewydolności nadnerczy w trakcie leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci.
Objawy Centralny Wykaz Ubezpieczonych, Czyli Płacisz, Ale Cię W Nim Nie Ma...:
Przyczyny wiedzą jak postąpić, gdy po weryfikacji, mechanizm NFZ generuje im nazwiska ich pacjentów, którzy w wykazie nie figurują, mimo, iż okazują im dowód ubezpieczenia. Okazuje się, iż pracujący pacjent czas trwania niewydolności nadnerczy w trakcie leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci.

Czym jest Czas trwania niewydolności znaczenie w Słownik medycyny C .

  • Dodano:
  • Autor: