Filtr studzienny co to jest
Co to jest Filtr studzienny. Wyjaśnienie konstrukcja na ogół cylindryczna zabudowująca w studni.

Czy przydatne?

Co to jest Studzienny Filtr

Definicja FILTR STUDZIENNY: Filtr studzienny
Sztywna konstrukcja na ogół cylindryczna zabudowująca w studni warstwę wodonośną w celu filtrowania pompowanej wody, a więc zatrzymywania drobnych cząstek i przeciwdziałania ich dostaniu się do środka studni i/albo w celu powstania oparcia dla wytwarzającego się w strefie przyfiltrowej swego rodzaju filtru naturalnego, wskutek selektywnego wymywania cząstek drobnych i powstawania struktury o podwyższonej porowatości. F.s. złożona jest na ogół z rury podfiltrowej, nadfiltrowej i z roboczej części filtru zwanej filtrem właściwym. Kolumna filtrowa ma również za zadanie utrzymywanie stabilności ścian otworu. W zależności od konstrukcji części roboczej pośród filtrów wyróżniamy: → filtr siatkowy, → filtr szczelinowy, → filtr z obsypką i in.[TM, AK].

Słownik Funkcja Charakterystyczna Studni; W(U):
Znaczenie charakterystyczna studni; W(u) Całka eksponencjalna używana w rozwiązaniu Theisa na postęp depresji (w momencie i w przestrzeni) przy nieustalonym dopływie do studni pompowanej ze stałym wydatkiem, w filtr studzienny.
Słownik Filtr Z Obsypką:
Znaczenie → filtru właściwego, który pomiędzy zewnętrzną powierzchnią rury filtrowej a warstwą wodonośną ma → obsypkę z piasku albo żwiru (ryc. 26). Por. BN-90/8755-05 iPN-88/B-06715.[AK]Ryc. 26. Filtr z filtr studzienny.
Słownik Frakcjonowanie Izotopowe:
Znaczenie izotopowe Mechanizm rozdziału izotopów zachodzący w każdej reakcji termodynamicznej dzięki różnicom w szybkości reakcji różnych (pod względem izotopowym) rodzajów cząsteczek. Wynikiem f.i. jest filtr studzienny.
Słownik Filtracja Quasi-Ustalona:
Znaczenie ustalona Filtracja (ruch wody podziemnej) o bardzo małej zmienności w momencie takich parametrów ruchu, jak: wysokość hydrauliczna (stany), szybkość filtracji, natężenie strumienia i tym podobneW filtr studzienny.
Słownik Filtracja Liniowa; Filtracja Podlegająca Liniowemu Prawu Darcy'ego:
Znaczenie filtracja podlegająca liniowemu prawu Darcy'ego Filtracja podlegająca liniowemu prawu → Darcy'ego, przy której jedyną siłą pasywną są siły tarcia wewnętrznego, a utraty są proporcjonalne do → filtr studzienny.

Czym jest Filtr studzienny znaczenie w Słownik definicje F

  • Dodano:
  • Autor: