Filtr szkieletowy; szkielet co to jest
Co to jest Filtr szkieletowy; szkielet filtrowy. Wyjaśnienie filtrowy Filtr rurowy albo prętowy z.

Czy przydatne?

Co to jest Filtr szkieletowy; szkielet filtrowy

Definicja FILTR SZKIELETOWY; SZKIELET FILTROWY: Filtr szkieletowy; szkielet filtrowy
Filtr rurowy albo prętowy z sporymi otworami, pracujący samodzielnie w spękanych skałach litych albo luźnych gruboziarnistych, a zazwyczaj stanowiący szkielet, na który nakłada się siatkę pokładową i → siatkę filtracyjną albo uzupełnia → obsypką (ryc. 25).[AK]Ryc. 25. Filtr: a – otworowy (otwory okrągłe i szczeliny), ] b – prętowy (szczeliny pomiędzy prętami), zaznaczono pierścień wzmacniający.

Słownik Funkcja Wejścia; Stężenie Wejściowe:
Znaczenie stężenie wejściowe Zależność stężenia znacznika (środowiskowego albo sztucznego) wody podziemnej od czasu jej przepływu od miejsca infiltracji do punktu poboru próbki. Postać f.w. zależy od filtr szkieletowy; szkielet filtrowy.
Słownik Filtracja Quasi-Ustalona:
Znaczenie ustalona Filtracja (ruch wody podziemnej) o bardzo małej zmienności w momencie takich parametrów ruchu, jak: wysokość hydrauliczna (stany), szybkość filtracji, natężenie strumienia i tym podobneW filtr szkieletowy; szkielet filtrowy.
Słownik Filtracja Prelinearna:
Znaczenie prelinearna Filtracja w skałach bardzo słabo przepuszczalnych, przy której odchylenia od liniowego prawa Darcy'ego są spowodowane wpływem sił adhezji (wobec b. małych rozmiarów porów) jako drugiego filtr szkieletowy; szkielet filtrowy.
Słownik Filtracyjna Metasomatoza:
Znaczenie metasomatoza, Ultrafiltracja, mechanizmy membranowe, filtracja jonów, sukces filtracyjny, sukces sitowy, Korżyńskiego sukces 1. Zespół nie w pełni rozpoznanych mechanizmów elektrokinetycznych i filtr szkieletowy; szkielet filtrowy.
Słownik Filtracja Postlinearna:
Znaczenie postlinearna F.p. z sporymi prędkościami powyżej górnej granicy stosowalności prawa Darcy'ego: a) postlinearna laminarna, przy której w okolicy sił tarcia wewnętrznego daje się zauważyć wpływ sił filtr szkieletowy; szkielet filtrowy.

Czym jest Filtr szkieletowy; szkielet znaczenie w Słownik definicje F

  • Dodano:
  • Autor: