Filtr szkieletowy; szkielet co to jest
Co to jest Filtr szkieletowy; szkielet filtrowy. Wyjaśnienie filtrowy Filtr rurowy albo prętowy z.

Czy przydatne?

Co to jest Filtr szkieletowy; szkielet filtrowy

Definicja FILTR SZKIELETOWY; SZKIELET FILTROWY: Filtr szkieletowy; szkielet filtrowy
Filtr rurowy albo prętowy z sporymi otworami, pracujący samodzielnie w spękanych skałach litych albo luźnych gruboziarnistych, a zazwyczaj stanowiący szkielet, na który nakłada się siatkę pokładową i → siatkę filtracyjną albo uzupełnia → obsypką (ryc. 25).[AK]Ryc. 25. Filtr: a – otworowy (otwory okrągłe i szczeliny), ] b – prętowy (szczeliny pomiędzy prętami), zaznaczono pierścień wzmacniający.

Słownik Fouriera Równanie:
Znaczenie Równanie różniczkowe cząstkowe drugiego rzędu, paraboliczne, postaci: gdzie: H – wysokość hydrauliczna [L], S – pojemność wodna [1], T – przewodność [L-2T-1], t – czas [T] W hydrogeologii F.r filtr szkieletowy; szkielet filtrowy.
Słownik Formacja Wodonośna:
Znaczenie 1. Zespół pięter wodonośnych, najwyższa jednostka piętrowości hydrogeologicznej (hydrostratyfikacji). Termin nawiązuje do formacji podstawowej jednostki podziału litostratygraficznego. W Polsce można filtr szkieletowy; szkielet filtrowy.
Słownik Formuła Chemicznego Składu Wody:
Znaczenie składu wody Umowna forma skróconego zapisu składu chemicznego wody. W zapisie najczęściej są uwzględniane → jony kluczowe, rzadziej gazy, substancje specyficzne i mikroskładniki. Przy zapisach są filtr szkieletowy; szkielet filtrowy.
Słownik Filtr Właściwy; Część Robocza Filtru:
Znaczenie część robocza filtru Część filtru, przez którą dzieje się filtrowanie i dopływ wody z warstwy/poziomu wodonośnego do studni. Konstrukcja części roboczej, poprawność technologiczna jej wykonania i filtr szkieletowy; szkielet filtrowy.
Słownik Funkcja Wejścia; Stężenie Wejściowe:
Znaczenie stężenie wejściowe Zależność stężenia znacznika (środowiskowego albo sztucznego) wody podziemnej od czasu jej przepływu od miejsca infiltracji do punktu poboru próbki. Postać f.w. zależy od filtr szkieletowy; szkielet filtrowy.

Czym jest Filtr szkieletowy; szkielet znaczenie w Słownik definicje F

  • Dodano:
  • Autor: