Filtr szkieletowy; szkielet co to jest
Co to jest Filtr szkieletowy; szkielet filtrowy. Wyjaśnienie filtrowy Filtr rurowy albo prętowy z.

Czy przydatne?

Co to jest Filtr szkieletowy; szkielet filtrowy

Definicja FILTR SZKIELETOWY; SZKIELET FILTROWY: Filtr szkieletowy; szkielet filtrowy
Filtr rurowy albo prętowy z sporymi otworami, pracujący samodzielnie w spękanych skałach litych albo luźnych gruboziarnistych, a zazwyczaj stanowiący szkielet, na który nakłada się siatkę pokładową i → siatkę filtracyjną albo uzupełnia → obsypką (ryc. 25).[AK]Ryc. 25. Filtr: a – otworowy (otwory okrągłe i szczeliny), ] b – prętowy (szczeliny pomiędzy prętami), zaznaczono pierścień wzmacniający.

Słownik Filtr Siatkowy:
Znaczenie Filtr siatkowy Typ → filtru właściwego zbudowanego z rury perforowanej z nawiniętą siatką podkładową i siatką filtracyjną. Por. BN-90/8755-05.[AK filtr szkieletowy; szkielet filtrowy.
Słownik Facja Hydrogeochemiczna:
Znaczenie hydrogeochemiczna Określony typ warunków hydrogeochemicznych różniący się szeregiem zdefiniowanych cech hydrochemicznych od warunków panujących w otoczeniu albo w innych częściach zbiornika wód filtr szkieletowy; szkielet filtrowy.
Słownik Funkcja Dobroci Modelu Hydrogeologicznego:
Znaczenie modelu hydrogeologicznego Funkcja określająca stopień dopasowania modelu hydrogeologicznego do rzeczywistości poprzez porównanie na przykład odtworzonej na modelu mapy hydroizohips z mapą powstałą z filtr szkieletowy; szkielet filtrowy.
Słownik Fizyczno-Chemiczne Oczyszczanie; (Wody, Ścieków):
Znaczenie Fizyczno-chemiczne oczyszczanie; (wody, ścieków) Fizyczno-chemiczne mechanizmy służące przy poprawie jakości wody (ścieków) dla uzyskania wymaganej jakości. → Uzdatnianie wody.[AM filtr szkieletowy; szkielet filtrowy.
Słownik Faza (Stopień) Pompowania Badawczego:
Znaczenie pompowania badawczego Stadium w cyklu pompowania badawczego; moment, gdzie doprowadzono do określenia (stabilizacji) wydatku i depresji albo jednego z nich i utrzymania tego stanu w określonym czasie filtr szkieletowy; szkielet filtrowy.

Czym jest Filtr szkieletowy; szkielet znaczenie w Słownik definicje F

  • Dodano:
  • Autor: