Filtr szkieletowy; szkielet co to jest
Co to jest Filtr szkieletowy; szkielet filtrowy. Wyjaśnienie filtrowy Filtr rurowy albo prętowy z.

Czy przydatne?

Co to jest Filtr szkieletowy; szkielet filtrowy

Definicja FILTR SZKIELETOWY; SZKIELET FILTROWY: Filtr szkieletowy; szkielet filtrowy
Filtr rurowy albo prętowy z sporymi otworami, pracujący samodzielnie w spękanych skałach litych albo luźnych gruboziarnistych, a zazwyczaj stanowiący szkielet, na który nakłada się siatkę pokładową i → siatkę filtracyjną albo uzupełnia → obsypką (ryc. 25).[AK]Ryc. 25. Filtr: a – otworowy (otwory okrągłe i szczeliny), ] b – prętowy (szczeliny pomiędzy prętami), zaznaczono pierścień wzmacniający.

Słownik Filtracja Postlinearna:
Znaczenie postlinearna F.p. z sporymi prędkościami powyżej górnej granicy stosowalności prawa Darcy'ego: a) postlinearna laminarna, przy której w okolicy sił tarcia wewnętrznego daje się zauważyć wpływ sił filtr szkieletowy; szkielet filtrowy.
Słownik Funkcja Dobroci Modelu Hydrogeologicznego:
Znaczenie modelu hydrogeologicznego Funkcja określająca stopień dopasowania modelu hydrogeologicznego do rzeczywistości poprzez porównanie na przykład odtworzonej na modelu mapy hydroizohips z mapą powstałą z filtr szkieletowy; szkielet filtrowy.
Słownik Fizyczno-Chemiczne Oczyszczanie; (Wody, Ścieków):
Znaczenie Fizyczno-chemiczne oczyszczanie; (wody, ścieków) Fizyczno-chemiczne mechanizmy służące przy poprawie jakości wody (ścieków) dla uzyskania wymaganej jakości. → Uzdatnianie wody.[AM filtr szkieletowy; szkielet filtrowy.
Słownik Filtr Szczelinowy:
Znaczenie Typ → filtru właściwego zbudowanego z rury ze szczelinami wykonanymi poprzez frezowanie, wypchnięcie materiału czy także inny sposób uformowania szczelin. → Filtr szkieletowy. Por. BN-90/8755-05.[AK filtr szkieletowy; szkielet filtrowy.
Słownik Filtracja; Ruch Wody Podziemnej:
Znaczenie wody podziemnej Ruch cieczy i gazów w ośrodkach (skałach) porowatych i szczelinowatych. Kluczową (praktycznie jedyną) siłą pasywną są przy filtracji siły tarcia wewnętrznego. Wobec dużej powierzchni filtr szkieletowy; szkielet filtrowy.

Czym jest Filtr szkieletowy; szkielet znaczenie w Słownik definicje F

  • Dodano:
  • Autor: