Filtr właściwy; część co to jest
Co to jest Filtr właściwy; część robocza filtru. Wyjaśnienie filtru Część filtru, przez którą.

Czy przydatne?

Co to jest Filtr właściwy; część robocza filtru

Definicja FILTR WŁAŚCIWY; CZĘŚĆ ROBOCZA FILTRU: Filtr właściwy; część robocza filtru
Część filtru, przez którą dzieje się filtrowanie i dopływ wody z warstwy/poziomu wodonośnego do studni. Konstrukcja części roboczej, poprawność technologiczna jej wykonania i zabudowy w warstwie i poprawne przeprowadzenie pompowań oczyszczających i testowych (badawczych) mają ważny wpływ na koszt i czas pracy studni. → Filtr studzienny, → Kolumna filtrowa studni.[TM].

Słownik Frakcjonowanie Izotopowe:
Znaczenie izotopowe Mechanizm rozdziału izotopów zachodzący w każdej reakcji termodynamicznej dzięki różnicom w szybkości reakcji różnych (pod względem izotopowym) rodzajów cząsteczek. Wynikiem f.i. jest filtr właściwy; część robocza filtru.
Słownik Fouriera Równanie:
Znaczenie Równanie różniczkowe cząstkowe drugiego rzędu, paraboliczne, postaci: gdzie: H – wysokość hydrauliczna [L], S – pojemność wodna [1], T – przewodność [L-2T-1], t – czas [T] W hydrogeologii F.r filtr właściwy; część robocza filtru.
Słownik Funkcja Dobroci Modelu Hydrogeologicznego:
Znaczenie modelu hydrogeologicznego Funkcja określająca stopień dopasowania modelu hydrogeologicznego do rzeczywistości poprzez porównanie na przykład odtworzonej na modelu mapy hydroizohips z mapą powstałą z filtr właściwy; część robocza filtru.
Słownik Funkcja Charakterystyczna Studni; W(U):
Znaczenie charakterystyczna studni; W(u) Całka eksponencjalna używana w rozwiązaniu Theisa na postęp depresji (w momencie i w przestrzeni) przy nieustalonym dopływie do studni pompowanej ze stałym wydatkiem, w filtr właściwy; część robocza filtru.
Słownik Filtr Z Obsypką:
Znaczenie → filtru właściwego, który pomiędzy zewnętrzną powierzchnią rury filtrowej a warstwą wodonośną ma → obsypkę z piasku albo żwiru (ryc. 26). Por. BN-90/8755-05 iPN-88/B-06715.[AK]Ryc. 26. Filtr z filtr właściwy; część robocza filtru.

Czym jest Filtr właściwy; część robocza znaczenie w Słownik definicje F

  • Dodano:
  • Autor: