Filtr właściwy; część co to jest
Co to jest Filtr właściwy; część robocza filtru. Wyjaśnienie filtru Część filtru, przez którą.

Czy przydatne?

Co to jest Filtr właściwy; część robocza filtru

Definicja FILTR WŁAŚCIWY; CZĘŚĆ ROBOCZA FILTRU: Filtr właściwy; część robocza filtru
Część filtru, przez którą dzieje się filtrowanie i dopływ wody z warstwy/poziomu wodonośnego do studni. Konstrukcja części roboczej, poprawność technologiczna jej wykonania i zabudowy w warstwie i poprawne przeprowadzenie pompowań oczyszczających i testowych (badawczych) mają ważny wpływ na koszt i czas pracy studni. → Filtr studzienny, → Kolumna filtrowa studni.[TM].

Słownik Filtr Szczelinowy:
Znaczenie Typ → filtru właściwego zbudowanego z rury ze szczelinami wykonanymi poprzez frezowanie, wypchnięcie materiału czy także inny sposób uformowania szczelin. → Filtr szkieletowy. Por. BN-90/8755-05.[AK filtr właściwy; część robocza filtru.
Słownik Filtracja Postlinearna:
Znaczenie postlinearna F.p. z sporymi prędkościami powyżej górnej granicy stosowalności prawa Darcy'ego: a) postlinearna laminarna, przy której w okolicy sił tarcia wewnętrznego daje się zauważyć wpływ sił filtr właściwy; część robocza filtru.
Słownik Formacja Wodonośna:
Znaczenie 1. Zespół pięter wodonośnych, najwyższa jednostka piętrowości hydrogeologicznej (hydrostratyfikacji). Termin nawiązuje do formacji podstawowej jednostki podziału litostratygraficznego. W Polsce można filtr właściwy; część robocza filtru.
Słownik Filtracja Quasi-Ustalona:
Znaczenie ustalona Filtracja (ruch wody podziemnej) o bardzo małej zmienności w momencie takich parametrów ruchu, jak: wysokość hydrauliczna (stany), szybkość filtracji, natężenie strumienia i tym podobneW filtr właściwy; część robocza filtru.
Słownik Frakcjonowanie Izotopowe:
Znaczenie izotopowe Mechanizm rozdziału izotopów zachodzący w każdej reakcji termodynamicznej dzięki różnicom w szybkości reakcji różnych (pod względem izotopowym) rodzajów cząsteczek. Wynikiem f.i. jest filtr właściwy; część robocza filtru.

Czym jest Filtr właściwy; część robocza znaczenie w Słownik definicje F

  • Dodano:
  • Autor: