Filtr właściwy; część co to jest
Co to jest Filtr właściwy; część robocza filtru. Wyjaśnienie filtru Część filtru, przez którą.

Czy przydatne?

Co to jest Filtr właściwy; część robocza filtru

Filtr właściwy; część robocza filtru
Część filtru, przez którą dzieje się filtrowanie i dopływ wody z warstwy/poziomu wodonośnego do studni. Konstrukcja części roboczej, poprawność technologiczna jej wykonania i zabudowy w warstwie i poprawne przeprowadzenie pompowań oczyszczających i testowych (badawczych) mają ważny wpływ na koszt i czas pracy studni. → Filtr studzienny, → Kolumna filtrowa studni.[TM].

Czym jest Filtr właściwy; część robocza znaczenie w Słownik definicje F