Fizyczno-chemiczne co to jest
Co to jest FIZYCZNO-CHEMICZNE OCZYSZCZANIE; (WODY, ŚCIEKÓW). Wyjaśnienie oczyszczanie; (wody.

Czy przydatne?

Co to jest Fizyczno-chemiczne oczyszczanie; (wody, ścieków)

Definicja FIZYCZNO-CHEMICZNE OCZYSZCZANIE; (WODY, ŚCIEKÓW): Fizyczno-chemiczne oczyszczanie; (wody, ścieków)
Fizyczno-chemiczne mechanizmy służące przy poprawie jakości wody (ścieków) dla uzyskania wymaganej jakości. → Uzdatnianie wody.[AM].

Słownik Fenole; Hydroksybenzeny:
Znaczenie hydroksybenzeny Wodorotlenowe pochodne benzenu, wyraźnie toksyczne. Zanieczyszczenie wód podziemnych f. na ogół jest powiązane z zakładami przeróbki węgla (odpady z koksowni, gazowni), zakładami fizyczno-chemiczne oczyszczanie; (wody, ścieków) co znaczy.
Słownik Frakcjonowanie Izotopowe:
Znaczenie izotopowe Mechanizm rozdziału izotopów zachodzący w każdej reakcji termodynamicznej dzięki różnicom w szybkości reakcji różnych (pod względem izotopowym) rodzajów cząsteczek. Wynikiem f.i. jest fizyczno-chemiczne oczyszczanie; (wody, ścieków) krzyżówka.
Słownik Filtracja Pseudoustalona:
Znaczenie pseudoustalona Filtracja nieustalona, gdzie parametry ruchu (→ wysokość hydrauliczna, → szybkość filtracji i tym podobne) zmieniają się w momencie w całym obszarze równomiernie, tak iż na każdy fizyczno-chemiczne oczyszczanie; (wody, ścieków) co to jest.
Słownik Filtracja Prelinearna:
Znaczenie prelinearna Filtracja w skałach bardzo słabo przepuszczalnych, przy której odchylenia od liniowego prawa Darcy'ego są spowodowane wpływem sił adhezji (wobec b. małych rozmiarów porów) jako drugiego fizyczno-chemiczne oczyszczanie; (wody, ścieków) słownik.
Słownik Filtr Z Obsypką:
Znaczenie → filtru właściwego, który pomiędzy zewnętrzną powierzchnią rury filtrowej a warstwą wodonośną ma → obsypkę z piasku albo żwiru (ryc. 26). Por. BN-90/8755-05 iPN-88/B-06715.[AK]Ryc. 26. Filtr z fizyczno-chemiczne oczyszczanie; (wody, ścieków) czym jest.

Czym jest Fizyczno-chemiczne znaczenie w Słownik definicje F

  • Dodano:
  • Autor: