Fizyczno-chemiczne co to jest
Co to jest Fizyczno-chemiczne oczyszczanie; (wody, ścieków). Wyjaśnienie oczyszczanie; (wody.

Czy przydatne?

Co to jest Fizyczno-chemiczne oczyszczanie; (wody, ścieków)

Definicja FIZYCZNO-CHEMICZNE OCZYSZCZANIE; (WODY, ŚCIEKÓW): Fizyczno-chemiczne oczyszczanie; (wody, ścieków)
Fizyczno-chemiczne mechanizmy służące przy poprawie jakości wody (ścieków) dla uzyskania wymaganej jakości. → Uzdatnianie wody.[AM].

Słownik Frakcjonowanie Izotopowe:
Znaczenie izotopowe Mechanizm rozdziału izotopów zachodzący w każdej reakcji termodynamicznej dzięki różnicom w szybkości reakcji różnych (pod względem izotopowym) rodzajów cząsteczek. Wynikiem f.i. jest fizyczno-chemiczne oczyszczanie; (wody, ścieków).
Słownik Fouriera Równanie:
Znaczenie Równanie różniczkowe cząstkowe drugiego rzędu, paraboliczne, postaci: gdzie: H – wysokość hydrauliczna [L], S – pojemność wodna [1], T – przewodność [L-2T-1], t – czas [T] W hydrogeologii F.r fizyczno-chemiczne oczyszczanie; (wody, ścieków).
Słownik Filtracja Pseudoustalona:
Znaczenie pseudoustalona Filtracja nieustalona, gdzie parametry ruchu (→ wysokość hydrauliczna, → szybkość filtracji i tym podobne) zmieniają się w momencie w całym obszarze równomiernie, tak iż na każdy fizyczno-chemiczne oczyszczanie; (wody, ścieków).
Słownik Filtracja Jonów:
Znaczenie Ultrafiltracja, mechanizmy membranowe, sukces filtracyjny, sukces sitowy, Korżyńskiego sukces, filtracyjna metasomatoza 1. Zespół nie w pełni rozpoznanych mechanizmów elektrokinetycznych i fizyczno-chemiczne oczyszczanie; (wody, ścieków).
Słownik Filtracja Postlinearna:
Znaczenie postlinearna F.p. z sporymi prędkościami powyżej górnej granicy stosowalności prawa Darcy'ego: a) postlinearna laminarna, przy której w okolicy sił tarcia wewnętrznego daje się zauważyć wpływ sił fizyczno-chemiczne oczyszczanie; (wody, ścieków).

Czym jest Fizyczno-chemiczne znaczenie w Słownik definicje F

  • Dodano:
  • Autor: