Płuczka wiertnicza co to jest
Co to jest Płuczka wiertnicza. Wyjaśnienie zawiesina) służący przy wierceniach obrotowych. łuży do.

Czy przydatne?

Co to jest Wiertnicza Płuczka

Definicja PŁUCZKA WIERTNICZA: Płuczka wiertnicza
Płyn (zawiesina) służący przy wierceniach obrotowych. łuży do wynoszenia na powierzchnię zwierconej skały (tak zwany zwiercin), chłodzenia i smarowania narzędzia wiertniczego, tworzenia przeciwciśnienia hydrostatycznego.[TB i DM].

Słownik Parametr Badany (Jakości Wody):
Znaczenie Wyznacznik badany (jakości wody) Parametr jakości wody objęty badaniem albo programem badań. → Parametry jakości wody.[AM płuczka wiertnicza.
Słownik Przestrzenne Przemieszczanie Się Substancji (W Środowisku):
Znaczenie Przestrzenne przemieszczanie się substancji (w środowisku) Mechanizm migracji substancji w środowisku obejmujący przenikanie do różnych jego części:wód, powietrza, gleb, organizmów żywych.[AM płuczka wiertnicza.
Słownik Parametry Dyspersji Hydrodynamicznej:
Znaczenie hydrodynamicznej Parametry określające rozproszenie substancji zanieczyszczającej wskutek → dyspersji hydrodynamicznej. Fundamentalnym wyznacznikiem jest → współczynnik dyspersji DL2 T–1] i → stała płuczka wiertnicza.
Słownik Poprawność (Pomiaru):
Znaczenie P. znaczy stopień zgodności pomiędzy wartością średnią uzyskaną z dużej liczby wyników pomiarów a przyjętą wartością odniesienia, na przykład wartością prawdziwą albo wartością prawidłową (→ błąd płuczka wiertnicza.
Słownik Parametry Sorpcji I Desorpcji:
Znaczenie desorpcji P.s.id. określają interakcję zanieczyszczeń pomiędzy wodą a fazą stałą (skała). Dla stanu równowagi fundamentalne parametry to stałe podziału Kd, KF, KL [L3M–1], obliczane na podstawie → płuczka wiertnicza.

Czym jest Płuczka wiertnicza znaczenie w Słownik definicje P

  • Dodano:
  • Autor: