Przesiąkanie;przeciekanie co to jest
Co to jest Przesiąkanie;przeciekanie. Wyjaśnienie Przepływ, → ruch wody podziemnej pionowy. W.

Czy przydatne?

Co to jest Przeciekanie Przesiąkanie

Definicja PRZESIĄKANIE;PRZECIEKANIE: Przesiąkanie;przeciekanie
Przepływ, → ruch wody podziemnej pionowy. W szerokim znaczeniu obejmuje przesączanie w strefie aeracji i przesiąkanie właściwe w strefie saturacji (przesiąkanie, przeciekanie w węższym znaczeniu). P. międzypoziomowe jest spowodowane różnicą ciśnień, następuje od części zbiornika o mniejszej przepuszczalności (odpływ z przesiąkania – out) do części o większej przepuszczalności. Zazwyczaj to jest pionowy przepływ poprzez utwory słabo przepuszczalne (dopływ z przesiąkania – into). O kierunku decyduje różnica ciśnień P. wewnętrzne to przepływ wody z porów do szczelin, kawern krasowych albo z drobnych szczelin (mikroszczelin) do szerszych szczelin, kawern. Zachodzi w utworach o niejednorodnej → przestrzeni hydrogeologicznej (porowo-szczelinowej, szczelinowej o zróżnicowanej szerokości szczelin, szczelinowo-krasowej). →Współczynnik filtracji pionowej.[AK].

Słownik Promieniotwórczy Szereg; Promieniotwórcza Rodzina:
Znaczenie szereg; promieniotwórcza rodzina P.s. istnieje wówczas, gdy każdy jego człon tworzy się poprzez → promieniotwórczą przemianę swego poprzednika, a sam natomiast przemienia się w inny → radionuklid przesiąkanie;przeciekanie.
Słownik Posterunek Wód Podziemnych (Gruntowych):
Znaczenie podziemnych (gruntowych) Pkt. pomiarowy w sieci IMiGW (najczęściej studnia gospodarcza), gdzie mierzy się stany wód i temperatury, każdego dnia albo częściej co tydzień (poniedziałek rano przed przesiąkanie;przeciekanie.
Słownik Profil Hydrogeochemiczny:
Znaczenie hydrogeochemiczny Opisowe albo graficzne ujęcie zmienności chemizmu wód podziemnych z głębokością. Regularnie przedstawia się p.h. w formie krzywej albo zespołu krzywych mineralizacji, stężenia przesiąkanie;przeciekanie.
Słownik Przestrzenne Ognisko (Zanieczyszczenia Wód); Przestrzenne Źródło (Z. W.), Niepunktowe Ogniska (Z. W.):
Znaczenie ognisko (zanieczyszczenia wód); przestrzenne źródło (z. w.), niepunktowe ogniska (z. w.) Ognisko wprowadzające do wód podziemnych (albo gleb, wód powierzchniowych) zanieczyszczenia o charakterze przesiąkanie;przeciekanie.
Słownik Perforacja Filtru:
Znaczenie Perforacja filtru Relacja powierzchni otworów do całkowitej powierzchni płaszcza filtru. Wyraża się w procentach albo liczbą dziesiętną jako współczynnik p.f.[AK przesiąkanie;przeciekanie.

Czym jest Przesiąkanie;przeciekanie znaczenie w Słownik definicje P

  • Dodano:
  • Autor: