Radionuklid; pierwiastek co to jest
Co to jest Radionuklid; pierwiastek promieniotwórczy. Wyjaśnienie promieniotwórczy Pierwiastek.

Czy przydatne?

Co to jest Promieniotwórczy Pierwiastek Radionuklid

Radionuklid; pierwiastek promieniotwórczy
Pierwiastek, którego jądra atomowe ulegają samorzutnym przemianom w jądra atomowe innego pierwiastka, czemu towarzyszy emisja jąder atomowych helu o liczbie masowej 4 (przemiana α), elektronów (przemiana β–) i prawie zawsze fotonów promieniowania elektromagnetycznego (γ). R. dostający się do wód podziemnych w sposób naturalny wspólnie z infiltrującymi opadami może dostarczyć informacji na temat czasu, gdzie następowała infiltracja (→ wiek wody podziemnej). Do r. należą: → tryt, → radiowęgiel, chlor-36, a również krypton-81, krzem-32, argon-39 i in. R. mogą również służyć jako sztuczne → znaczniki pozwalające śledzić ruch wody podziemnej. Szczególne znaczenie ma tu tryt. Wprowadzenie do serii wodonośnej wody wzboga­conej w cząsteczki HTO pozwala na ustalenie kierunków przepływu i prędkości wody podziemnej.[JD].

Czym jest Radionuklid; pierwiastek znaczenie w Słownik definicje R