Radionuklid; pierwiastek co to jest
Co to jest Radionuklid; pierwiastek promieniotwórczy. Wyjaśnienie promieniotwórczy Pierwiastek.

Czy przydatne?

Co to jest Promieniotwórczy Pierwiastek Radionuklid

Definicja RADIONUKLID; PIERWIASTEK PROMIENIOTWÓRCZY: Radionuklid; pierwiastek promieniotwórczy
Pierwiastek, którego jądra atomowe ulegają samorzutnym przemianom w jądra atomowe innego pierwiastka, czemu towarzyszy emisja jąder atomowych helu o liczbie masowej 4 (przemiana α), elektronów (przemiana β–) i prawie zawsze fotonów promieniowania elektromagnetycznego (γ). R. dostający się do wód podziemnych w sposób naturalny wspólnie z infiltrującymi opadami może dostarczyć informacji na temat czasu, gdzie następowała infiltracja (→ wiek wody podziemnej). Do r. należą: → tryt, → radiowęgiel, chlor-36, a również krypton-81, krzem-32, argon-39 i in. R. mogą również służyć jako sztuczne → znaczniki pozwalające śledzić ruch wody podziemnej. Szczególne znaczenie ma tu tryt. Wprowadzenie do serii wodonośnej wody wzboga­conej w cząsteczki HTO pozwala na ustalenie kierunków przepływu i prędkości wody podziemnej.[JD].

Słownik Ruch; Płynięcie:
Znaczenie Zmiana w momencie położenia ciała względem innego ciała traktowanego jako układ odniesienia, a również rozchodzenie się zaburzeń pól fizycznych. Ruch charakteryzują różne wielkości fizyczne, takie radionuklid; pierwiastek promieniotwórczy.
Słownik Ruch Wody Podziemnej; Płynięcie Wody Podziemnej:
Znaczenie podziemnej; płynięcie wody podziemnej R.w.p. może mieć zróżnicowany charakter, uzależniony od → przestrzeni hydrogeologicznej, gdzie ma miejsce, i od warunków fizycznych: prędkości, kierunku radionuklid; pierwiastek promieniotwórczy.
Słownik Równowaga Hydrogeochemiczna:
Znaczenie hydrogeochemiczna Ogólne definicja dotyczące stanu równowagi zachodzącej w wodach podziemnych, obejmujące przemiany fazowe i reakcje chemiczne. R.h. jest rozpatrywana najczęściej jako jednostkowe radionuklid; pierwiastek promieniotwórczy.
Słownik Roztwór Koloidalny:
Znaczenie Roztwór koloidalny Układ koloidalny z ciekłym ośrodkiem dyspersyjnym. W wodach podziemnych wszystkie koloidy mają charakter → hydrozoli, zwanych regularnie w skrócie zolami. → Koloidy, →Żele.[AM radionuklid; pierwiastek promieniotwórczy.
Słownik Równanie Różnicowe Filtracji:
Znaczenie filtracji Przybliżenie różnicowe → równania różniczkowego filtracji wód podziemnych, gdzie pochodne cząstkowe drugiego rzędu są zastąpione ilorazami różnicowymi drugiego rzędu określonymi w radionuklid; pierwiastek promieniotwórczy.

Czym jest Radionuklid; pierwiastek znaczenie w Słownik definicje R

  • Dodano:
  • Autor: