Radionuklid; pierwiastek co to jest
Co to jest Radionuklid; pierwiastek promieniotwórczy. Wyjaśnienie promieniotwórczy Pierwiastek.

Czy przydatne?

Co to jest Promieniotwórczy Pierwiastek Radionuklid

Definicja RADIONUKLID; PIERWIASTEK PROMIENIOTWÓRCZY: Radionuklid; pierwiastek promieniotwórczy
Pierwiastek, którego jądra atomowe ulegają samorzutnym przemianom w jądra atomowe innego pierwiastka, czemu towarzyszy emisja jąder atomowych helu o liczbie masowej 4 (przemiana α), elektronów (przemiana β–) i prawie zawsze fotonów promieniowania elektromagnetycznego (γ). R. dostający się do wód podziemnych w sposób naturalny wspólnie z infiltrującymi opadami może dostarczyć informacji na temat czasu, gdzie następowała infiltracja (→ wiek wody podziemnej). Do r. należą: → tryt, → radiowęgiel, chlor-36, a również krypton-81, krzem-32, argon-39 i in. R. mogą również służyć jako sztuczne → znaczniki pozwalające śledzić ruch wody podziemnej. Szczególne znaczenie ma tu tryt. Wprowadzenie do serii wodonośnej wody wzboga­conej w cząsteczki HTO pozwala na ustalenie kierunków przepływu i prędkości wody podziemnej.[JD].

Słownik Rów Odwadniający:
Znaczenie Rów wykonany zazwyczaj prostopadle do strumienia wód podziemnych w celu przechwycenia wody ze spływu powierzchniowego i →odpływu podziemnego i odprowadzenia jej poza teren odwadniany. Służący jako radionuklid; pierwiastek promieniotwórczy.
Słownik Równanie Przewodnictwa Cieplnego:
Znaczenie przewodnictwa cieplnego Równanie różniczkowe cząstkowe drugiego rzędu, paraboliczne, w formie: gdzie: H – wysokość hydrauliczna [L], Q – zasilanie [LT–1], S – współczynnik pojemności wodnej [1 radionuklid; pierwiastek promieniotwórczy.
Słownik Rzeka Podziemna:
Znaczenie Rzeka podziemna Wody podziemne płynące w ogromnych →kanałach krasowych.[AR radionuklid; pierwiastek promieniotwórczy.
Słownik Radiowęgiel:
Znaczenie Promieniotwórczy izotop węgla o liczbie masowej 14. Powstaje w górnych warstwach atmosfery wskutek oddziaływania neutronów wtórnego promieniowania kosmicznego na azot wg reakcji: 14N + n = 14C + 1H R radionuklid; pierwiastek promieniotwórczy.
Słownik Ruch Wody Podziemnej; Płynięcie Wody Podziemnej:
Znaczenie podziemnej; płynięcie wody podziemnej R.w.p. może mieć zróżnicowany charakter, uzależniony od → przestrzeni hydrogeologicznej, gdzie ma miejsce, i od warunków fizycznych: prędkości, kierunku radionuklid; pierwiastek promieniotwórczy.

Czym jest Radionuklid; pierwiastek znaczenie w Słownik definicje R

  • Dodano:
  • Autor: