roztwór przesycony ruch co to jest
Roztwór Przesycony, Ruch Niestacjonarny, Ruch; Płynięcie, Ruch Ustalony; Ruch Trwały, Rzeka.

Badania i analizy na R

 • Co znaczy Regionalizacja hydrogeologiczna Słownik Regionalizacja hydrogeologiczna Pozioma → strefowość hydrogeologiczna. Opisowe i kartograficzne, obszarowe wydzielenie → jednostek
 • Co znaczy Rozkład czasów przebywania RTD Słownik Rozkład czasów przebywania RTD 1. Histogram rozkładu → czasów przebywania wody w systemie w blokach obliczeniowych wielowarstwowego
 • Co znaczy Rząp; rząpie Słownik Rząp; rząpie Dolna część szybu, gdzie zbiera się ściekająca woda.[MR
 • Co znaczy Roztwór koloidalny Słownik Roztwór koloidalny Układ koloidalny z ciekłym ośrodkiem dyspersyjnym. W wodach podziemnych wszystkie koloidy mają charakter → hydrozoli
 • Co znaczy Radiowęgiel Słownik Radiowęgiel Promieniotwórczy izotop węgla o liczbie masowej 14. Powstaje w górnych warstwach atmosfery wskutek oddziaływania neutronów
 • Co znaczy Roztwór rozcieńczony Słownik Roztwór rozcieńczony Wody podziemne tworzą r.r., gdy występują w nich niskie stężenia rozpuszczonych minerałów w relacji do stanu nasycenia
 • Co znaczy Ruch nieustalony; ruch nietrwały Słownik Ruch nieustalony; ruch nietrwały Ruch, gdzie choćby jedna z wielkości go charakteryzujących (szybkość, wysokość hydrauliczna, ciśnienie
 • Co znaczy Redukcja siarczanów Słownik Zredukowanie siarczanów Mechanizmy hydrogeochemiczne, zazwyczaj biochemiczne, zachodzące powszechnie w wodach podziemnych przy przejściu ze
 • Co znaczy Ruch niejednorodny; ruch nierównomierny Słownik Ruch niejednorodny; ruch nierównomierny Ruch, gdzie szybkość i kierunki przepływu zmieniają się w przestrzeni, są funkcją położenia.[TM
 • Co znaczy Rozpuszczony węgiel nieorganiczny DIC Słownik Rozpuszczony węgiel nieorganiczny DIC Pierwotnym źródłem r.w.n. w wodach podziemnych jest atmosferyczny CO2 rozpuszczony w infiltrujących
 • Co znaczy Równowaga izotopowa Słownik Równowaga izotopowa Dwa izotopy tego samego pierwiastka występujące w dwóch reagujących ze sobą substancjach albo wymieniane pomiędzy
 • Co znaczy Ruch wody podziemnej; płynięcie wody podziemnej Słownik Ruch wody podziemnej; płynięcie wody podziemnej R.w.p. może mieć zróżnicowany charakter, uzależniony od → przestrzeni hydrogeologicznej
 • Co znaczy rok hydrologiczny Słownik rok hydrologiczny Moment roczny liczony od 1 listopada do 31 października z racji na przebieg zjawisk cyklu odpływowego. R.h. jest dzielony
 • Co znaczy Równanie różniczkowe filtracji Słownik Równanie różniczkowe filtracji Równanie różniczkowe cząstkowe drugiego rzędu, paraboliczne, typu równania przewodnictwa cieplnego. Równanie
 • Co znaczy Radionuklid; pierwiastek promieniotwórczy Słownik Radionuklid; pierwiastek promieniotwórczy Pierwiastek, którego jądra atomowe ulegają samorzutnym przemianom w jądra atomowe innego
 • Co znaczy Rzeka drenująca Słownik Rzeka drenująca Rzeka zasilana poprzez → wody podziemne. Ma to miejsce wówczas, gdy wody powierzchniowe rzeki znajdują się w związku
 • Co znaczy Regionalny lej depresji Słownik Regionalny lej depresji Obniżenie zwierciadła wód podziemnych znajdujących się pod wpływem intensywnej eksploatacji ujęć na większym
 • Co znaczy Region krasowy Słownik Obszar krasowy Region występowania skał węglanowych albo gipsów i anhydrytów, wykazujący zjawiska krasowe, gdzie przepływ i drenaż wód
 • Co znaczy Rozpuszczanie; roztwarzanie Słownik Rozpuszczanie; roztwarzanie Mechanizm przechodzenia minerałów, gazów, cieczy do roztworu wodnego tworzenie z wodą podziemną mieszaniny
 • Co znaczy Reynoldsa liczba Re Słownik Reynoldsa liczba Re Bezwymiarowa liczba podobieństwa hydrodynamicznego, określająca relacja sił bezwładności do sił lepkości w ruchu: gdzie
 • Co znaczy Rozpuszczalność Słownik Rozpuszczalność Umiejętność minerałów, gazów, cieczy do rozpuszczania się w wodach podziemnych, do tworzenia → roztworów wodnych. R
 • Co znaczy Równanie ruchu Słownik Równanie ruchu R.r. ośrodka ciągłego (między innymi cieczy, wód podziemnych) uwzględniając równania ciągłości (zachowania masy), równania
 • Co znaczy Równanie różnicowe filtracji Słownik Równanie różnicowe filtracji Przybliżenie różnicowe → równania różniczkowego filtracji wód podziemnych, gdzie pochodne cząstkowe drugiego
 • Co znaczy Roztwór nienasycony Słownik Roztwór nienasycony Wody podziemne tworzą r.n. przy niskiej mineralizacji (→ mineralizacja wód, → woda niskozmineralizowana), a więc są
 • Co znaczy Retencja (wody) Słownik Retencja (wody) Tymczasowe zatrzymanie albo ograniczenie prędkości, a więc spowolnienie → obiegu wody. Zdarzenie naturalne albo sztuczne
 • Co znaczy Rzeka podziemna Słownik Rzeka podziemna Wody podziemne płynące w ogromnych →kanałach krasowych.[AR
 • Co znaczy Równanie ogólne filtracji; Boussinesqa równanie Słownik Równanie ogólne filtracji; Boussinesqa równanie Ogólne różniczkowe równanie filtracji, zwane równaniem Boussinesqa albo równaniem ewolucji
 • Co znaczy Ruch jednorodny; ruch równomierny Słownik Ruch jednorodny; ruch równomierny Ruch, gdzie szybkość i kierunki przepływu są jednakowe we wszystkich punktach pola ruchu. Z natury swej
 • Co znaczy Równanie bilansowe; Pencka-Oppokowa równanie Słownik Równanie bilansowe; Pencka-Oppokowa równanie Równanie → bilansu wodnego zlewni albo jej części w formie ogólnej: P = H + S + ΔR P – opad
 • Co znaczy Radon Rn Słownik Radon Rn Pierwiastek promieniotwórczy o cechach gazu szlachetnego. Poszczególne izotopy Rn tworzą się w szeregach promieniotwórczych (→
 • Co znaczy Remont studni Słownik Remont studni Czynności powiązane z przywróceniem zadanego reżimu technicznego eksploatacji i wydajności studni. R.s. dzieli się na bieżący
 • Co znaczy Równowaga węglanowa Słownik Równowaga węglanowa 1. Skrótowo rozumiana jako stan, gdzie woda zawiera precyzyjnie tę liczba wolnego dwutlenku węgla, która jest potrzebna
 • Co znaczy Rzeka ginąca Słownik Rzeka ginąca Powierzchniowy → ciek w regionie krasowym zanikający w podłoże i zasilający wody podziemne. → Ponor.[AR
 • Co znaczy Region hydrogeologiczny Słownik Obszar hydrogeologiczny Region, który z racji na całokształt stosunków hydrogeologicznych wyraźnie jest różna od obszarów sąsiednich. W
 • Co znaczy Rów odwadniający Słownik Rów odwadniający Rów wykonany zazwyczaj prostopadle do strumienia wód podziemnych w celu przechwycenia wody ze spływu powierzchniowego i
 • Co znaczy Radioliza (wody) Słownik Radioliza (wody) Mechanizm zachodzący pod wpływem promieniowania jonizującego, wywołanego w warunkach naturalnych odziaływaniem
 • Co znaczy Reduktor; odtleniacz, czynnik redukujący, środek redukujący Słownik Reduktor; odtleniacz, czynnik redukujący, środek redukujący Substancja (pierwiastek, związek, jon) uczestnicząca w procesach utleniająco
 • Co znaczy Retencja podziemna; retencja gruntowa Słownik Retencja podziemna; retencja gruntowa Zmienna w momencie liczba wody zatrzymanej w określonym czasie w środowisku podziemnym. Zmiany r.p
 • Co znaczy Rogersa wykres Słownik Rogersa wykres Kolumnowy wykres chemizmu wód podziemnych. Wykres złożona jest z 3 kolumn, z których dwie są przeznaczone do odwzorowywania
 • Co znaczy Reżim źródła; ustrój hydrogeologiczny źródła Słownik Reżim źródła; ustrój hydrogeologiczny źródła Zespół parametrów i cech charakteryzujących środowisko hydrogeologiczne źródła; jego
 • Co znaczy Retencja strefy aeracji potencjalna Słownik Retencja strefy aeracji potencjalna Max. objętość wody kapilarnej, jaka może się utrzymać w utworach strefy aeracji wbrew sile ciężkości w
 • Co znaczy Rekultywacja wód podziemnych; regradacja wód podziemnych Słownik Rekultywacja wód podziemnych; regradacja wód podziemnych W zanieczyszczonych zbiornikach wód podziemnych przywracanie wody do stanu
 • Co znaczy Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej RZGW Słownik Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej RZGW RZGW, podlegający bezpośrednio Ministerstwu Środowiska, jest organizacją zarządzającą zasobami
 • Co znaczy Roztwór wodny Słownik Roztwór wodny Roztworem tytułujemy jednorodną mieszaninę substancji chemicznych tworzących jedną fazę. Wody podziemne zawsze są r.w
 • Co znaczy Równanie migracji; równanie dyspersji Słownik Równanie migracji; równanie dyspersji Równanie różniczkowe, cząstkowe drugiego rzędu, rozwiązywane dla ściśle ustalonych warunków
 • Co znaczy Roztwór nasycony Słownik Roztwór nasycony Wody podziemne (traktowane jako roztwór wodny) tworzą r.n., gdy zawierają max. dla danych warunków termodynamicznych
 • Co znaczy Rozpuszczony węgiel organiczny DOC Słownik Rozpuszczony węgiel organiczny DOC Węgiel substancji organicznych przechodzących poprzez filtr o otworach nie większych niż 0,45 mm
 • Co znaczy Rów odwadniający opaskowy Słownik Rów odwadniający opaskowy Rów okalający wyrobisko odkrywkowe albo zwałowisko zewnętrzne czy wykop budowlany, którego zadaniem jest
 • Co znaczy Równanie przewodnictwa cieplnego Słownik Równanie przewodnictwa cieplnego Równanie różniczkowe cząstkowe drugiego rzędu, paraboliczne, w formie: gdzie: H – wysokość hydrauliczna
 • Co znaczy Równowaga jonowa; równowaga chemiczna Słownik Równowaga jonowa; równowaga chemiczna Stan dynamiczny odwracalnej reakcji chemicznej w roztworze, gdy szybkości tworzenia się i rozpadu
 • Co znaczy Równowaga termodynamiczna Słownik Równowaga termodynamiczna Stan układu, gdzie w danych warunkach temperatury i ciśnienia nie zachodzą jakiekolwiek mechanizmy makroskopowe
 • Co znaczy Równowaga hydrogeochemiczna Słownik Równowaga hydrogeochemiczna Ogólne definicja dotyczące stanu równowagi zachodzącej w wodach podziemnych, obejmujące przemiany fazowe i
 • Co znaczy Ruch turbulentny; ruch burzliwy Słownik Ruch turbulentny; ruch burzliwy Ruch płynu (cieczy) z prędkością powyżej prędkości krytycznej, dla ustalonych warunków zdefiniowanej liczbą
 • Co znaczy Rzeka krasowa Słownik Rzeka krasowa Rzeka wypływająca ze → źródła krasowego, która w całości albo w znacznej części swego biegu jest zasilana wodami krasowymi
 • Co znaczy Ruch laminarny; ruch uwarstwiony Słownik Ruch laminarny; ruch uwarstwiony Ruch płynu (cieczy) z prędkością poniżej prędkości krytycznej, dla ustalonych warunków zdefiniowanej
 • Co znaczy Ruch stacjonarny Słownik Ruch stacjonarny Ruch, gdzie parametry równania ruchu i samo równanie nie zmieniają się w momencie. Jeżeli jednak rozmiar opisująca ruch
 • Co znaczy Rzeka infiltrująca Słownik Rzeka infiltrująca Rzeka zasilająca → wody podziemne (tracąca część wody na rzecz wód podziemnych). Ma to miejsce wówczas, gdy →
 • Co znaczy Ruch ustalony; ruch trwały Słownik Ruch ustalony; ruch trwały Ruch, gdzie wielkości charakteryzujące ruch cieczy, takie jak szybkość, wysokość hydrauliczna, ciśnienie są
 • Co znaczy Ruch; płynięcie Słownik Ruch; płynięcie Zmiana w momencie położenia ciała względem innego ciała traktowanego jako układ odniesienia, a również rozchodzenie się
 • Co znaczy Ruch niestacjonarny Słownik Ruch niestacjonarny Ruch, gdzie parametry równania ruchu i/albo samo równanie ruchu zmieniają się w momencie. → Ruch ustalony.[TM
 • Co znaczy Roztwór przesycony Słownik Roztwór przesycony Wody podziemne tworzą r.p., gdy w danych warunkach termodynamicznych zawierają więcej substancji rozpuszczonych, niż to

Słownik badania i analiza

Definicja Roztwór Przesycony, Ruch Niestacjonarny, Ruch; Płynięcie, Ruch Ustalony; Ruch Trwały, Rzeka Infiltrująca, Ruch Stacjonarny, Ruch Laminarny; Ruch Uwarstwiony znaczenie.

Co to jest Roztwór Przesycony, Ruch Niestacjonarny, Ruch; Płynięcie wyjaśnienie.

Hydrologia definicje. B+R. Badania i rozwój.