Radon Rn co to jest
Co to jest Radon Rn. Wyjaśnienie promieniotwórczy o cechach gazu szlachetnego. Poszczególne izotopy.

Czy przydatne?

Co to jest Rn Radon

Definicja RADON RN: Radon Rn
Pierwiastek promieniotwórczy o cechach gazu szlachetnego. Poszczególne izotopy Rn tworzą się w szeregach promieniotwórczych (→ promieniotwórczy szereg): uranowo-radowym (Rn-222), uranowo-aktynowym (Rn-219) i torowym (Rn-220). W każdym z tych szeregów Rn jest wytworem przemiany promieniotwórczej a radu (Ra) i również wskutek przemiany a przechodzi w polon (Po). Z racji na krótki czas połowicznego zaniku pozostałych izotopów Rn, jedynie Rn-222 (T1/2 = 3,82 dni) rozpuszczony w wodach podziemnych ma znaczenie dla badań hydrogeologicznych, a również znajduje wykorzystanie w lecznictwie uzdrowiskowym. → Promieniotwórczość, → Radionuklid, → Moment półtrwania.[JD].

Słownik Równanie Różniczkowe Filtracji:
Znaczenie różniczkowe filtracji Równanie różniczkowe cząstkowe drugiego rzędu, paraboliczne, typu równania przewodnictwa cieplnego. Równanie ogólne, uwzględniające niejednorodność i anizotropowość ośrodka, ma radon rn.
Słownik Rzeka Krasowa:
Znaczenie Rzeka krasowa Rzeka wypływająca ze → źródła krasowego, która w całości albo w znacznej części swego biegu jest zasilana wodami krasowymi.[AR radon rn.
Słownik Rów Odwadniający:
Znaczenie Rów wykonany zazwyczaj prostopadle do strumienia wód podziemnych w celu przechwycenia wody ze spływu powierzchniowego i →odpływu podziemnego i odprowadzenia jej poza teren odwadniany. Służący jako radon rn.
Słownik Reynoldsa Liczba Re:
Znaczenie Bezwymiarowa liczba podobieństwa hydrodynamicznego, określająca relacja sił bezwładności do sił lepkości w ruchu: gdzie: v – lepkość kinematyczna [L2T–1], v – szybkość przepływu [LT––1], d– wymiar radon rn.
Słownik Ruch Niejednorodny; Ruch Nierównomierny:
Znaczenie Ruch niejednorodny; ruch nierównomierny Ruch, gdzie szybkość i kierunki przepływu zmieniają się w przestrzeni, są funkcją położenia.[TM radon rn.

Czym jest Radon Rn znaczenie w Słownik definicje R

  • Dodano:
  • Autor: