Reduktor; odtleniacz czynnik co to jest
Co to jest Reduktor; odtleniacz, czynnik redukujący, środek redukujący. Wyjaśnienie redukujący.

Czy przydatne?

Co to jest Reduktor; odtleniacz, czynnik redukujący, środek redukujący

Reduktor; odtleniacz, czynnik redukujący, środek redukujący
Substancja (pierwiastek, związek, jon) uczestnicząca w procesach utleniająco-redukcyjnych, powodująca redukcję innej substancji, nie mniej jednak sama ulega → utlenianiu. W wodach podziemnych reduktorem najczęściej jest substancja organiczna, wodór, siarkowodór. → Potencjał redoks.[AM].

Czym jest Reduktor; odtleniacz, czynnik znaczenie w Słownik definicje R