Reduktor; odtleniacz czynnik co to jest
Co to jest Reduktor; odtleniacz, czynnik redukujący, środek redukujący. Wyjaśnienie redukujący.

Czy przydatne?

Co to jest Reduktor; odtleniacz, czynnik redukujący, środek redukujący

Definicja REDUKTOR; ODTLENIACZ, CZYNNIK REDUKUJĄCY, ŚRODEK REDUKUJĄCY: Reduktor; odtleniacz, czynnik redukujący, środek redukujący
Substancja (pierwiastek, związek, jon) uczestnicząca w procesach utleniająco-redukcyjnych, powodująca redukcję innej substancji, nie mniej jednak sama ulega → utlenianiu. W wodach podziemnych reduktorem najczęściej jest substancja organiczna, wodór, siarkowodór. → Potencjał redoks.[AM].

Słownik Roztwór Wodny:
Znaczenie Roztworem tytułujemy jednorodną mieszaninę substancji chemicznych tworzących jedną fazę. Wody podziemne zawsze są r.w. substancji stałych pochodzących raczej z ośrodka skalnego i gazów. Stąd przy reduktor; odtleniacz, czynnik redukujący, środek redukujący.
Słownik Roztwór Rozcieńczony:
Znaczenie Roztwór rozcieńczony Wody podziemne tworzą r.r., gdy występują w nich niskie stężenia rozpuszczonych minerałów w relacji do stanu nasycenia: parametr nasycenia roztworu SI reduktor; odtleniacz, czynnik redukujący, środek redukujący.
Słownik Ruch; Płynięcie:
Znaczenie Zmiana w momencie położenia ciała względem innego ciała traktowanego jako układ odniesienia, a również rozchodzenie się zaburzeń pól fizycznych. Ruch charakteryzują różne wielkości fizyczne, takie reduktor; odtleniacz, czynnik redukujący, środek redukujący.
Słownik Reżim Źródła; Ustrój Hydrogeologiczny Źródła:
Znaczenie ustrój hydrogeologiczny źródła Zespół parametrów i cech charakteryzujących środowisko hydrogeologiczne źródła; jego →wydajność, → ciśnienie hydrostatyczne, →skład chemiczny wody i jej właściwości reduktor; odtleniacz, czynnik redukujący, środek redukujący.
Słownik Retencja (Wody):
Znaczenie Tymczasowe zatrzymanie albo ograniczenie prędkości, a więc spowolnienie → obiegu wody. Zdarzenie naturalne albo sztuczne zatrzymywania wody na powierzchni, w glebie i pod ziemią, jej rozmiar wyraża reduktor; odtleniacz, czynnik redukujący, środek redukujący.

Czym jest Reduktor; odtleniacz, czynnik znaczenie w Słownik definicje R

  • Dodano:
  • Autor: