Reduktor; odtleniacz czynnik co to jest
Co to jest Reduktor; odtleniacz, czynnik redukujący, środek redukujący. Wyjaśnienie redukujący.

Czy przydatne?

Co to jest Reduktor; odtleniacz, czynnik redukujący, środek redukujący

Definicja REDUKTOR; ODTLENIACZ, CZYNNIK REDUKUJĄCY, ŚRODEK REDUKUJĄCY: Reduktor; odtleniacz, czynnik redukujący, środek redukujący
Substancja (pierwiastek, związek, jon) uczestnicząca w procesach utleniająco-redukcyjnych, powodująca redukcję innej substancji, nie mniej jednak sama ulega → utlenianiu. W wodach podziemnych reduktorem najczęściej jest substancja organiczna, wodór, siarkowodór. → Potencjał redoks.[AM].

Słownik Ruch; Płynięcie:
Znaczenie Zmiana w momencie położenia ciała względem innego ciała traktowanego jako układ odniesienia, a również rozchodzenie się zaburzeń pól fizycznych. Ruch charakteryzują różne wielkości fizyczne, takie reduktor; odtleniacz, czynnik redukujący, środek redukujący.
Słownik Rozpuszczanie; Roztwarzanie:
Znaczenie roztwarzanie Mechanizm przechodzenia minerałów, gazów, cieczy do roztworu wodnego tworzenie z wodą podziemną mieszaniny jednorodnej pod względem fizycznym i chemicznym. R. wzbogaca wody podziemne w reduktor; odtleniacz, czynnik redukujący, środek redukujący.
Słownik Równanie Bilansowe; Pencka-Oppokowa Równanie:
Znaczenie Pencka-Oppokowa równanie Równanie → bilansu wodnego zlewni albo jej części w formie ogólnej: P = H + S + ΔR P – opad [L], H – odpływ [L], S – utraty [L], ΔR – różnica retencji najpierw i na końcu reduktor; odtleniacz, czynnik redukujący, środek redukujący.
Słownik Radioliza (Wody):
Znaczenie Mechanizm zachodzący pod wpływem promieniowania jonizującego, wywołanego w warunkach naturalnych odziaływaniem pierwiastków promieniotwórczych na wodę. R. skutkuje rozpad cząsteczek wody i tworzenie reduktor; odtleniacz, czynnik redukujący, środek redukujący.
Słownik Ruch Stacjonarny:
Znaczenie Ruch, gdzie parametry równania ruchu i samo równanie nie zmieniają się w momencie. Jeżeli jednak rozmiar opisująca ruch, na przykład wysokość hydrauliczna, jest zmienna w momencie, r.s. może być reduktor; odtleniacz, czynnik redukujący, środek redukujący.

Czym jest Reduktor; odtleniacz, czynnik znaczenie w Słownik definicje R

  • Dodano:
  • Autor: