Rogersa wykres co to jest
Co to jest Rogersa wykres. Wyjaśnienie wykres chemizmu wód podziemnych. Wykres złożona jest z 3.

Czy przydatne?

Co to jest Wykres Rogersa

Rogersa wykres
Kolumnowy wykres chemizmu wód podziemnych. Wykres złożona jest z 3 kolumn, z których dwie są przeznaczone do odwzorowywania stężeń głównych anionów i kationów (w mval/dm3)(→ jony kluczowe (występujące w wodach)), a trzecia do przedstawiania hipotetycznego składu soli rozpuszczonych w wodzie (ryc. 89). → Graficzne sposoby odwzorowania chemizmu wód.[AM] Ryc. 89. Kolumnowy wykres charakteryzujący skład chemiczny wód (wykres Rogersa).

Czym jest Rogersa wykres znaczenie w Słownik definicje R