Rogersa wykres co to jest
Co to jest Rogersa wykres. Wyjaśnienie wykres chemizmu wód podziemnych. Wykres złożona jest z 3.

Czy przydatne?

Co to jest Wykres Rogersa

Definicja ROGERSA WYKRES: Rogersa wykres
Kolumnowy wykres chemizmu wód podziemnych. Wykres złożona jest z 3 kolumn, z których dwie są przeznaczone do odwzorowywania stężeń głównych anionów i kationów (w mval/dm3)(→ jony kluczowe (występujące w wodach)), a trzecia do przedstawiania hipotetycznego składu soli rozpuszczonych w wodzie (ryc. 89). → Graficzne sposoby odwzorowania chemizmu wód.[AM] Ryc. 89. Kolumnowy wykres charakteryzujący skład chemiczny wód (wykres Rogersa).

Słownik Roztwór Wodny:
Znaczenie Roztworem tytułujemy jednorodną mieszaninę substancji chemicznych tworzących jedną fazę. Wody podziemne zawsze są r.w. substancji stałych pochodzących raczej z ośrodka skalnego i gazów. Stąd przy rogersa wykres.
Słownik Rozkład Czasów Przebywania RTD:
Znaczenie przebywania RTD 1. Histogram rozkładu → czasów przebywania wody w systemie w blokach obliczeniowych wielowarstwowego (pseudoprzestrzennego) modelu matematycznego mechanizmu hydrogeologicznego rogersa wykres.
Słownik Ruch Ustalony; Ruch Trwały:
Znaczenie trwały Ruch, gdzie wielkości charakteryzujące ruch cieczy, takie jak szybkość, wysokość hydrauliczna, ciśnienie są tylko funkcją położenia F(x,y,z), nie zależą od czasu w żadnym punkcie. Regularnie rogersa wykres.
Słownik Radioliza (Wody):
Znaczenie Mechanizm zachodzący pod wpływem promieniowania jonizującego, wywołanego w warunkach naturalnych odziaływaniem pierwiastków promieniotwórczych na wodę. R. skutkuje rozpad cząsteczek wody i tworzenie rogersa wykres.
Słownik Rzeka Podziemna:
Znaczenie Rzeka podziemna Wody podziemne płynące w ogromnych →kanałach krasowych.[AR rogersa wykres.

Czym jest Rogersa wykres znaczenie w Słownik definicje R

  • Dodano:
  • Autor: