Równanie różnicowe filtracji co to jest
Co to jest Równanie różnicowe filtracji. Wyjaśnienie Przybliżenie różnicowe → równania.

Czy przydatne?

Co to jest Filtracji Różnicowe Równanie

Definicja RÓWNANIE RÓŻNICOWE FILTRACJI: Równanie różnicowe filtracji
Przybliżenie różnicowe → równania różniczkowego filtracji wód podziemnych, gdzie pochodne cząstkowe drugiego rzędu są zastąpione ilorazami różnicowymi drugiego rzędu określonymi w zdyskretyzowanym obszarze, na przykład: a pochodne cząstkowe pierwszego rzędu są zastąpione ilorazami różnicowymi pierwszego rzędu, na przykład::: gdzie: H – wysokość hydrauliczna w momencie t1 [L], H – wysokość hydrauliczna w momencie t2 [L], Δ2 – odległość pomiędzy węzłami (→ krok przestrzenny) [L], i, j – numery wierszy i kolumn zdyskretyzowanego obszaru, Δt = t2 – t1 – krok czasowy [T]. Dla strumienia płaskiego w schemacie jawnym r.r.f. dla węzła i, j ma postać: gdzie: S – współczynnik pojemności wodnej [1], T – przewodność wodna [L2T–1], Δγ – odległość pomiędzy węzłami, pozostałe objaśnienia jw.[MR].

Słownik Rozpuszczalność:
Znaczenie Umiejętność minerałów, gazów, cieczy do rozpuszczania się w wodach podziemnych, do tworzenia → roztworów wodnych. R. poszczególnych substancji jestróżna, zależy także od warunków środowiska, w jakich równanie różnicowe filtracji.
Słownik Rozpuszczony Węgiel Organiczny DOC:
Znaczenie organiczny DOC Węgiel substancji organicznych przechodzących poprzez filtr o otworach nie większych niż 0,45 mm, zatrzymujący niemal wszystkie bakterie. Zawartość DOC w niezanieczyszczonych wodach równanie różnicowe filtracji.
Słownik Rozpuszczanie; Roztwarzanie:
Znaczenie roztwarzanie Mechanizm przechodzenia minerałów, gazów, cieczy do roztworu wodnego tworzenie z wodą podziemną mieszaniny jednorodnej pod względem fizycznym i chemicznym. R. wzbogaca wody podziemne w równanie różnicowe filtracji.
Słownik Rogersa Wykres:
Znaczenie Kolumnowy wykres chemizmu wód podziemnych. Wykres złożona jest z 3 kolumn, z których dwie są przeznaczone do odwzorowywania stężeń głównych anionów i kationów (w mval/dm3)(→ jony kluczowe równanie różnicowe filtracji.
Słownik Region Krasowy:
Znaczenie Region występowania skał węglanowych albo gipsów i anhydrytów, wykazujący zjawiska krasowe, gdzie przepływ i drenaż wód podziemnych kształtują się przez wzgląd na procesami ługowania skał.[AR równanie różnicowe filtracji.

Czym jest Równanie różnicowe filtracji znaczenie w Słownik definicje R

  • Dodano:
  • Autor: