Równanie różnicowe filtracji co to jest
Co to jest Równanie różnicowe filtracji. Wyjaśnienie Przybliżenie różnicowe → równania.

Czy przydatne?

Co to jest Filtracji Różnicowe Równanie

Definicja RÓWNANIE RÓŻNICOWE FILTRACJI: Równanie różnicowe filtracji
Przybliżenie różnicowe → równania różniczkowego filtracji wód podziemnych, gdzie pochodne cząstkowe drugiego rzędu są zastąpione ilorazami różnicowymi drugiego rzędu określonymi w zdyskretyzowanym obszarze, na przykład: a pochodne cząstkowe pierwszego rzędu są zastąpione ilorazami różnicowymi pierwszego rzędu, na przykład::: gdzie: H – wysokość hydrauliczna w momencie t1 [L], H – wysokość hydrauliczna w momencie t2 [L], Δ2 – odległość pomiędzy węzłami (→ krok przestrzenny) [L], i, j – numery wierszy i kolumn zdyskretyzowanego obszaru, Δt = t2 – t1 – krok czasowy [T]. Dla strumienia płaskiego w schemacie jawnym r.r.f. dla węzła i, j ma postać: gdzie: S – współczynnik pojemności wodnej [1], T – przewodność wodna [L2T–1], Δγ – odległość pomiędzy węzłami, pozostałe objaśnienia jw.[MR].

Słownik Równanie Migracji; Równanie Dyspersji:
Znaczenie równanie dyspersji Równanie różniczkowe, cząstkowe drugiego rzędu, rozwiązywane dla ściśle ustalonych warunków brzegowych hydrodynamicznych i hydrochemicznych. W najogólniejszej formie można je równanie różnicowe filtracji.
Słownik Rzeka Drenująca:
Znaczenie Rzeka zasilana poprzez → wody podziemne. Ma to miejsce wówczas, gdy wody powierzchniowe rzeki znajdują się w związku hydraulicznym (bezpośrednim albo pośrednim) z wodami podziemnymi, których równanie różnicowe filtracji.
Słownik Rów Odwadniający:
Znaczenie Rów wykonany zazwyczaj prostopadle do strumienia wód podziemnych w celu przechwycenia wody ze spływu powierzchniowego i →odpływu podziemnego i odprowadzenia jej poza teren odwadniany. Służący jako równanie różnicowe filtracji.
Słownik Ruch Laminarny; Ruch Uwarstwiony:
Znaczenie ruch uwarstwiony Ruch płynu (cieczy) z prędkością poniżej prędkości krytycznej, dla ustalonych warunków zdefiniowanej liczbą → Reynoldsa. W r.l. utraty hydrauliczne są proporcjonalne do prędkości w równanie różnicowe filtracji.
Słownik Rów Odwadniający Opaskowy:
Znaczenie opaskowy Rów okalający wyrobisko odkrywkowe albo zwałowisko zewnętrzne czy wykop budowlany, którego zadaniem jest przechwycenie wody ze spływu powierzchniowego. Służący przy odwadnianiu kopalni jako równanie różnicowe filtracji.

Czym jest Równanie różnicowe filtracji znaczenie w Słownik definicje R

  • Dodano:
  • Autor: