Równanie różnicowe filtracji co to jest
Co to jest Równanie różnicowe filtracji. Wyjaśnienie Przybliżenie różnicowe → równania.

Czy przydatne?

Co to jest Filtracji Różnicowe Równanie

Równanie różnicowe filtracji
Przybliżenie różnicowe → równania różniczkowego filtracji wód podziemnych, gdzie pochodne cząstkowe drugiego rzędu są zastąpione ilorazami różnicowymi drugiego rzędu określonymi w zdyskretyzowanym obszarze, na przykład: a pochodne cząstkowe pierwszego rzędu są zastąpione ilorazami różnicowymi pierwszego rzędu, na przykład::: gdzie: H – wysokość hydrauliczna w momencie t1 [L], H – wysokość hydrauliczna w momencie t2 [L], Δ2 – odległość pomiędzy węzłami (→ krok przestrzenny) [L], i, j – numery wierszy i kolumn zdyskretyzowanego obszaru, Δt = t2 – t1 – krok czasowy [T]. Dla strumienia płaskiego w schemacie jawnym r.r.f. dla węzła i, j ma postać: gdzie: S – współczynnik pojemności wodnej [1], T – przewodność wodna [L2T–1], Δγ – odległość pomiędzy węzłami, pozostałe objaśnienia jw.[MR].

Czym jest Równanie różnicowe filtracji znaczenie w Słownik definicje R