Ruch jednorodny; ruch co to jest
Co to jest Ruch jednorodny; ruch równomierny. Wyjaśnienie równomierny Ruch, gdzie szybkość i.

Czy przydatne?

Co to jest Ruch jednorodny; ruch równomierny

Definicja RUCH JEDNORODNY; RUCH RÓWNOMIERNY: Ruch jednorodny; ruch równomierny
Ruch, gdzie szybkość i kierunki przepływu są jednakowe we wszystkich punktach pola ruchu. Z natury swej jest więc to ruch ustalony.[TM].

Słownik Rów Odwadniający:
Znaczenie Rów wykonany zazwyczaj prostopadle do strumienia wód podziemnych w celu przechwycenia wody ze spływu powierzchniowego i →odpływu podziemnego i odprowadzenia jej poza teren odwadniany. Służący jako ruch jednorodny; ruch równomierny.
Słownik Równowaga Jonowa; Równowaga Chemiczna:
Znaczenie równowaga chemiczna Stan dynamiczny odwracalnej reakcji chemicznej w roztworze, gdy szybkości tworzenia się i rozpadu produktów są jednakowe, czyli stężenia reagentów w danych warunkach ciśnienia i ruch jednorodny; ruch równomierny.
Słownik Równanie Różnicowe Filtracji:
Znaczenie filtracji Przybliżenie różnicowe → równania różniczkowego filtracji wód podziemnych, gdzie pochodne cząstkowe drugiego rzędu są zastąpione ilorazami różnicowymi drugiego rzędu określonymi w ruch jednorodny; ruch równomierny.
Słownik Równowaga Hydrogeochemiczna:
Znaczenie hydrogeochemiczna Ogólne definicja dotyczące stanu równowagi zachodzącej w wodach podziemnych, obejmujące przemiany fazowe i reakcje chemiczne. R.h. jest rozpatrywana najczęściej jako jednostkowe ruch jednorodny; ruch równomierny.
Słownik Roztwór Rozcieńczony:
Znaczenie Roztwór rozcieńczony Wody podziemne tworzą r.r., gdy występują w nich niskie stężenia rozpuszczonych minerałów w relacji do stanu nasycenia: parametr nasycenia roztworu SI ruch jednorodny; ruch równomierny.

Czym jest Ruch jednorodny; ruch znaczenie w Słownik definicje R

  • Dodano:
  • Autor: