Ruch nieustalony; ruch co to jest
Co to jest Ruch nieustalony; ruch nietrwały. Wyjaśnienie nietrwały Ruch, gdzie choćby jedna z.

Czy przydatne?

Co to jest Ruch nieustalony; ruch nietrwały

Definicja RUCH NIEUSTALONY; RUCH NIETRWAŁY: Ruch nieustalony; ruch nietrwały
Ruch, gdzie choćby jedna z wielkości go charakteryzujących (szybkość, wysokość hydrauliczna, ciśnienie) jest nie tylko funkcją położenia, lecz również funkcją czasu wymienia się w momencie. → Ruch ustalony.[TM].

Słownik Równowaga Izotopowa:
Znaczenie Dwa izotopy tego samego pierwiastka występujące w dwóch reagujących ze sobą substancjach albo wymieniane pomiędzy dwiema etapami tej samej substancji znajdują się w równowadze, o ile ich relacje w ruch nieustalony; ruch nietrwały.
Słownik Rów Odwadniający:
Znaczenie Rów wykonany zazwyczaj prostopadle do strumienia wód podziemnych w celu przechwycenia wody ze spływu powierzchniowego i →odpływu podziemnego i odprowadzenia jej poza teren odwadniany. Służący jako ruch nieustalony; ruch nietrwały.
Słownik Równowaga Jonowa; Równowaga Chemiczna:
Znaczenie równowaga chemiczna Stan dynamiczny odwracalnej reakcji chemicznej w roztworze, gdy szybkości tworzenia się i rozpadu produktów są jednakowe, czyli stężenia reagentów w danych warunkach ciśnienia i ruch nieustalony; ruch nietrwały.
Słownik Ruch; Płynięcie:
Znaczenie Zmiana w momencie położenia ciała względem innego ciała traktowanego jako układ odniesienia, a również rozchodzenie się zaburzeń pól fizycznych. Ruch charakteryzują różne wielkości fizyczne, takie ruch nieustalony; ruch nietrwały.
Słownik Ruch Jednorodny; Ruch Równomierny:
Znaczenie Ruch jednorodny; ruch równomierny Ruch, gdzie szybkość i kierunki przepływu są jednakowe we wszystkich punktach pola ruchu. Z natury swej jest więc to ruch ustalony.[TM ruch nieustalony; ruch nietrwały.

Czym jest Ruch nieustalony; ruch znaczenie w Słownik definicje R

  • Dodano:
  • Autor: