Ruch nieustalony; ruch co to jest
Co to jest Ruch nieustalony; ruch nietrwały. Wyjaśnienie nietrwały Ruch, gdzie choćby jedna z.

Czy przydatne?

Co to jest Ruch nieustalony; ruch nietrwały

Definicja RUCH NIEUSTALONY; RUCH NIETRWAŁY: Ruch nieustalony; ruch nietrwały
Ruch, gdzie choćby jedna z wielkości go charakteryzujących (szybkość, wysokość hydrauliczna, ciśnienie) jest nie tylko funkcją położenia, lecz również funkcją czasu wymienia się w momencie. → Ruch ustalony.[TM].

Słownik Radionuklid; Pierwiastek Promieniotwórczy:
Znaczenie pierwiastek promieniotwórczy Pierwiastek, którego jądra atomowe ulegają samorzutnym przemianom w jądra atomowe innego pierwiastka, czemu towarzyszy emisja jąder atomowych helu o liczbie masowej 4 ruch nieustalony; ruch nietrwały.
Słownik Reynoldsa Liczba Re:
Znaczenie Bezwymiarowa liczba podobieństwa hydrodynamicznego, określająca relacja sił bezwładności do sił lepkości w ruchu: gdzie: v – lepkość kinematyczna [L2T–1], v – szybkość przepływu [LT––1], d– wymiar ruch nieustalony; ruch nietrwały.
Słownik Równanie Ogólne Filtracji; Boussinesqa Równanie:
Znaczenie filtracji; Boussinesqa równanie Ogólne różniczkowe równanie filtracji, zwane równaniem Boussinesqa albo równaniem ewolucji wysokości hydraulicznej w strumieniu płaskim, jednorodnym albo spełniającym ruch nieustalony; ruch nietrwały.
Słownik Roztwór Nienasycony:
Znaczenie Wody podziemne tworzą r.n. przy niskiej mineralizacji (→ mineralizacja wód, → woda niskozmineralizowana), a więc są zdolne rozpuścić w istniejących warunkach termodynamicznych pewną liczba minerałów ruch nieustalony; ruch nietrwały.
Słownik Równowaga Hydrogeochemiczna:
Znaczenie hydrogeochemiczna Ogólne definicja dotyczące stanu równowagi zachodzącej w wodach podziemnych, obejmujące przemiany fazowe i reakcje chemiczne. R.h. jest rozpatrywana najczęściej jako jednostkowe ruch nieustalony; ruch nietrwały.

Czym jest Ruch nieustalony; ruch znaczenie w Słownik definicje R

  • Dodano:
  • Autor: