Ruch nieustalony; ruch co to jest
Co to jest Ruch nieustalony; ruch nietrwały. Wyjaśnienie nietrwały Ruch, gdzie choćby jedna z.

Czy przydatne?

Co to jest Ruch nieustalony; ruch nietrwały

Definicja RUCH NIEUSTALONY; RUCH NIETRWAŁY: Ruch nieustalony; ruch nietrwały
Ruch, gdzie choćby jedna z wielkości go charakteryzujących (szybkość, wysokość hydrauliczna, ciśnienie) jest nie tylko funkcją położenia, lecz również funkcją czasu wymienia się w momencie. → Ruch ustalony.[TM].

Słownik Retencja (Wody):
Znaczenie Tymczasowe zatrzymanie albo ograniczenie prędkości, a więc spowolnienie → obiegu wody. Zdarzenie naturalne albo sztuczne zatrzymywania wody na powierzchni, w glebie i pod ziemią, jej rozmiar wyraża ruch nieustalony; ruch nietrwały.
Słownik Roztwór Koloidalny:
Znaczenie Roztwór koloidalny Układ koloidalny z ciekłym ośrodkiem dyspersyjnym. W wodach podziemnych wszystkie koloidy mają charakter → hydrozoli, zwanych regularnie w skrócie zolami. → Koloidy, →Żele.[AM ruch nieustalony; ruch nietrwały.
Słownik Równowaga Hydrogeochemiczna:
Znaczenie hydrogeochemiczna Ogólne definicja dotyczące stanu równowagi zachodzącej w wodach podziemnych, obejmujące przemiany fazowe i reakcje chemiczne. R.h. jest rozpatrywana najczęściej jako jednostkowe ruch nieustalony; ruch nietrwały.
Słownik Rzeka Krasowa:
Znaczenie Rzeka krasowa Rzeka wypływająca ze → źródła krasowego, która w całości albo w znacznej części swego biegu jest zasilana wodami krasowymi.[AR ruch nieustalony; ruch nietrwały.
Słownik Rzeka Drenująca:
Znaczenie Rzeka zasilana poprzez → wody podziemne. Ma to miejsce wówczas, gdy wody powierzchniowe rzeki znajdują się w związku hydraulicznym (bezpośrednim albo pośrednim) z wodami podziemnymi, których ruch nieustalony; ruch nietrwały.

Czym jest Ruch nieustalony; ruch znaczenie w Słownik definicje R

  • Dodano:
  • Autor: