Udlufta wykres; wykres co to jest
Co to jest Udlufta wykres; wykres kołowy. Wyjaśnienie Graficzna sposób odwzorowywania w formie koła.

Czy przydatne?

Co to jest Udlufta wykres; wykres kołowy

Definicja UDLUFTA WYKRES; WYKRES KOŁOWY: Udlufta wykres; wykres kołowy
Graficzna sposób odwzorowywania w formie koła pojedynczej analizy wody. sposób czytelna wizualnie, umożliwiająca przedstawienie w okolicy stężeń głównych jonów (→ jony kluczowe) stężenia → mikroskładników i gazów. Powierzchnia koła odpowiada mineralizacji wody, w górnej części koła odwzorowuje się stężenia kationów, w dolnej anionów (w % mvali). Stężenia mikroskładników przedstawia się w formie odpowiednio wyskalowanych promieni, a stężenia gazów w formie centralnych kół (ryc. 120). → Graficzne sposoby odwzorowania chemizmu wód.[AM] Ryc. 120. Odwzorowanie składu chemicznego wód na wykresie Udlufta.

Słownik Usprawnianie Studni; Uaktywnianie Studni:
Znaczenie uaktywnianie studni Zabiegi mające na celu usuwanie osadu ze ścian otworu i usuwanie najdrobniejszych frakcji piasku z warstwy wodonośnej albo polepszenie warunków dopływu wód poprzez chlorowanie udlufta wykres; wykres kołowy.
Słownik Uskok Wodonośny (Górn.):
Znaczenie górn.) Struktura tektoniczna powstająca wskutek przemieszczenia dwóch części ośrodka skalnego względem siebie wzdłuż dzielącej je powierzchni albo strefa nieciągłości prowadząca wody podziemne udlufta wykres; wykres kołowy.
Słownik Urządzenia Zaopatrzenia W Wodę:
Znaczenie zaopatrzenia w wodę Niektóre budowle i urządzenia hydrotechniczne jak: studnie publiczne i inne ujęcia wód podziemnych i ujęcia wód powierzchniowych wraz ze zbiornikami, stacjami uzdatniania i udlufta wykres; wykres kołowy.
Słownik Uzdatnianie Wody; Utylizacja:
Znaczenie utylizacja Mechanizm albo ciąg technologiczny mechanizmów opierający na przystosowaniu właściwości fizycznych, chemicznych i bakteriologicznych wody do wymogów stawianych poprzez użytkownika. W udlufta wykres; wykres kołowy.
Słownik Udostępnienie Wód Podziemnych:
Znaczenie podziemnych Dotarcie z powierzchni do wód podziemnych w celu ich ujęcia. U.w.p. odbywa się najczęściej dzięki pionowych wyrobisk: studzien, czyli otworów hydrogeologicznych wiertniczych, i szybów, a udlufta wykres; wykres kołowy.

Czym jest Udlufta wykres; wykres kołowy znaczenie w Słownik definicje U

  • Dodano:
  • Autor: