powinno paragonie fkalnym co to jest
Jak leczyć Co powinno być na paragonie fiskalnym?? Czym jest fiskalnym. Minister Zdrowia nie zdołał.

Czy przydatne?

Definicja Co powinno być na paragonie fiskalnym?

Co oznacza CO POWINNO BYĆ NA PARAGONIE FISKALNYM?: Nadal pozostanie tajemnicą co powinno być na paragonie fiskalnym. Minister Zdrowia nie zdołał określić jasno terminologii, która powinna widnieć na paragonie, a lekarze dentyści niestety dostają sprzeczne komunikaty od organów podatkowych i od importerów kas fiskalnych.
Na paragonie powinna znajdować się terminologia ogólna wedle art. 43 ust.1 punkt 19 ustawy o podatku od towarów i usług, a więc lub „usługa w dziedzinie opieki medycznej” lub „usługa medyczna”. Umieszczanie dokładniejszej terminologii, a zwłaszcza dokładnego opisu zabiegu, mogłoby łamać prawa pacjenta. Doktor przecież jest zobowiązany do zachowania tajemnicy lekarskiej.
To jednak może być niewystarczające dla organów podatkowych. Jeżeli będą miały wątpliwości co do cennika, mogą odwołać się do dokumentacji medycznej, którą lek. dent. ma wymóg prowadzić. Odwołanie do dokumentacji będzie niezbędne także przy zwolnieniach z podatku VAT. To z niej będzie wynikało, czy działanie lekarza dentysty służy profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia.
Ministerstwo Zdrowia podkreśla, iż nazwa na paragonie powinna być na tyle czytelna, by po przeanalizowaniu jej wspólnie z ceną dało się określić usługę, można na przykład zamieścić odwołanie do pozycji cennika. Ostatecznie w razie wątpliwości, „co wbić na kasę” idealne będzie zwyczajnie napisanie wniosku o wydanie interpretacji regulaminów prawa podatkowego do właściwego organu podatkowego. Przypomnijmy, iż lekarze mają wymóg rejestracji wszystkich wpływów finansowych dzięki kasy od 1 maja 2011

Stomatolog Cenowa Zmowa:
Dentysta Dentystów Pracodawców Ochrony Zdrowia wystosował protest w związku z proponowanymi przez fundusz wycenami świadczeń stomatologicznych. Małopolski  Narodowy Fundusz Zdrowia uważa, że jest to rodzaj co powinno być na paragonie fiskalnym?.
Stomatolog Czy Jesteś Dobrym Dentystą?:
Dentysta sadzą o tobie pacjenci? Zajrzyj na portale internetowe. Co czwarty doktor został poddany ocenie na portalach społecznościowych. Portali takich jest dużo, lecz warto poszukać: znanylekarz.pl co powinno być na paragonie fiskalnym?.
Stomatolog Ciąg Dalszy Walki NRL O Refundację:
Dentysta Lekarska zwołała na 2 grudnia nadzwyczajne posiedzenie, by omówić zmiany w ustawie refundacyjnej. 4 listopada NRL wystosowała stanowisko popierające podpisanie oświadczenia wyjaśniającego co powinno być na paragonie fiskalnym?.
Stomatolog Co Przysługuje Bezpłatnie Pacjentowi W Ramach NFZ?:
Dentysta prowadzący prywatny przychodnia chce podpisać umowę z NFZ to warto, by wiedział co przysługuje pacjentowi bezpłatnie w ramach funduszu. A ma on prawo raz w roku do odbycia badania stomatologicznego co powinno być na paragonie fiskalnym?.
Stomatolog Co Wolno Dentyście?:
Dentysta ubezpieczeni wyższą kwotą ubezpieczenia OC, nie mogą wykonywać zabiegów przewidzianych dla lekarzy ze specjalizacją chirurgii stomatologicznej i chirurgii twarzowo-szczękowej. W praktyce znaczy to co powinno być na paragonie fiskalnym?.

Czym jest Co powinno być na paragonie znaczenie w Słownik dentystyczny C .

  • Dodano:
  • Autor: