powinno paragonie fkalnym co to jest
Jak leczyć Co powinno być na paragonie fiskalnym?? Czym jest fiskalnym. Minister Zdrowia nie zdołał.

Czy przydatne?

Definicja Co powinno być na paragonie fiskalnym?

Co to znaczy: Nadal pozostanie tajemnicą co powinno być na paragonie fiskalnym. Minister Zdrowia nie zdołał określić jasno terminologii, która powinna widnieć na paragonie, a lekarze dentyści niestety dostają sprzeczne komunikaty od organów podatkowych i od importerów kas fiskalnych.
Na paragonie powinna znajdować się terminologia ogólna wedle art. 43 ust.1 punkt 19 ustawy o podatku od towarów i usług, a więc lub „usługa w dziedzinie opieki medycznej” lub „usługa medyczna”. Umieszczanie dokładniejszej terminologii, a zwłaszcza dokładnego opisu zabiegu, mogłoby łamać prawa pacjenta. Doktor przecież jest zobowiązany do zachowania tajemnicy lekarskiej.
To jednak może być niewystarczające dla organów podatkowych. Jeżeli będą miały wątpliwości co do cennika, mogą odwołać się do dokumentacji medycznej, którą lek. dent. ma wymóg prowadzić. Odwołanie do dokumentacji będzie niezbędne także przy zwolnieniach z podatku VAT. To z niej będzie wynikało, czy działanie lekarza dentysty służy profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia.
Ministerstwo Zdrowia podkreśla, iż nazwa na paragonie powinna być na tyle czytelna, by po przeanalizowaniu jej wspólnie z ceną dało się określić usługę, można na przykład zamieścić odwołanie do pozycji cennika. Ostatecznie w razie wątpliwości, „co wbić na kasę” idealne będzie zwyczajnie napisanie wniosku o wydanie interpretacji regulaminów prawa podatkowego do właściwego organu podatkowego. Przypomnijmy, iż lekarze mają wymóg rejestracji wszystkich wpływów finansowych dzięki kasy od 1 maja 2011

Czym jest Co powinno być na paragonie znaczenie w Słownik dentystyczny C .