kolejna bitwa między co to jest
Jak leczyć Kolejna bitwa między NFZ a NRL? Czym jest zbojkotowania umów z NFZ wpłynęło do Prezesa.

Czy przydatne?

Definicja Kolejna bitwa między NFZ a NRL

Co to znaczy: Prawie 10 tys. petycji lekarzy namawiających do zbojkotowania umów z NFZ wpłynęło do Prezesa Naczelnej Porady Lekarskiej. Maciej Hamankiewicz wystosował pismo (z 27 października 2011 roku) do lekarzy i lekarzy dentystów. List popularny jest na stronie Naczelnej Izby Lekarskiej (www.nil.org.pl).Prezes poinformował, iż nowe wzory umów z NFZ mają powstać w porozumieniu z prezesem NFZ i Ministrem Zdrowia. Jednak może się tak zdarzyć, iż uwagi NRL nie zostaną wzięte pod uwagę. Wtedy jeżeli prezes będzie miał kilkadziesiąt tys. petycji od lekarzy, będzie to istotny argument w walce lekarzy o ich prawa. Dlatego prosi o przesyłanie następnych petycji.
Hamankiewicz ostro zakreślił w liście granice odpowiedzialności lekarzy dentystów dotyczące wystawiania recept na leki refundowane. W liście pada między innymi zapis o tym, iż lekarze pracujący w podmiotach leczniczych w ramach umowy o pracę (zarówno publicznych, jak i prywatnych, a również na praktyce lekarskiej) nie mają być już zobowiązani do weryfikacji dokumentu, który potwierdza ubezpieczenie. To raczej podmioty posiadające kontrakt z NFZ powinny się tym zająć. Jedynie na lekarzach posiadających swoje umowy na wystawianie recept na leki refundowane będzie ciągle ciążyć wymóg sprawdzenia dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie. NRL wywalczyła także obietnicę wykładni regulaminów dotyczących wystawiania recept na leki refundowane, Chodziło o wyjaśnienie terminu "udokumentowane względy medyczne" – tak, by NFZ nie mogło interpretować niedoprecyzowanych regulaminów na niekorzyść lekarzy. Prezes NRL zaapelował o przesłanie wszelkich informacji o nieuzasadnionych działaniach NFZ. NRL przygotowuje się do kolejnej bitwy w walce o umowę, by najlepiej chronić prawa lekarzy i lekarzy dentystów

Czym jest Kolejna bitwa między NFZ a NRL znaczenie w Słownik dentystyczny K .